Paremiologia catalana comparada digital

Ahir pastor, avui senyor

37 recurrències en 15 variants. Primera citació: 1803.

Ahir pastor i avui senyor

12 fonts, 1928.
Sinònim: Abans un sol i ara un mussol.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero y hoy caballero.
Sinònim: De porc i de senyor, se n'ha de venir de mena | El món fa com els catúfols: puja i baixa | Baixen les muntanyes i pugen les cabanyes | Fa pilota el lleó, és l'escarabat senyor.
Lloc: Mallorca.
Es retreu a qui s'ha enriquit ràpidament.
Sinònim: Ahir bover, avui cavaller.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero y hoy caballero.

Ahir pastor i hui senyor

5 fonts, 1996.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero y hoy caballero.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.
Es diu com a crítica de qui ha progressat socialment o econòmicament.
Equivalent en castellà: Quién te ha visto y quién te ve.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Ahir pastor, avui senyor

5 fonts, 1914.
Econòmicament, anar de menys a més.
Es diu del que ha pujat molt depressa de posició social. També del que s'ha enriquit amb rapidesa.
Lloc: Alt Pirineu.
Equivalent en francès: Hier berger, aujourd'hui seigneur.
Lloc: Catalunya del Nord.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero, hoy caballero.

Ahir pastora, / avui senyora

2 fonts, 1932.

Ahí pastor avuy senyor

1 font, 1805.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero hoy caballero.
Equivalent en llatí: Subita sortis commutatione de pastore eques.

Ahí pastor y abuy señor

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero, y hoy caballero.

Ahí pastor, avuiy senyòr

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero, hoy caballero.
Equivalent en llatí: Subita sortis commutatione de pastore eques.

Ahí pastor, avuy senyor

1 font, 1805.
Sinònim: V. Ahí.

Ahi pastor, avuy Senyor

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Ahi pastor, avuy senyor

1 font, 2021.
Ahi pastor avuy senyor. 16-2-1880.
Font: Calendari dels pagesos.

Ahir pastor y avuy senyor

1 font, 1898.
Refrán ab que s'adverteix la mudansa y varietat de las cosas humanas.

Ahir pastor, abuy senyor

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Ayer vaquero, hoy caballero.

Ahir pastor, i avui senyor

1 font, 2000.
Es diu referint-se a canvis ràpids de fortuna.
Lloc: Illes Balears.

Ahir pastor, i hui senyor

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Avui pastor i demà senyor

1 font, 1974.
Lloc: Eivissa.