Pel juliol, les eugues a l'era i els bous al sol

67 recurrències en 37 variants. Primera citació: 1918.

Juliol, les eugues a l'era i els bous al sol

15 fonts, 1988.
Lloc: Manlleu (Osona).
Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Refranys del mes de juliol». Web.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Juliol». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Euga = egua, somera. En el ple de la calor és quan la cavalleria ha de batre els cereals a l'era i els bòvids han de roturar els camps i deixar-los preparats per a acollir les pluges de setembre.
Lloc: Pla de l'Estany.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el calendari», p. 33. Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.
Tarrida i Subirana, Jordi (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.
(1999): Dites, proverbis i refranys «Dites relacionades amb el temps». Web.

Pel juliol, les garbes a l'era i els bous al sol

6 fonts, 1989.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.
Es refereix a l'època bona per a segar i batre. L'autor cita el DCVB (1930).
Gálvez Casellas, David (2009): Cinc cèntims «Garba». Web.
És el temps de la sega de les espigues i de la batuda a l'era.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Juliol», p. 717. Web.
És temps de batre.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «P», p. 255. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Pel juliol, les eugues a l'era i els bous al sol

4 fonts, 1983.
Amb referència a la feina del batre.
Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català IV «Juliol. La vida al camp», p. 383. Salvat, S.A. de Ediciones.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.

Al juliol, les eugues a l'era i els bous al sol

3 fonts, 2003.

Pel juliol les garbes a l'era i els bous al sol

3 fonts, 2009.
Lloc: Manlleu (Osona).
Calendari de la ceba (2009): Calendari de la ceba «Refranys del mes de juliol». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gemma (2009): Sortir amb nens «Refranyer català de juliol». Web.

Al juliol, els bous al sol

2 fonts, 2008.

En juliol, les mules arrere i els bous al sol

2 fonts, 1984.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 146. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Juliol, ses garbes a s'era i es bou en es sol

2 fonts, 1993.
Les eugues són el bestiar més apropiat per batre.
Lloc: Menorca.
Es refereix a l'època bona per a segar i batre.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1567 Juliol», p. 216. Institut Menorquí d'Estudis.

Pel juliol, les mules a l'era

2 fonts, 2008.

A's juriol, / ses egos a s'era / i es bous en es sol

1 font, 1951.
Lloc: Mallorca.

Al juliol sense garbes a l'era i ses bous al sol

1 font, 1992.
L'era és on es feien les feines de batre.

Al juliol, garbes i eugues al sol i els bous al sol

1 font, 1987.

Al juliol, les garbes a l'era i els bous al sol

1 font, 2003.

As juriol, ses garbes a s'era i es bous an es sol

1 font, 2008.
És l'hora de batre. En canvi, no és temps de llaurar, i els bous tenen poca feina.
Sinònim: Juliol, les egües a l'era i els bous al sol.

El juliol, les eugues a l'era i els bous al sol

1 font, 1986.

En es juliol, ses egos a s'era i es bous en es sol

1 font, 2002.
Lloc: Artà.

En es Juliol, ses egos a s'era i es bous en es sol

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Juliol, egües a s'era i bous en es sol

1 font, 1993.
Es refereix a l'època bona per a segar i batre.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1566 Juliol», p. 216. Institut Menorquí d'Estudis.

Juliol, les egües a l'era i els bous al sol

1 font, 1989.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «J», p. 174. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Juliol, les garbes a l'era i els bous al sol

1 font, 2003.
Lloc: Artà.

Juliol, les garbes a l'era i els bous en el sol

1 font, 2008.

Juliol, les garbes, a l'era i els bous, al sol

1 font, 1992.

Juliol, ses garbes a s'era i es bous en es sol

1 font, 1992.
Les garbes són el conjunt de gavelles apilats a l'era en espera d'ésser traginats i estan formats d'un nombre variat de gavelles.

Juriol, / ses garbes a s'era / i els bous an es sol

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.
Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. II.- Astronomía, Meteorología. c) Cronología», p. 281. Institut Menorquí d'Estudis.

Juriol, / ses garbes a s'era / i es bous en es sol

1 font, 1951.
Lloc: Menorca.

Juriol, ses garbes a s'era, i es bous en es sol

1 font, 1984.
És temps de batre.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Agricultura. Feines», p. 148. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

P'es Juliol, ses egos (o ses garbes) a s'era i es bous en es sol

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

P'es mes de juriol, ses egos dalt s'era i es bous en es sol

1 font, 2019.
Refranes referidos a las tareas agrícolas del mes. La cosecha de los cereales, que incluye la siega y la trilla centra el refranero en lo referido a tareas agrícolas de julio. No se puede obviar la referencia continua a las duras condiciones de este trabajo que se ha de realizar durante las horas centrales del día, sometidos a temperaturas extremas. De: Bonafé, Alcover.
Lloc: Mallorca.

Pel juliol, / les eugues a l'era, / i els bous al sol

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Pel juliol, les egües a l'era i els bous al sol

1 font, 2022.
Un parenòstic pagès.
Lloc: Inca (Mallorca).

Pel juliol, les egües baten de sol a sol

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.
Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Calendari i santoral. Juliol», p. 61. Editorial Sargantana.

Pel juliol, les eugues (o les mules) al redol

1 font, 1999.
En referència a la feina del batre.

Pel juliol, les eugues a l'era, i els bous al sol

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Pel juliol, les garbes a l'era / i els bous al sol

1 font, 1997.
Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Pel Juliol, les garbes a l'era i els bous al sol

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Pel juliol, les garbes a l'era i l'herba pel sol

1 font, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Juliol». Web.

Pel juliol, les garbes a l'era i les bous al sol

1 font, 1983.
Amb referència a la feina del batre.
Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català IV «Juliol. La vida al camp», p. 383. Salvat, S.A. de Ediciones.