El pare guanya el ral i el fill el gasta mal

16 recurrències en 13 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. El pare guanya el ral i el fill el gasta mal (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del diner», p. 1166. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: A pare guanyador, fill dissipador.

Equivalent en castellà: A buen adquiridor, buen expendedor.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «175», p. 58. Garsineu Edicions.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «P 760», p. 863. Columna Edicions.

Lloc: Pla de l'Estany.

Plana i Payraló, Miquel; Puntí i Sants, Teresa (1990): Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany «Moralitat», p. 11. Ajuntament de Banyoles.

2. El pare guanya el ral, i el fill el gasta mal (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La família», p. 22. Garsineu Edicions.

3. El pare guanya l ral / i el fill el gasta mal (1907, 1 font)

Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 53. L'Avenç.

4. El pare guanya un ral i el fill el gasta mal (1999, 1 font)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 257. Edicions 62.

5. Lo pare guanya al real, y lo fill lo gasta mal (1796, 1 font)

Carles i Amat, Joan (1796): Quatre cents aforismes catalans, p. 27. Imprenta de la Pontificia, y Real Universitat.

6. Lo pare guanya el ral i el fill lo gasta mal (1979, 1 font)

Ja dins del matrimoni i les relacions entre pares i fills, hi ha diversitat de refranys, un d'ells de caràcter mascliste i els altres una mica conservadors, on es dóna la raó als pares degut a que els fills no reparen a gastar els diners que el pare ha an.

Lloc: Flix.

Muñoz, Pere (dir.) (1979): Refranys dels vells de les nostres terres «Família», p. 56. Autoedició.

8. Lo pare guanya lo Real y lo fill lo gasta mal (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: A padre allegador, hijo espendedor.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «354», p. 82. Imprenta de Saurí y Compañía.

9. Lo pare guanya lo ral y lo fill lo gasta mal (1805, 1 font)

Ref.

Equivalent en llatí: Absumit natus genitor quae congerit aera.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pare», p. 152.

Ref.

Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas y nosotros á brazadas.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Pare», p. 152.

10. Lo pare guanya lo real, y lo fill lo gasta mal (1803, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Á buen adquiridor buen expendedor.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guanyar», p. 416.

Ref.

Equivalent en castellà: A padre allegador hijo expenedor.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guanyar», p. 416.

Ref.

Equivalent en llatí: Est soboles, parco persaepe profusa parenti.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Guanyar», p. 416.

12. Lo pare guanya'l ral y'l fill lo gasta mal (1867, 1 font)

Briz, Francesch Pelayo (1867): Calendari catalá del any 1867, p. 80. Llibretería de Joan Roca y Bros.

13. Lo pare guaña l' ral y lo fill lo gasta mal (1839, 1 font)

Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas, y nosotros á brazadas | A padre allegador hijo espendedor | A buen adquiridor buen espendedor.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 651. Imprenta y Librería de Pablo Riera.