Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Com una carabassera

82 recurrències en 41 variants. Primera citació: 1803.

Enfilar-se com una carbassera

23 fonts, 1922.
Equivalent en castellà: Subirse por las paredes.
Irritar-se fàcilment.
Equivalent en castellà: Subirse por las paredes, perder los estribos.
Quan una persona s'irrita.
Té un caràcter força dòcil, però de tant en tant s'enfila com una carbassera i no hi ha qui l'aturi.
Equivalent en castellà: Subirse por las paredes.
Equivalent en castellà: Dar un estirón, crecer como la espuma.
Equivalent en castellà: Irritarse fácilmente, crecer como la espuma, dar el estirón.
Irritar-se molt ràpidament.
Equivalent en castellà: Subirse por las paredes.
Créixer molt en poc temps.
Aquest noi s'enfila com una carbassera; per la seva edat és molt alt.
Sinònim: Pujar com una carbassera, créixer com una carbassera.
Font: R-M.
Encendre's fàcilment / fer-se amunt molt de pressa.
Aquests cartrons cremaran com si res; el foc s'enfilarà com una carbassera.
Encendre's fàcilment / fer-se amunt molt de pressa.
Aquests materials són molt combustibles, el foc s'enfilarà com una carbassera.
Irritar-se fàcilment / irritar-se molt ràpidament.
Per poca cosa s'enfila com una carbassera; no té gens de calma / No calia que t'ho prenguessis malament, t'enfiles com una carbassera de seguida!
Sinònim: Enfilar-se per les parets.
Font: R-M.
Sinònim: Treure foc pels queixals.
Un que creix molt. També d'un que puja de càrrec. De: Junyent, Eduard.
Lloc: Vic.
En aquest punt l'àcrata català Llunas coincideix amb un no menys nostrat home d'empresa que s'enfila com una carbassera i que un bon dia, a l'Ajuntament de Barcelona, demana imperiosament les tres emes.
Anaven molt de pressa a construir i la torre s'enfilava com una carbassera.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Les parelles formades per expressions que els diccionaris catalans recullen, però no en forma i/o amb el significat moncadians, i les variants emprades per Moncada també seran documentades al segon volum. Un exemple molt més complex.
Sinònim: Fer pujar a les més altes | Ésser a les més altes | Pujar-se'n a les més altes | Pujar-se'n per les parets | Enfilar-se per les parets.
Font: De l'obra de Jesús Moncada.
Sinònim: Veg. Perdre els estreps.
Créixer molt en poc temps.
Créixer de pressa.
Sinònim: Fer-se, pujar, desenvolupar-se, estirar-se, fer-se gran.
Irritar-se fàcilment.
Sinònim: Enutjar-se.
Geniüt.
Irritar-se molt i ràpidament.

Créixer com una carabassera

7 fonts, 1984.
Les coses que creixien com una carabassera pugen com l'escuma i els qui anaven més perduts que un barb en un rostoll estan més despistats que un gat en un garatge.
Per elaborar aquest article he consultat a bastament l'obra de Josep Espunyes, especialment el llibre 'Dites, locucions i frases fetes de Tresponts avall'
Sinònim: Pujar com l'escuma (*).
Comparacions que tenen un ús consolidat.
Créixer molt i aviat. De: Llull Martí, Antoni.
Lloc: Mallorca.
Font: 7 Setmanari de Llevant (31/7/1987).
Créixer molt de pressa.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Créixer molt en poc temps.
En tres mesos ha crescut com una carabassera.
Molt deveres.
Lloc: Menorca.

Pujar com una carbassera

5 fonts, 1996.
Créixer.
Equivalent en castellà: Dar un estirón.
Créixer molt en poc temps.
Aquest xicot puja com una carbassera; mira com ha crescut / Puges com una carbassera; cada dia creixes més.
Sinònim: Enfilar-se com una carbassera, créixer com una carbassera.
Font: R-M.
Créixer molt en poc temps. Origen: 1884. Literalment, 'créixer com una mala herba', ja que la mala herba (en general, 'weeds') té fama de créixer molt en poc temps. Una expressió equivalent és 'grow like weeds'
Sinònim: Créixer com una mala herba.
Equivalent en anglès: Grow like a weed.
Els fills dels altres creixen de pressa: en poc temps pugen com una carbassera.
Lloc: Vic (Osona).
Créixer.
Sinònim: Ésser esponerós, ésser espigat, ésser estirat.

