Ves amb el cor a la mà, però no te'l deixis robar

34 recurrències en 21 variants. Primera citació: 1907.

Vés amb el cor a la mà, mes no te'l deixis robar

7 fonts, 1993.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La bondat», p. 102. Pagès Editors.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Advertiment als ingenus.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «Bons consells», p. 72. Web.

Vés amb el cor a la mà, però no te'l deixis robar

4 fonts, 1968.
Lloc: Alt Pirineu.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «Bondat / precaució». Web.

Vés amb el cor a la mà, / però no te'l deixis robar

2 fonts, 1999.
Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 58. Autoedició.

Ves amb el cor a la mà, però no te'l deixis robar

2 fonts, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cor». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre les mans». Web.

Ves amb el cor damunt sa mà, però no te'l deixis robar

2 fonts, 1984.
Obra sempre de bona fe, i mai perdis es control.
Lloc: Menorca.
No esser ingenu.
Lloc: Menorca.

Vés amb el cor en la mà, però no te'l deixes furtar

2 fonts, 1999.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Ves ab el cor a la ma mas no t'el deixis robá

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.

Ves ab el cor a la má mes no t'el dexis robar

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.

Ves ab el cor a la mà, / més no tel deixis robar

1 font, 1907.
Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 89. L'Avenç.

Ves ab lo cor damunt la mà / més no el te deixis robar

1 font, 1958.

Vés amb el cor a la mà, mes no el te deixis robar

1 font, 2008.
Sigues sincer i afable, però no et deixis prendre el pèl.

Vés amb el cor a la mà, mes no t'el deixis robar

1 font, 2012.
Proverbi català.
Q (2012): Sant Fruitós Digital «Frases/Dites». Web.

Vés amb el cor a la mà, mes no te'l deixes robar

1 font, 1992.

Ves amb el cor a la mà, mes no te'l deixis robar

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Vés amb el cor a la mà, més no te'l deixis robar

1 font, 1988.

Ves amb el cor a la mà, però no te'l «deixos» robar

1 font, 2016.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Ves amb el cor damunt la mà, / però no te'l deixis robar

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Va avec le coeur sur la main, / mais ne te le laisse pas voler.
Lloc: Catalunya del Nord.

Ves amb el cor damunt la mà, però no te'l deixis robar

1 font, 2000.
Recomana que no es dugui la sinceritat i la ingenuïtat a extrems que puguin esser perjudicials.
Lloc: Illes Balears.

Vés amb so cor damunt sa mà, però no el te deixis robar

1 font, 1999.
Lloc: Mallorca.

Ves en lo còr en la má, pero no t'el deixes robar

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «V», p. 303. Editorial Arte y Letras.

Vés sempre amb el cor a la mà, mes no te'l deixis robar

1 font, 2014.