Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Peix fa mal a peix

25 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1805.

Peix fa mal a peix

15 fonts, 1910.
Refranys mariners relatius als peixos.
Lloc: Peníscola.
Ayza i Roca, Alfred (1980): ««Refranys mariners»», p. 59. Revista Peñíscola.
Uns peixos es mengen els altres. Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Significa que els d'un mateix ofici solen perjudicar-se mútuament.
Lloc: Illes Balears.
De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya. Cançoner (Ed. Selecta, Barcelona, 1982, p1019-1030).
Correu / Alentà, Josep Maria (2012): Correu «Refranys de pescadors i de mariners». Correu electrònic.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust | Qui és ton enemic? El del teu ofici | Aranya, qui t'ha picat? ─L'aranya d'aquí al costat.
Significa que els d'un mateix ofici solen perjudicar-se mútuament.
Els que tenen el mateix ofici i els que comparteixen un mateix territori es perjudiquen mútuament més que no ho faria un estrany, ja que coincideixen forçosament en la competència per la clientela i els recursos.
Sinònim: El peix gran es menja el xicotet || Contrari: Gos entre gos no es mossega.
Per la competencia que's fan los del mateix ofici.
Equivalent en castellà: ¿Quién es tu enemigo? / Aquel de tu oficio.
Uns peixos es mengen a altres.
Font: Ayza 1981:133 | Simó 1999:79 | martorell 2001:169.
Sinònim: Peix fora de l'aigua de seguida s'acaba | Peix fora de l'aigua, peix mort.
Significa que els d'un mateix ofici solen perjudicar-se mútuament (D.). Vegi's n. 1151.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2150 Peix», p. 296. Institut Menorquí d'Estudis.
Peix fa mal. 5-9-1886.
Font: Calendari dels pagesos.

Peix fa mal á peix

4 fonts, 1883.
Lloc: Blanes (Selva).
Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Adagis més usuals», p. 183. Centre Excursionista de Catalunya.
De: Torné Balaguer, Joan (1917-18).
Lloc: Sant Carles de la Ràpita.
Sinònim: No hi ha pitjor clavilla que la del mateix fust.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 43. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Peix, fa mal a peix

3 fonts, 1984.
En el món, un fot s'altre.
Lloc: Menorca.
Peix fa mal. 2-1-1879.
Font: Calendari dels pagesos.

Pèx fa mal á pèx

1 font, 1805.
Equivalent en castellà: Araña quien te arañó? otra araña como yo.
Equivalent en llatí: Saepe sibi adversantur qui iisdem utuntur artibus.

Pex fa mal á pex

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Araña ¿quién te arañó? Otra araña como yo.