Tros de carn batejada

37 recurrències en 19 variants. Primera citació: 1767.

Tros de carn batejada

7 fonts, 1995.
Guia definitiva d'insults mallorquins. Ésser.
Lloc: Mallorca.
Un hilo de cómo serían los insultos típicos catalanes traducidos al castellano.
Insults.
De vegades fa cosa parlar amb aquell tros de carn batejada.
Lloc: Vic (Osona).
Es diu de qui té poca picardia, de qui no té caràcter.
Sinònim: Beneit del cabàs, baix del davant, llosc d'enteniment.
Sense seny.
Pobre desgraciat, beneit.
Lloc: Mallorca.
Textos de humor (2012): Textos de humor «Compilado de insultos mallorquines». Blogger.

Ésser un tros de carn batejada

6 fonts, 1949.
Ésser mancat d'enteniment o de caràcter.
Equivalent en castellà: Ser un trozo de carne con ojos | Ser poca (o poquita) cosa.
Ésser mancat de caràcter / es diu de qui té poca picardia, de qui no té caràcter.
Sempre li prenen el pèl. És un tros de carn batejada / Aquell tros de carn batejada s'ha deixat enganyar.
Sinònim: Combregar amb rodes de molí, combregar a la cuina.
Font: * / R-M.
Ésser mancat d'enteniment / (ésser un) persona molt innocent, excessivament ingènua, un xic curta d'enteniment.
És un tros de carn batejada. Ja li pots explicar les coses deu vegades, que mai no en capta el sentit.
Sinònim: Tros d'ase, tros de suro, llosc d'enteniment, tros de quòniam, ésser un carnús (algú), faltar-li'n un tros (a algú), ésser un benaventurat.
Algú, sense iniciativa, incapaç de fer gaire res de bo.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Sisena tongada. Tros», p. 908. Editorial Selecta-Catalonia.

Ser un tros de carn batejada

4 fonts, 2007.
Curtet, un pobre noi.
No tindre enteniment o caràcter.
Sinònim: Veg. Ser un tros de quòniam.
Equivalent en castellà: Ser un trozo de carne con ojos.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Es un tros de carn batejada

3 fonts, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Suplemento. Nombres de personas ó cosas aplicados en sentido figurado por razon de la semejanza física ó moral», p. 299. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.
Un tonto. De: Carreras y Artau, Tomás.
Lloc: Artesa de Lleida.
Un home que no fa ni bé ni mal, pacífic, que s'en fa el que es vol. De: Junyent, Eduard.
Lloc: Vic.

Esser un tros de carn batiada

3 fonts, 1999.
No tenir gaire desenvolupat el cervellet.
Tenir escàs enteniment i gens de caràcter.
Lloc: Illes Balears.
Esser un ximple, curt d'enteniment.
Sinònim: Faltar-li una brusca | Faltar-li sa saó des «bril» | Faltar-li una aigua | Esser un cap de suro | Esser un cap buit | Esser un capclòs | Faltar-li un bull | Faltar-li una cullerada | No esser tot (o tota) | Faltar-li una rosca | Tenir sa clovella gruixada.
Lloc: Mallorca.

Dir d'algú que és un tros de carn batejada

1 font, 2011.
Aquestes exprs. sempre van referides a persones poc intel·ligents, rudes, grolleres, etc.
Sinònim: Dir d'algú que és un bleda | Dir d'algú que és un lluç | Dir d'algú que és un poca-solta | Dir d'algú que és un pàmfil | Dir d'algú que és un tros de suro | Dir d'algú que és un tronxo de col | Dir d'algú que és un tros de quòniam.
Lloc: País Valencià.

És un tros de carn

1 font, 2014.
Lloc: Santa Pola.
Lillo Buades, Lola (2014): Acudits, dites i refranys de Santa Pola «Recull de Lola Lillo Buades. Santapolero», p. 13. Correu electrònic.

És un tros de carn batejada

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

És un tros de carn batiada

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Es un tros de carn batiada

1 font, 1958.
Se dice de un tonto.

Esser un troç de carn batejada

1 font, 1917.
Un imbecil. De: Vayreda i Olives, Pere.
Lloc: La Garrotxa.

Esser un tros de carn betiada

1 font, 1984.
Curt d'enteniment, i gens de caràcter.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. Esser. Afirmacions», p. 48. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Ser un bocí de carn batejada

1 font, 2003.
Ser una persona de modos grollers, un animalot.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Ser un tros de carn batejada que no serveix per a res

1 font, 1767.
Y que si la gica estaba pòbra, el novio era un hòme sense suc ni muc, y un tros de carn batejada que no servia pera res.

Ser un tros de carn batejada, ò un benèit del cabàs

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Ser un bendito de Dios.

Ser un tros de carn batiada

1 font, 2000.
Lloc: Illes Balears.

Ser un tros de carn beneïda

1 font, 2017.
Ser un desgraciat. De vegades s'associa a 'Ser un pobre penitent'. Dóna a entendre que en realitat n oés una persona, sinó un tros de carn que van batejar, que no és ningú.
Lloc: Cerdanya.

Ser un tros de carn sense batejar

1 font, 2021.
Ser molt bèstia.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Un tros de carn batejada

1 font, 1985.
Sinònim: V. Déu n'hi do [deunidó].