Any d'ovelles, any d'abelles

50 recurrències en 15 variants.

1. Any d'abelles, / any d'ovelles (1910, 1 font)

No sé quina relació puguin tindre les unes ab les altres com no sigui la del consonant.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VIII. Insectes. II. Monografies. Abella. Aforismes», p. 438. L'Avenç.

2. Any d'abelles, any d'ovelles (1987, 1 font)

Sinònim: Any d'ovelles, any d'abelles.

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Abelles», p. 12. Editorial Millà.

5. Any d'oveies, any d'abeies (1984, 1 font)

Quan hi ha molta d'herba, hi ha moltes flors.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Bestiar», p. 173. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

7. Any d'ovellas, any d'abellas (1898, 1 font)

Refran que dona á entendre que l'any qu'es bo per un d'estos negocis ho es també per l'altre.

Dr. D. A. C. (1898): Lo Mestre Titas, 52 (18 juny 1898) «Passatemps. Recopilació de tots los adagis ó refrans catalans dignes de publicarse, ó sían: Sentencias tretas de la esperiencia, tresor antiquíssim de la Llengua Catalana, ab algunas frases y varias m», p. 3. Revista Lo Mestre Titas.

8. Any d'ovelles, any d'abelles (1914, 36 fonts)

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «1. Animals. 1.19. Ovella / Anyell, Llana. Refranys», p. 50. Editorial Moll.

Es creu que existeix una relació entre unes i altres, i es creu també que l'any favorable per a la cria de les unes ho és també per a les altres.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pastor», p. 1033. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del calendari. Vària», p. 1015. Editorial Selecta-Catalonia.

Lloc: Lleida.

Anyell, J (1928): Vida lleidatana, Any III, Núm. 49 i 50 (1 de maig de 1928) «Refraner. XXXVI. Del bestiar de llana», p. 193. Vida Lleidatana. Revista quinzenal il·lustrada.

Sinònim: Any d'abelles, any d'ovelles.

Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «Abelles», p. 12. Editorial Millà.
Busquets i Molas, Esteve (1987): Els animals segons el poble «ovella», p. 194. Editorial Millà.

Font: Recull de Francesc Capó. (Refranys dites i coverbos. ABA asociación Balear de apicultores, num. 78 abril, mayo, junio 2001).

Camp d'Aprenentatge Son Ferriol (2002): L'abella de la mel «Dites i refranys», p. 3. Web.

Vol dir que la suavitat de tracte és més eficaç que la severitat per a obtenir dels altres allò que volem.

Font: Recull de Francesc Capó. (Refranys dites i coverbos. ABA asociación Balear de apicultores, num. 78 abril, mayo, junio 2001).

Camp d'Aprenentatge Son Ferriol (2002): L'abella de la mel «Dites i refranys de la mel». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

De: Cutrina i Sorinas, Gonçal.

Lloc: Ripollès.

Font: Ovelles i pastors al Ripollès (Ed. Maideu – Ripoll, 1997).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Gener. Cap d'Any». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la meteorologia i el cel. Dites sobre la meteorologia. Variats». Web.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 1686», p. 594. Columna Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «IV. El món natural. El curs de l'any», p. 92. Garsineu Edicions.

Lloc: Manresa (Bages).

Fonoll, Celdoni (2010): Bèsties i bestioles «Abella de la mel», p. 157. Cossetània Edicions.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Animals». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Any». Web.

És senyal que ha fet l'oratge convenient en cada moment perquè no es produïsquen defuncions i sí naixements.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Anys, cronologia, edat», p. 658. Web.

Significa que si l'any és plovedor hi haurà pastos per a alimentar bé el ramat i moltes plantes faran flor, les quals atrauran i alimentaran els insectes pol·linitzadors.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 15. Web.

Equivalent en francès: Année de brebis, année d'abeilles.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «El ramat / Le troupeau», p. 468. Robert Morel Editeur.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys de besties i animals. Moltons, ovelles i», p. 127. Editorial Millà.

Aquelles requereixen pastos en abundància; aquestes, el nèctar de les flors. I és palpable que ambdues estan en íntima connexió.

Lloc: País Valencià.

Font: A.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «1. Any. 1.2 Refranys de l'any», p. 18. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.
Nadal enteranyinat (1999): Dites nadalenques «Dites populars de Cap d'Any». Web.

Equivalent en castellà: Año de ovejas, año de abejas.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Ovelles», p. 95. Edicions 62.

Diuen que la producció del bestiar de llana i la de mel estan en relació directa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Les estacions. L'any», p. 185. Edicions 62.

Els anys plujosos afavoreixen el creixement de la ginesta, i l'abundància d'aquesta a ovelles i abelles.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «165 Any», p. 34. Institut Menorquí d'Estudis.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

Equivalent en castellà: Año de ovejas, año de abejas.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. A», p. 790. Antoni López, Editor.

Lloc: Canyelles (Penedès).

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. Agrícoles», p. 167. Museu de Vilafranca.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. A», p. 118. Edicions Víctor.

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Any», p. 48. J. Huguet Pascual, editor.
Tarrida i Subirana, Jordi (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.
(2001): L'Estel «Dites populars de Cap d'Any», p. 19. Revista L'Estel.

9. Any d'ovelles, any d'ovelles (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 20. Web.

10. Any de ovellas any de abellas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 24. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

12. Any de ovelles any d'abelles (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

13. Any de ovelles, / any de abelles (1910, 1 font)

May he pogut saber quina relació poden tindre les unes ab les altres.

Equivalent: Anno de ovelhas, / anno de abelhas.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo moltó. Aforismes», p. 155. L'Avenç.

May he pogut saber quina relació poden tindre les unes ab les altres.

Equivalent en castellà: Año de ovejas, / año de abejas.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol II. Monografies. Lo moltó. Aforismes», p. 155. L'Avenç.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte