Qui no sembra en sec o en moll, va sempre amb el sac al coll

18 recurrències en 9 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Qui no sembra am fòrt i moll, / tot l'any va sac a coll (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. I.- Agricultura (Refranys pagesívols). L'Amo, Missatges, fèines», p. 277. Institut Menorquí d'Estudis.

2. Qui no sembra amb fort i moll, tot l'any va amb el sac al coll (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 381. Edicions 62.

3. Qui no sembra amb fort i moll, tot l'any va amb es sac a coll (1951, 1 font)

4. Qui no sembra dur ni moll, el seu sogre el porta al coll (1992, 1 font)

5. Qui no sembra en fort i moll, tot l'any va sac a coll (1984, 2 fonts)

Significa que qui no sembra en el temps oportú té mala anyada. Vegi's n. 1598 i 1601.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2567 Sembra», p. 346. Institut Menorquí d'Estudis.

Si no sembren quan és hora, mala anyada.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Agricultura. Feines», p. 149. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Qui no sembra en sec o en moll, va sempre amb el sac al coll (1980, 2 fonts)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «L'afany o la peresa, el treball i els treballadors», p. 80. Editorial l'Esquer.

Lloc: Ribera.

8. Qui no treballa ni dur ni moll, a son sogre porta al coll. -No vull treballar ni moll dur, ni a mon (1987, 1 font)

Sogre dur.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «L'afany o la peresa, el treball i els treballadors», p. 80. Editorial l'Esquer.

9. Qui sembra en sec i en moll, tot l'any va amb el sac al coll (1988, 8 fonts)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 381. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del pagès», p. 16. Web.