Xerrar més que un sac de nous

10 recurrències en 3 variants.

1. Enraonar més que un sac de nous (1979, 6 fonts)

No parava de garlar en tot lo dia: enraonava més que un sac de nous.

Lloc: Vic (Osona).

Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.

Lloc: Vic.

Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.

Lloc: Vic (Osona).

Correu electrònic.

2. Xerrar més que un sac de nous (1992, 3 fonts)

No tot és ser una cotorra o parlar pels descosits, que també estan bé. Però donat que sempre hi ha gent aficionada a parlar desmesuradament és útil tenir repertori per descriure'ls. El rec-rec, constant, d'un sac ple de nous pot arribar a ser molt molest.

Sinònim: Ser una cotorra | Parlar pels descosits.

Enraonar molt.

La meva germana xerra més que un sac de nous, diu que li agrada molt parlar / La seva veïna enraona més que un sac de nous.

Sinònim: Descabdellar fil, trencar nous, xerrar com un lloro, xerrar per setze, parlar per les butxaques, xerrar pels colzes, parlar més que fetge en brasa, esmolar la garrova, xerrar més que setze, fer més soroll que un sac de nous dolentes.

3. Xerrar més que un sach de nous (1898, 1 font)