Paremiologia catalana comparada digital

Val més morir amb honra que viure amb deshonra

30 recurrències en 22 variants. Primera citació: 1736.

Val més morir amb honra que viure amb deshonra

4 fonts, 1987.
Equivalent en francès: Mieux vaut mourir avec honneur que vivre dans le déshonneur.
Lloc: Perpinyà.
Equivalent en llatí: Potius mori quam foedari.
Hombre.
Equivalent en castellà: Hombre honrado, antes muerto que injuriado.

Val més morir honrat, que viure afrontat

3 fonts, 1984.
Lloc: Illes Balears.
Lloc: Mallorca.
Poc valor té es viure, si sa consciència remou.
Lloc: Menorca.

Més val morir amb honra que viure amb deshonra

2 fonts, 1989.
Enseña el aprecio en que se debe tener la honra.
Lloc: País Valencià.
Sinònim: Més val morir amb honra que viure sense ella.
Lloc: País Valencià.

Més val morir honrat que viure aontat

2 fonts, 1992.
Sinònim: Més val morir a honor que viure amb deshonor.

Val més morir honrat que viure afrontat

2 fonts, 2000.
Si tens un poc de consciència, no hi ha dubte.
Defensa l'honradesa.
Lloc: Illes Balears.

Més val morir a honor que viure amb deshonor

1 font, 1992.
Sinònim: Val més morir amb honra que viure amb deshonra.

Mes val morir a honor, que viurer a deshonor

1 font, 1803.
Los antiguos Catalanes se servian de la a en vez de la preposición ab.

Mes val morir ab honrra que viurer ab deshonrra

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Mès val morir ab la honra, / que quedar viu ab deshonra

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Més val morir amb honor que viure amb deshonor

1 font, 1992.

Més val morir amb honra que viure sense ella

1 font, 1989.
De: Ros - Martí Gadea - Alberola.
Sinònim: Més val morir amb honra que viure amb deshonra.
Lloc: País Valencià.

Mes val morir en honra, que viure en deshonra

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Més val morir en honra, que viure en deshonra

1 font, 1736.

Més val morir en honra, que viure sense ella

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Més val morir honrat / que viure aontat

1 font, 1989.

Mes val morir honrat que viure aontat

1 font, 1891.
Font: Proverbis àrabs, un manuscrit del s. XIV.

Més val morir honrat, que viure ahontat

1 font, 1900.
(Arab. Franc.).

Més val mort en honra que viure en deshonra

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Val més morir amb honra / que morir amb deshonra

1 font, 1969.

Val més morir amb honra que viure en deshonra

1 font, 1999.

Val més morir amb honra, que viure amb deshonra

1 font, 1990.
Equivalent en francès: Il vaut mieux mourir avec honneur, que vivre dans le déshonneur.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Val més morir en honra / que viure en deshonra

1 font, 2018.