Paremiologia catalana comparada digital

Parar-li els peus

48 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1910.

Parar els peus

12 fonts, 1968.
Sinònim: Cridar l'alto.
Equivalent en castellà: Parar los pies.
Oposar-se a l'actitud o actuació d'algú.
Oposar-e a l'actitud d'algú.
Li he parat els peus a ma mare perquè volia fer i desfer en la meua vida.
Lloc: Comarques de Castelló.
Fiveller, en el 'Llibre de feyts d'armes de Catalunya' de l'apòcrif Bernat Boades, queda d'una repugnant baixesa adulatòria (literalment llepant) envers el rei al qual havia sabut plantar cara i parar els peus.
Quan li van veure les intencions no van dubtar ni un moment a parar-li els peus.
Lloc: Vic (Osona).
No hi haurà qui et pari els peus!
Lloc: Marina Baixa.
Oposar-se a l'actitud o actuació d'algú.
Sinònim: Aturar, barrar el pas, posar traves, mantenir a ratlla, dominar, cridar l'alto, posar fre.
Enfrontar-se: oposar-se a l'actuació d'algú.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Aturar, calmar (una persona).
Sinònim: Aturar.
Però causa una gran perplexitat veure com el conseller d'Interior basc, Juan María Atutxa, demana un canvi legislatiu per parar els peus a aquells que es dediquen a amenaçar en nom d'ETA.

Parar-li els peus

11 fonts, 1910.
Equivalent en castellà: Tirar del freno a uno.
A casa nostra sempre cal, a més, parar els peus als que des de l'àmbit municipal o autonòmic estan paralitzant l'exercici dels legítims drets dels ciutadans a l'edificació de les seves propietats.
Margaret intentà parar-li els peus.
Ho vaig haver d'arreglar tot i donar explicacions, i parar els peus al Charles Wilcox, amés.
T'asseguro que els pararé els peus, i tant que ho faré.
En una o dues ocasions al llarg d'aquell dia l'havia incitat a criticar-lo, i després li havia parat els peus.
Per això estava disposat, si Pujol no li hagués parat els peus, a fer la mateixa política social que faria el PP si estigués al poder.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Lloc: Marina Baixa.

Parar els peus a algú

5 fonts, 1996.
Sinònim: v. Barrar el pas a algú 2.
Equivalent en castellà: Pararle los pies a alguien.
Couto.
Si no li pares els peus aviat, encara serà pitjor.
Equivalent en gallec: Pór (ou poñer) couto a alguén.
Freo.
Si no li pares els peus aviat, encara serà pitjor.
Equivalent en gallec: Pór (ou poñer) freo a alguén.
Si no li pares els peus, encara serà pitjor.
Equivalent en gallec: Pórlle (ou poñerlle) couto a alguén.
Si no li pares els peus, encara serà pitjor.
Equivalent en gallec: Pórlle (ou poñerlle) freo a alguén.
Oposar-se a l'actitud o actuació d'algú.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Parar els peus (a algú)

4 fonts, 1993.
A l'ex-Iugoslàvia, si al primer acte de guerra, per part de qui fos, l'ONU i l'OTAN i la CEE haguessin parat els peus als uns o als altres, hi hauria alguns milers de morts menys.
Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú.
Sinònim: Barrar-li el pas (a algú), cridar l'alto (a algú), posar fre a, a ratlla.
Font: * / R-M / EC / *
Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú.
Haurem de parar els peus a aquesta gent / Li haurem de parar els peus si volem que no continuï amb aquesta actitud / Atura-li els peus abans no la digui més grossa.
Sinònim: Barrar-li el pas (a algú), lligar de braços (algú), lligar els braços (a algú), lligar les mans (a algú), tallar-li les cames (a algú).
Impedir a algú extralimitar-se.
Lloc: País Valencià.

Parar-los els peus

3 fonts, 1968.
Aturar.
Va pair malament la derrota, i en comptes de parar-los els peus en nom del seu projecte centrista, s'ha deixat arrossega.
Sinònim: Aturar.
Equivalent en castellà: Pararles los pies.
Si els mantenim a ratlla, si els parem els peus en aquest aspecte, després, tècnicament, estic absolutament segur que els podem fer mal.
S'arriba a tal extrem que Santiago Russinyol, ja vell, es cregué obligat a parar-los els peus.

Parar-li els peus (a algú)

2 fonts, 1997.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Oposar-se a la seva actitud o actuació.

Aturar els peus

1 font, 1995.
Només el zel del guardià pot aturar els peus a aquells que s'hi acosten sense la deguda preparació científica i espiritual.

Aturar es peus (a algú)

1 font, 2008.
Inpedir-li fer una cosa.

Aturar-li es peus

1 font, 1984.
Impedir-lo de fer una cosa.
Lloc: Menorca.

Para els peus

1 font, 1996.
No hi haurà qui et pari els peus!

Para els peus (a algú)

1 font, 1995.
Molts dels que li podien parar els peus han claudicat, s'han cansat.

Parar els peus [a algú]

1 font, 2008.
Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú.

Parar-li (a algú) els peus

1 font, 1985.
Evitar amb fermesa que algú s'excedeixi.
Volia ser més amo que jo i li he hagut de parar els peus.
Sinònim: Picar-li la cresta.

Parar-li a u els peus

1 font, 1992.

Parar-li u els peus

1 font, 1987.

Pararli a ú les pèus

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.