El pare guanya el ral i el fill el gasta mal

28 recurrències en 18 variants. Primera citació: 1736.

El pare guanya el ral i el fill el gasta mal

6 fonts, 1951. [+]

Sinònim: A pare guanyador, fill dissipador.

Equivalent en castellà: A buen adquiridor, buen expendedor.

Ral = quinzet, 1⁄4 de pesseta.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 296. Web.

Lloc: Pla de l'Estany.

El pare guanya el ral, i el fill el gasta mal

2 fonts, 1926. [+]

Lloc: Lleida.

Lloc: Alt Pirineu.

Lo pare guanya el real, y son fill lo gasta mal

2 fonts, 1736. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 154. Editorial Arte y Letras.

El pare guanya el ral i el fill el gasta al mal

1 font, 2006. [+]
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

El pare guanya el ral i son fill el gasta mal

1 font, 1989. [+]

De: Ros - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 123. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

El pare guanya el real y el fill s'el gasta mal

1 font, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 78. Editorial Arte y Letras.

El pare guanya l ral / i el fill el gasta mal

1 font, 1907. [+]
Verdaguer, Jacint (1907): Folk-lore «Aforística», p. 53. L'Avenç.

El pare guanya un ral i el fill el gasta mal

1 font, 1999. [+]
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 257. Edicions 62.

Lo pare guaña l' ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1839. [+]

Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas, y nosotros á brazadas | A padre allegador hijo espendedor | A buen adquiridor buen espendedor.

Lo pare guanya al real, / y lo fill lo gasta mal

1 font, 1796. [+]

Lo pare guanya el ral i el fill lo gasta mal

1 font, 1979. [+]

Ja dins del matrimoni i les relacions entre pares i fills, hi ha diversitat de refranys, un d'ells de caràcter mascliste i els altres una mica conservadors, on es dóna la raó als pares degut a que els fills no reparen a gastar els diners que el pare ha an.

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Lo pare guanya el ral i lo fill lo gasta mal

1 font, 2005. [+]

Lo pare guanya lo ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1805. [+]

Equivalent en llatí: Absumit natus genitor quae congerit aera.

Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas y nosotros á brazadas.

Lo pare guanya lo Real y lo fill lo gasta mal

1 font, 1831. [+]

Equivalent en castellà: A padre allegador, hijo espendedor.

Lo pare guanya lo real, y lo fill lo gasta mal

1 font, 1803. [+]

Equivalent en castellà: Á buen adquiridor buen expendedor.

Equivalent en castellà: A padre allegador hijo expenedor.

Equivalent en llatí: Est soboles, parco persaepe profusa parenti.

Lo pare guanya'l ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1900. [+]

Lo pare guanya'l ral y'l fill lo gasta mal

1 font, 1867. [+]

Lo Pare guanyal' real / y lo fill lo gasta mal

1 font, 1759. [+]