Feina, fuig; mandra, no em deixis

40 recurrències en 19 variants.

1. Feina fuig, mandra no em deixis (1985, 9 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Correu / Estévez i Torrent, Miquel Àngel (2010). Correu electrònic.

Sinònim: Prendre-s'ho a la fresca.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «465», p. 134. Garsineu Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. El treball», p. 64. Garsineu Edicions.

Lloc: Torroella de Montgrí.

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «8. Qui no treballa no menja ni va bonic el diumenge», p. 84. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Lloc: Badalona.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Per anar per feina.

PCCD / Grau Fontanals, Jordi (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PDDC) «Formulari». Web.

Frase que s'aplica a qui vol continuar sense fer res, mandrejant.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Feina f.», p. 157. Edicions 62.

Érem com la nit i el dia, Jo pencaire i tu, feina fuig, mandra no em deixis.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Qui dispararà primer? - III», p. 91. Edicions Proa.

2. Feina fuig; mandra no em deixis (1999, 2 fonts)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. El treball», p. 344. Edicions 62.

3. Feina fuig… mandra no em deixis! (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona.

Adell, Enric (2010): En mà (company de feina). Font oral.

5. Feina, fuig (1987, 2 fonts)

Facilita aquesta concisió l'absència del nexus verbal i la construcció en forma dística, és a dir, amb dos hemistiquis separats per una cesura: en el primer es condensa la part expositiva i en el segon la conclusió.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia», p. 82. Xàbiga.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia. El refraner local. El món físic. El treball, la salut i la producció agrícola», p. 87. Xàbiga.

6. Feina, fuig, i, mandra, no em deixis! (1969, 1 font)

Equivalent en francès: Travail, fuis, et paresse, ne me laisse pas!

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Treball i peresa / Travail et paresse», p. 232. Robert Morel Editeur.

8. Feina, fuig; / mandra, no em deixis; / caldera, acosta't / i que sant Quirze / me la porti (1968, 1 font)

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «II. Com han estat. 16. El treball i l'estalvi», p. 205. Editorial Pòrtic.

9. Feina, fuig; mandra no em deixis (1996, 1 font)

Sinònim: Feina, fuig; mandra no em deixis; caldera acosta't, i que sant Quirze me la porti (del Costumari, sant Quirze, patró dels ganduls).

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 6. Web.

10. Feina, fuig; mandra, no em deixis (1993, 10 fonts)

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «Els sentits. Vista. Becaines, nyonyes i ensopiments», p. 285. Editorial Gregal.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La peresa», p. 61. Pagès Editors.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «El treball. Peresa», p. 113. Edicions Tres i Quatre.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LA SOC. EL TREBALL, ELS DINERS I LA SORT. PERESA», p. 31. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Treball». Web.

Equivalent en esperanto: Pri laboroj maldiligenta, pri festoj plej kompetenta.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Diners, feina, poder, justícia, lleis | Mono, laboro, povo, justico, leĝoj», p. 22. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. VIII. Els oficis. El treball», p. 233. Llibres de l'Index, S.A..

Eren una colla qie no els agradava gota treballar; feina, fuig; mandra, no em deixis.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 175. Llibres de l'Index, S.A..
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.

12. Feina, fuig; mandra, no em deixis; caldera, acosta't, i que sant Quirze me la porti (1983, 1 font)

Sant Quirze és l'advocat de la mandra i el patró dels ganduls.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català III «16 de juny. Sant Quirze», p. 895. Salvat, S.A. de Ediciones.

14. Mandra no em deixis, peresa no m'abandonis (2010, 1 font)

Lloc: Terrassa (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

17. Santa Mandra no em deixis (1935, 1 font)

Hi ha una copla que en parla.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranys personals, p. 108. Editorial Selecta-Catalonia.

18. Ésser un feina fuig, mandra no em deixis (1996, 3 fonts)

Ésser gandul.

Sinònim: Veg. Tenir un os a l'esquena.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «E», p. 121. Edicions 62.

Dropo.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Caràcter. Característiques respecte a la responsabilitat», p. 19. Edicions 62.

Ésser un dropo.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Treballs i ocupacions. Condicions: droperia», p. 111. Edicions 62.

19. Ésser un feina-fuig-mandra-no-em-deixis (2004, 1 font)

No fer gens de feina, ésser un gandul.

Millor que no li diguis que t'ajudi a fer les feines de casa perquè aquest és un feina-fuig-mandra-no-em-deixis.

Sinònim: Ésser un manta, curt de feina, curt de mans.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Mandrós». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.