Fer dentetes

73 recurrències en 18 variants. Primera citació: 1803.

Fer dentetes

34 fonts, 1933.
Mots de patxanga. Fer.
Lloc: Xàtiva (Costera).
Alietes el del Corralot (2008): El Penjoll «Mots de patxanga (II)». Web.
[..] jo aquesta mateixa tarda ja n'he parlat a la meva cunyada, a uns veïns que sempre em fan dentetes explicant-me tiberis que s'han muntat.
Alsius, Salvador (1994): Avui «Al cap i a la fi. Encantat de conèixer-los», p. 52. L'Avui / El Punt Avui.
Equivalent en castellà: Dar dentera.
Alguns ens fan dentetes però potser al cap de poca estona hauran de serrar fortament les dents si no volen treure foc pels queixals.
Expressions que fem servir en el sentit de fer venir gran desig de menjar o posseir una cosa, fer enveja.
Amb aquesta xocolata desfeta m'estàs fent dentetes.
Sinònim: Fer miroies (mirandetes) | Fer envejotes (envegiques).
Fer cels, enveja; incitar.
Lloc: País Valencià.
Fer miroies, fer babarotes.
No et menges lo xocolate davant seu, que li faràs dentetes!
Lloc: Pallars.
Coll, Pep (2014): El parlar del Pallars «IV. Locucions i frases fetes. 2.Frases fetes. a) Frases fetes variables», p. 87. Garsineu Edicions.
Sinònim: Fer venir salivera (o aigua a la boca).
Fer molta gana, desig o enveja.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Que li fa enveja menjant.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 127. Universitat Autònoma de Barcelona.
Quan vols provocar l'enveja en algú altre. Dentetes va començar referit només al menjar i després va passar a un sentit més general.
Sinònim: Fer envejotes | Fer envegiques | Fer miroies | Fer babarotes | Fer elis-elis.
Gomà, Enric (2023): La tarda de Catalunya Ràdio ««Quan es pelen les pedres»: l'Enric Gomà ens descobreix mil maneres de parlar del fred». Catalunya Ràdio.
Fer a la vista d'algú una cosa que li desperte el desig.
El meu fill està a règim, i nosaltres li fem dentetes quan mengem xocolate.
Lloc: Comarques de Castelló.
Els que trucaven també estaven molt empipats amb Pujol perquè els havia fet dentetes amb la famosa moció de censura.
Grau, Anna (1995): Avui «Passos perduts. 'Pulp fiction'», p. 32. L'Avui / El Punt Avui.
Provocar enveja.
Tot li sortia bé, feia dentetes al seu germà.
Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes amb el verb fer», p. 74. Autoedició.
Provocar gran desig de menjar o de posseir alguna cosa, fer enveja.
Si ho considerem com a ideals que ens fan babarotes, com a fitons que ens fan miroies, com a desideràtums que ens fan dentetes, com a apotegmes que ens fan l'aleta, com a paradigmes a imitar, .
Donar-li ganes d'alguna cosa a una altra persona.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).
Fer enveges a algú mostrant-li quelcom que l'altre no té.
Lloc: Garrotxa.
Monturiol i Sanés, Joaquim; Domínguez i Portabella, Eloi (2001): El parlar de la Garrotxa «Frases fetes, expressions i locucions», p. 177. Ràdio Olot.
Fer a la vista d'algú una cosa que li desperte un desig.
Font: VT.
Fer venir enveja a algú.
Palau, Montserrat (2012): CPNL «CPNL - Frases fetes, exclamacions i refranys». Web.
Fer enveja.
Quan ha tret de la butxaca el nou telèfon mòbil ens ha fet dentetes a tots.
Sinònim: Fer denteta.
Equivalent en castellà: Dar (o Hacer) dentera.
Fer, amb paraules o gestos (i avui dia també amb fotos), que es desperti en una altra persona el desig vehement d'alguna cosa; fer enveja.
Tremolar.
Lloc: Menorca.
Mart al teu sector dels enemics t'avisa que siguis prudent i no facis dentetes als qui no t'estimen.
Professor Lester (1995): Avui «Horòscop. Capricorn», p. B23. L'Avui / El Punt Avui.
Fer, amb paraules o gestos, que es desperti en una altra persona el desig vehement d'alguna cosa; fer enveja. http://www.rodamots.com/mot.asp?nm=2615.
Sinònim: Fer denteta.
Rodamots (2010): Rodamots «Fer dentetes». Web.
Provocar l'enveja d'altres.
Lloc: País Valencià.
[...] i sempre hi havia algun torero, algun futbolista o algun artista famós que feia dentetes a tothom amb una dona a cada braç d'aquelles que es fan dir sí senyor.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 144. Museu Arxiu de Sentmenat.

