Estar leri-leri

33 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1803.

Estar leri-leri

17 fonts, 1979. [+]

Equivalent en castellà: Estar en un tris de algo.

Abril Español, Joan: Avui Diumenge «"Tal com raja"», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.

Estar una cosa pròxima a succeir.

Equivalent en castellà: Estar en un tris de algo, estar a dos dedos de algo, estar al caer.

Estar a punt d'esdevenir-se un fet.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 12. Apunts curs nivell C català.

Equivalent en castellà: Estar al caer, a punto.

Estar pròxim a succeir / (estar) prop d'esdevenir-se alguna cosa.

Encara no han tocat les tres, però estan leri-leri / Està leri-leri, a punt de posar-se a ploure.

Sinònim: Estar si cau no cau, estar al caire (de fer alguna cosa).

Font: R-M / *

Estar pròxim a succeir / (estar) prop d'esdevenir-se alguna cosa.

El cor li bat, però està leri-leri de morir.

Sinònim: A les portes de la mort, entre la vida i la mort.

Font: EC.

En Joan i la Mercè ja s'havien casat, i en Josep i la Núria estaven leri-leri.

Lloc: Vic (Osona).

A punt d'esdevenir-se quelcom, si cau o no cau.

Estar pròxim a succeir.

Sinònim: Veg. Estar a punt de 1.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Agonitzar.

Després de les postres, es va endur la Mercè Marsà i li va dir que si nop s'havia tornat boig estava leri-leri.

Solsona, Ramon: Avui «"Sala i alcova". "Xerric-xerrac"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

No ho puc evitar. Estic leri-leri d'agafar la maleta per última vegada i se'm fot un nus aquí dins.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 292. Edicions Proa.

Ja hi som. La bomba ja està leri-leri. Mirades d'una banda a l'altra. Mirades que cremen.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Qui dispararà primer? - I», p. 61. Edicions Proa.

Després de les postres, es va endur la Mercè Marsà i li va dir que si nop s'havia tornat boig estava leri-leri.

Solsona, Ramon (1994): Reflexions de sala i alcova «Xerric-xerrac», p. 51. L'Avui / El Punt Avui.

Leri-leri

9 fonts, 1910. [+]

Equivalent en castellà: Al caer.

Tral·là-tral·lera. Si fa o no fa. Aproximadament igual o molt semblant.

Lloc: Palafrugell.

A punt de succehir alguna cosa. Tant el DIEC2 com el DCVB recullen "leri-leri" amb el sentit de "a punt de...", que s'hi ben aproxima. El Labèrnia (1840) ja la recollia.

Equivalent en castellà: A punto | Casi casi | En tanganillas | Al caer.

Font: Labèrnia (1840).

Estar les hores. «Estar en tanganillas» se diu especialment de tot allò que, per sa poca seguretat ò fixesa, està en perill de caure, y aqueixa frase equíval també a la catalana «acabar de caure», esmentada en la pàgina 163.

Equivalent en castellà: Al caer, en tanganillas.

Compost repetitiu i expressiu.

IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.

Així apareixem, leri-leri, en l'Elogi de Catalunya de Vallès i Pujals i d'altres padrins deixebles del doctor Pangloss.

Justet justet, anar d'un pèl.

No va tenir un accident però li va anar leri-leri.

Lloc: Lleida (Segrià).

Prop d'esdevenir-se una cosa.

Els mots expressius formats per dos (o tres) elements iguals o molt semblants s'escriuen amb traç.

Lèri-lèri

2 fonts, 1907. [+]

Fixat en les següents locucions pròpies del catalá, traduèixles literalment al castellá , y després tal còm dèuen traduirse.

Anar leri-leri

1 font, 2007. [+]

Sinònim: Venir (o anar) d'un pèl de griva (o de ben poc, o de prim, o d'un badall de grill, o d'un dit, o d'un fil, o d'una ungla de cavall).

Estar á lerileri

1 font, 1803. [+]

Equivalent en castellà: Estar á la puerta.

Equivalent en castellà: Estar al caer.

Equivalent en llatí: Proximum esse.

Leri leri

1 font, 2021. [+]