Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Costums (o tractes) rompen lleis

39 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1883.

Tractes rompen lleis

10 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «T», p. 295. Editorial Arte y Letras.
Lloc: Alzira (Ribera Alta).
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVII. El poder instituït. La justícia i les lleis», p. 131. Pagès Editors.
Confiem en els pactes particulars —«Tractes rompen lleis»— més que en la legislació general —«Feta la llei, feta la trampa»—.
Sinònim: Tractes trenquen lleis.
Lloc: Vic (Osona).
Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 247. Llibres de l'Index, S.A..
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 412. Edicions 62.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «T», p. 330. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Costums rompen lleis

7 fonts, 1918.
Els costums solen esser més forts que les lleis que els volen substituir.
Sa costum, amb el pas del temps, es coverteixen en lleis.
Lloc: S'Arenal.
Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 111 «Espigolant dins l'antigor (XI). Refranys», p. 33. S'Unió de S'Arenal.
Lloc: Menorca.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 393. Edicions 62.
Vol dir que els costums arrelats solen prevaler damunt la legislació sobrevenguda (D.).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «785 Costums», p. 113. Institut Menorquí d'Estudis.

Pactes rompen lleis

6 fonts, 1919.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Sinònim: Tractes rompen lleis.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Pactes trenquen lleis

4 fonts, 1979.
Significa que per als que han fet un pacte de comú acord és més sagrat allò acordat que el que puguen dir les lleis.
Sinònim: Similar: La paraula és l'home.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 328. Web.
Ajust pactat és més fort que la llei.

Pactes rompen lleys

3 fonts, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 44. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Costums trenquen lleis

1 font, 2014.

Costums, rompen lleis

1 font, 1984.
Sa força d'es costum és més forta que sa llei.
Lloc: Menorca.

Els tractes rompen lleis

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 139. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Els tractes rompen lleys

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 90. Editorial Arte y Letras.

Els tractes, rompen lleis

1 font, 1980.
Lloc: Albal (Horta).
Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 23. Anubar Ediciones.

Pactes trencan lleys

1 font, 1900.

Tractes desfan lleis

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Tracto romp llei

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Tracto romp lleis

1 font, 1984.
Lo pactat, preval damunt sa llei.
Lloc: Menorca.