Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

El pare guanya el ral i el fill el gasta mal

34 recurrències en 23 variants. Primera citació: 1736.

El pare guanya el ral i el fill el gasta mal

7 fonts, 1917.
Sinònim: A pare guanyador, fill dissipador.
Equivalent en castellà: A buen adquiridor, buen expendedor.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.
Ral = quinzet, 1⁄4 de pesseta.
Lloc: Pla de l'Estany.

El pare guanya el ral, i el fill el gasta mal

2 fonts, 1926.
Lloc: Lleida.
Lloc: Alt Pirineu.

Lo pare guanya el real, y son fill lo gasta mal

2 fonts, 1736.
Lloc: País Valencià.

Al para guaña el ral y el fill lo gasta mal

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.

Al pare guaña el ral y el fill lo gaste mal

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.

El pare guanya el ral i el fill el gasta al mal

1 font, 2006.

El pare guanya el ral i son fill el gasta mal

1 font, 1989.
De: Ros - Alberola.
Lloc: País Valencià.

El pare guanya el ral, i el fill el «gasta» mal

1 font, 1938.

El pare guanya el real y el fill s'el gasta mal

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

El pare guanya el real, / i el fill lo gasta mal

1 font, 1970.
Lloc: Nules.

El pare guanya l ral / i el fill el gasta mal

1 font, 1907.

El pare guanya un ral i el fill el gasta mal

1 font, 1999.

Lo pare guaña l' ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas, y nosotros á brazadas | A padre allegador hijo espendedor | A buen adquiridor buen espendedor.

Lo pare guanya al real, / y lo fill lo gasta mal

1 font, 1796.

Lo pare guanya el ral / i lo fill lo gasta mal

1 font, 1915.
De: Anònim (1917-18).
Lloc: Girona.

Lo pare guanya el ral i el fill lo gasta mal

1 font, 1979.
Ja dins del matrimoni i les relacions entre pares i fills, hi ha diversitat de refranys, un d'ells de caràcter mascliste i els altres una mica conservadors, on es dóna la raó als pares degut a que els fills no reparen a gastar els diners que el pare ha an.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Lo pare guanya el ral i lo fill lo gasta mal

1 font, 2005.

Lo pare guanya lo ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1805.
Equivalent en llatí: Absumit natus genitor quae congerit aera.
Equivalent en castellà: Nuestros padres á pulgadas y nosotros á brazadas.

Lo pare guanya lo Real y lo fill lo gasta mal

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: A padre allegador, hijo espendedor.

Lo pare guanya lo real, y lo fill lo gasta mal

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Á buen adquiridor buen expendedor.
Equivalent en castellà: A padre allegador hijo expenedor.
Equivalent en llatí: Est soboles, parco persaepe profusa parenti.

Lo pare guanya'l ral y lo fill lo gasta mal

1 font, 1900.

Lo pare guanya'l ral y'l fill lo gasta mal

1 font, 1867.

Lo Pare guanyal' real / y lo fill lo gasta mal

1 font, 1759.