Qui no fa quan pot, no fa quan vol

61 recurrències en 20 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

2. Qui no fa quan pot no fa quan vol (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La feina», p. 60. Pagès Editors.

3. Qui no fa quan pot, no fa quan vol (1910, 11 fonts)

Equivalent en castellà: La ocasión la pintan calva.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 189. Editorial Pòrtic.

Lloc: Val d'Aran.

Bellmunt i Figueras, Joan (1992): Fets, costums i llegendes. Vall d'Aran. Refranys «Refranys generals», p. 68. Pagès Editors.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Sinònim: Qui no bat al juliol, no bat quan vol.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «498», p. 146. Garsineu Edicions.

Equivalent en castellà: En los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño; ó á la ocasión, la pintan calva.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 233. Imp. de J. Horta.

És el que succeeix si no es fa el que recomana el refrany anterior; es perd el temps.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Treball i negocis», p. 153. Editorial de Vecchi.

Equivalent en castellà: La ocasión la pintan calva.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 138. Editorial Claret.

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Recomana no perdre el temps.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 409. Edicions 62.

Perdre el temps.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fer (o no)», p. 58. Editorial Millà.

Necessitat d'aprofitar l'ocasió.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Conducta: ocasió», p. 71. Edicions 62.

5. Qui no vol com pot, no pot com vol (1992, 1 font)

Sinònim: Qui quan pot no vol, quan vol, no pot.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII, p. 892. Columna Edicions.

6. Qui no vol quan pot, no pot quan vol (1956, 13 fonts)

Hem de fer les coses en el moment adequat.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.7. Desitjos. Voler i demanar. Refranys», p. 406. Editorial Moll.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Sinònim: Qui no bat al juliol, no bat quan vol.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «498», p. 146. Garsineu Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. Q», p. 59. Consell de Mallorca.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 365. Web.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1956): Ibiza, núm. 3, 2a època, 1956 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 22. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Les ocasions s'han d'aprofitar quan es presenten.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «CE - Consideracions d'experiència», p. 50. Institut d'Estudis Eivissencs.

Equivalent en castellà: Veg. tb. 1100 | Quien no quiere cuando puede no puede cuando quiere.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Poder», p. 105. Edicions 62.

Cal aprofitar les ocasions.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 409. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.
(1999): L'Estel «Refranys (V)», p. 11. Revista L'Estel.

7. Qui pot i no vol, / quan vol no pot (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De tota mena», p. 55. Autoedició.

8. Qui pot i no vol, quan no vol no pot (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

9. Qui pot i no vol, quan vol no pot (1984, 14 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La capacitat intel·lectual. Error», p. 130. Edicions Tres i Quatre.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.

Allò que no es fa en el seu moment, després costa molt més o ja no es fa.

Equivalent en castellà: Similar: Lo que no se hace a la boda, no se hace a toda hora.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 365. Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de tota mena», p. 179. Editorial Millà.

Sinònim: Si quan pots no vols, quan voldràs no podràs.

Equivalent en castellà: Veg. tb. 858 | Quien no quiere cuando puede no puede cuando quiere.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Voler», p. 131. Edicions 62.

Recomana aprofitar les ocasions.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 409. Edicions 62.

Qui deixa fer ses coses per després, aquest després ha arribat tard.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Conseis. Experiència», p. 182. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 11. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder». Web.
Salvà, Francesc (1990): Aforismes i refranys, p. 8. Editorial Miguel A. Salvatella.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de diners i negocis», p. 32. Seuba Edicions.

10. Qui quan pot no vol / quan vol no pot (1997, 1 font)

Lloc: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Cabanas-Alibau, Miquel (1997): Recull de refranys «Refranys», p. 59. Autoedició.

11. Qui quan pot no vol, quan vol no pot (1883, 6 fonts)

Alavedra, F. (1937): Curiositats de Catalunya, Núm. 86 (Any II, 18-setembre-1937) «Aforismes i proverbis», p. 356. Revista Curiositats de Catalunya.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVIII. La roda de la fortuna. El desequilibri», p. 138. Pagès Editors.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 120. Editorial Rourich.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «12. Com la processó de mata...», p. 122. Museu del Montgrí i del Baix Ter.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 30. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 4. El seny», p. 49. Editorial Pòrtic.

12. Qui quan pòt no vòl, quan vòl no pòt (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 232. Editorial Arte y Letras.

13. Qui quan pot no vol, quan vol, no pot (1992, 1 font)

Fa més un que pot que deu que cerquen.

Sinònim: Quan fa aire, és quan s'aventa | Quan jo volia, tu no volies; ara que tu vols, jo no vull | Quan el vent passa per la flauta, és hora de fer anar els dits | Al bon dia, da-li entrada i esperar la nuvolada | Quan en passen, fan de bon agafar.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2658», p. 306. Columna Edicions.

14. Qui vol o fa el que pot o fa i pot tot el que vol, moltes vegades vol o fa el que no deu (1992, 1 font)

Sinònim: Qui fa el que vol, no fa el que deu.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII, p. 893. Columna Edicions.

15. Qui vol o fa tot lo que pot, o qui fa o pot tot lo que vol, moltes vegades vol o fa lo que no deu (1914, 1 font)

Equivalent en castellà: Quien quiere ó hace todo lo que puede, ó quien hace o puede todo lo que quiere, muchas veces hace ó quiere lo que no debe.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. Q», p. 832. Antoni López, Editor.

16. Si quan pots no vols, quan voldràs potser no podràs (1997, 2 fonts)

No debe dejarse perder la ocasión de conseguir una cosa, no sea que no vuelva a presentarse.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «P», p. 116. Comercial Denes, SL.

Necessitat d'aprofitar l'ocasió.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Conducta: ocasió», p. 72. Edicions 62.

17. Si quan pots no vols, quan voldràs pòtser no podràs (1999, 1 font)

Recomana aprofitar les ocasions.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 411. Edicions 62.

18. Si quan pots no vols, quan voldràs, no podràs (1992, 1 font)

Sinònim: Qui quan pot no vol, quan vol no pot | Quan fa aire és quan s'aventa.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «P 2662», p. 307. Columna Edicions.

19. Si quan pòts no vòls, quan vullgues no podrás (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 269. Editorial Arte y Letras.

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte