Paremiologia catalana comparada digital

Qui apedaça son temps passa

36 recurrències en 20 variants. Primera citació: 1803.

Qui apedaça son temps passa

5 fonts, 1900.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Qui dies passa, anys empeny.
Sinònim: Qui dies passa, anys empeny.
Font: Ballot.

Qui apedaça, son temps passa

5 fonts, 1900.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Mallorca.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Qui apedaça, any passa

4 fonts, 1955.
Al·ludeix a l'any com a un espai de temps que si es viu pobrament costa molt de passar-lo. Es refereix a una sola necessitat, la del vestit, que si és satisfeta, encara que sigui apedaçant-lo, ajuda a passar l'any sense noves despeses.
Sinònim: Qui dia passa any empeny.
Lloc: Eivissa.
Lloc: Eivissa.
Economitzar ajuda a tirar endavant.
Lloc: Eivissa.

Qui apedassa son temps passa

3 fonts, 1910.
La prudència ens ensenya de ser previsors per tal de poder atendre les contingències futures i afrontar les desgràcies imprevistes, car d'altra manera aniríem a parar a la misèria.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Lloc: Selva.

Qui apadassa son tèmps passa

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Adoba tu paño y pasarás tu año.
Equivalent en castellà: Remienda tu sayo y pasarás tu año.
Equivalent en llatí: Si reficis vestem solidum durabit in annum.
Sinònim: V. Apadassar.

Qui apadassa son temps passa

1 font, 1814.
Un nom en nominatiu demana sempre un verb, y tot verb del modo finit suposa sempre un nominatiu exprés ó sobrentés, concertant ab ell en número y en persona.

Qui apadassa son témps passa

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: Adoba tu paño, y pasarás tu año | Remienda tu paño, y pasarás tu año.

Qui apadassa, son temps passa

1 font, 1831.
Equivalent en castellà: Adoba tu paño y pasarás tu año.

Qui apedaça / bé'l temps passa

1 font, 1970.
Lloc: Guimerà.

Qui apedaça / son any passa

1 font, 2009.
Lloc: Mallorca.

Qui apedaça el seu temps passa; qui no fa res, també

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

Qui apedaça, / bé el temps passa

1 font, 1966.

Qui apedaça, el temps passa

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Qui apedassa, el dia passa

1 font, 1995.
Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Qui apedassa, són temps passa

1 font, 1917.
Sinònim: Qui apedaça, el seu temps passa.

Qui apedassa'l dia passa

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Qui padassa / Son temps passa

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

Qui pedaça, el temps passa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui rapièce, utilise son temps.
Lloc: Catalunya del Nord.

Qui pedassa son temps passa

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

Qui pedassa, son temps passa

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.