Fer denteta

17 fonts, 1803.
Provocar enveja.
Carmina (2008): c6rm1n6prova «Algunes frases fetes - Sentit figurat». Web.
Sinònim: Fer dentera (cast.).
Lloc: Bellvís.
Fer enveja.
Lloc: País Valencià.
Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Locucions i frases fetes. Clau - 11. (11/99 A)», p. 3. Web.
Equivalent en llatí: Appetitum rei potiundae alicui movere.
Equivalent en castellà: Dar dentera.
Fer a la vista d'algú quelcom que li desperti un desig.
Equivalent en castellà: Dar dentera.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
S'anava a passejar per davant de casa seva amb el cotxe nou per fer-li denteta.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim de «fer glatir algú».
En Joan feia denteta a les seves germanes amb l'encasada del berenar.
Lloc: Vic (Osona).
Equivalent en castellà: Hacer dentera.
Fer venir enveja a algú.
Fer a la vista d'algú quelcom que li desperti un desig.
Sinònim: Veg. Fer babarotes.
Donar enveja.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Fer dentera (cast.)

3 fonts, 1966.
Sinònim: Fer denteta.
Sinònim: Fer denteta.
Lloc: Bellvís.
Sinònim: Fer denteta.
Equivalent en castellà: Hacer dentera.

Fer denteta (a algú)

2 fonts, 2004.
Fer enveja menjant.
Gairebé fa denteta veure amb el gust que menja.
Sinònim: Fer venir aigua a la boca (a algú).
Font: R-M.
Fer a la vista d'algú quelcom que li desperti un desig.
Sap que no pot menjar xocolata i es dedica a fer denteta a son germà / Quan el veia festejant amb la Rosa, li feia denteta / Les efusions dels nuvis li feien denteta.
Sinònim: Fer babarotes (a algú), fer es ulls verds (a algú), fer dents (a algú), fer venir salivera (a algú).
Font: * / IEC / EC.

Fer-li denteta

2 fonts, 1922.
La pobra ventafocs les ajudava en tot, i elles tot era fer-li denteta dient-li:.
Serra i Boldú, Valeri (1922): Aplec de rondalles «La Ventafocs», p. 93. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Quan les noies arribaren a casa trobaren la Ventafocs al llit, com el dia abans, i anaren també a fer-li denteta dient-li:.
Serra i Boldú, Valeri (1922): Aplec de rondalles «La Ventafocs», p. 96. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Algú fa dentetes a algú altre

1 font, 2021.
Li provoca desig.

Donar dentetes

1 font, 2017.

Fer dentera

1 font, 1995.
Fer a la vista d'algú una cosa que li desperte un desig.
Font: CO, G, ME, MR, CL.

Fer denteta (o dentetes)

1 font, 2000.
Fer enveja menjant.
Ha demanat llagosta només per fer-li dentetes.
Equivalent en castellà: Alargar los dientes a alguien.
Fig.
Les efusions dels nuvis li feien denteta.
Equivalent en castellà: Dar dentera.

Fer denteta!

1 font, 1994.
Provocar desig de posseir quelcom.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Fer dentetes (a algú)

1 font, 2003.
Me fa dentetes.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Fer dentetes a algú

1 font, 1996.
Sinònim: v. Fer babarotes a algú.
Equivalent en castellà: Darle dentera a alguien.

Fer dents (a algú)

1 font, 2004.
Fer molta gana, desig, enveja.
Ell sabia que ensenyant-me el llibre em feia dents i no se'n va estar.
Sinònim: Fer denteta (a algú), fer es ulls verds (a algú), fer babarotes (a algú), fer saliva (a algú).

Fer dents (dentetes)

1 font, 2017.

Fer-li dentetes

1 font, 2011.
Quan tornaven a la secció ens ensenyaven els bitllets de pesseta i fins i tot de duro per fer-nos dentetes.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Memòries d'un mentider sincer - 4. Grand Prix», p. 241. Edicions Proa.

Fer-li dentetes (a algú)

1 font, 1993.
Cosa que li agradava sobretot perquè la Maria-Eugènia no la coneixia, i així podria fer-li dentetes.
Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol vuitè- 4.», p. 92. Quinze Grans Èxits AIE.

Li fa dentetes

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).

Me fa dentetes

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).