Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui té mare, bona boca bada

52 recurrències en 23 variants. Primera citació: 1883.

Qui té mare, gran boca bada

24 fonts, 1926.
Lloc: Lleida.
Lloc: Lleida.
Sinònim: Qui té padrins, el bategen (o el bategen dues vegades).
Lloc: Alt Pirineu.
Fa referència als pelatxos dels ocells que obren el bec quan la mare els porta menjar.
Lloc: Lleida (Segrià).
Fa referència als 'pelatxos' dels ocells que obren el bec quan la mare els porta menjar.
Lloc: Lleida (Segrià).
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Urgell.
Aportació de Maria Carcolse.
Lloc: Estamariu (Alt Urgell).
Lloc: Marina Baixa.
Lloc: Penedès.
Lloc: Calella.
Lloc: Calella.

Qui té mare gran boca bada i qui no en té no pot dir res

3 fonts, 1936.

Qui pot dir mare / gran boca bada

2 fonts, 1915.
De: Guitart i Aymerich, Ramon (1918-19).
Lloc: Cardona.
Lloc: Montseny.

Qui pot dir mare gran boca bada

2 fonts, 1990.

Qui pot dir mare, bona boca té

2 fonts, 1989.
Lloc: Marina Baixa.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Qui té mare gran boca bada

2 fonts, 1949.
Lloc: Blanes (Selva).

Qui pot cridar mare, gran boca pare

1 font, 1915.
De: Artigues i Sirvent, Ramon (1921-22).
Lloc: Lleida.

Qui pot dir mare / Gran boca bada

1 font, 1915.
Una mare ensenyant a son fill que l'havia d'estimar per el be que'n treu el fill. Que mentres es te mare no's pateix, car la mare sempre procura per sos fills. De: Montanyà, Josep (1917).
Lloc: Cornet (Sallent).

Qui pot dir mare, / gran boca bada

1 font, 1969.
Tant són els avantatges de tenir mare.
Lloc: Sant Hilari Sacalm.

Qui pot dir mare, bé la boca bada

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui peut dire mère, en a plein la bouche.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui pòt dir mare, bòna boca té

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Qui pot dir mare, gran boca bada

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Qui pot dir «mare», / gran boca bada

1 font, 1907.

Qui pot dir «mare», gran boca bada

1 font, 2006.

Qui té mare / amb boca para

1 font, 2008.

Qui té mare gran boca bada i qui no en té no por dir res

1 font, 1951.

Qui té mare grossa boca bada

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

Qui té mare, bona boca bada

1 font, 1900.

Qui te mare, gran boca bada

1 font, 1883.

Qui té mare, gran boca bada, i qui no en té no ho pot fer

1 font, 2014.
Lloc: Vic (Osona).

Qui té mare, gran boca bada, i qui no en té no pot dir re

1 font, 2007.
Sinònim: Qui té padrins, el bategen (o el bategen dues vegades).

Qui té mare, gran boca «bade»

1 font, 2016.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Qui té pare i mare, / gran boca bada, / més qui té germà: / Hola! Què hi ha!

1 font, 1992.
Sinònim: Qui té mare, gran boca bada.