Enfilar-se com una carabassera

4 fonts, 1984.
Font: Revista Terra Nostra, 59 (1986): Elements de Folklore, p.
El terratinent s'enfilava com una carabassera.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Créixer deveres.
Lloc: Menorca.

Créixer com un carbasser

3 fonts, 1990.
Créixer molt de pressa.
Aquest nen... Feia quatre dies que no el veia i està altíssim! Creix com un carbasser!
Lloc: Santa Coloma de Queralt.
Equivalent en francès: Pousser comme une cucurbitacée.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Creix com un carbasser

2 fonts, 1937.
La precocitat en el desenrotllament d'aqueixa planta ha donat lloc a dir que «creix com un carbasser», aplicable especialment a tota creixença,.
Sinònim: Creix com merda al sol.
Lloc: Catalunya del Nord.

Créixer com les carabasses

2 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.

Créixer com una carbassera

2 fonts, 2004.
Créixer molt i ràpidament / créixer molt de pressa.
Aquest nen està creixent com una carbassera; ben aviat serà tan alt com son pare.
Sinònim: Enfilar-se com una carbassera, pujar com una carbassera.

Enfilar-se com una mongetera

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Cercer como la espuma, crecer mucho en poco tiempo, dar un estirón, irritarse con facilidad.

Anar amunt com les carabasseres

1 font, 2010.
Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Anar-se'n (algú) com una carabassera

1 font, 2012.
S'aplica a algú que desvarieja, que fa passos —dit també d'algú que ja comença a fer coses de vell—, que canvia de conversa inesperadament, que ha perdut el seny. S'aplica, majoritàriament, a individus senils.

Anar-se'n (del cap) com una carabassera

1 font, 2013.

Anar-se'n (o créixer) com les carabasseres

1 font, 2014.
Créixer o anar molt ràpidament.

Com una carabassera

1 font, 1932.
Eixe crio creix com una carabaseera... | Tu saps que bé li va tot ad eixe? Se'n puja com una carabassera.
Lloc: País Valencià.

Com una carbassera

1 font, 2018.
Créixer molt ràpidament una lesió visible a la pell.
Aquesta berruga ha anat creixent com una carbassera.

Com una carbonera

1 font, 1917.
Carbonera: pila carbonera. De: Vayreda i Olives, Pere.
—Que fuma'n Nasi? —Mare de Deu! com una carbonera.
Lloc: La Garrotxa.

Creix com un carabasser

1 font, 1981.
Très vite.
Equivalent en francès: Il grandit comme un plant de courge.

Creixe com les carabaseres

1 font, 1921.
De: Carreras y Artau, Tomás.
Lloc: Torreserona.

Créixer (o enfilar-se, o pujar) com una carbassera

1 font, 2007.
Sinònim: Créixer com el gram (o com els bolets) | Créixer d'un dia per l'altre | Pujar com al llet al foc | Pujar com la bromera.
Equivalent en castellà: Crecer como la espuma.

Créixer (o pujar) com una carbassera

1 font, 1997.
Créixer molt de pressa.

Créixer (o pujar, o enfilar-se) com una carbassera

1 font, 2021.
Dit d'una planta, persona, etc., que creix molt ràpidament.
Sinònim: Puja com la llet al foc.
Lloc: Terres de Ponent.

Creixer com les carabasseres

1 font, 1916.
De: Capdevila, Sanç.
Lloc: Sant Martí de Maldà.

Créixer com les carabasseres

1 font, 2017.

Créixer com les carbasses

1 font, 1995.
De pressa.
Font: BS, CL, FV.

Créixer més que les carabasseres

1 font, 2017.

Créixer més que les carabasseres!

1 font, 1985.
Lloc: Baix Gaià.

Créixere com una carabassera

1 font, 2021.
Créixer molt de pressa.
Lloc: Empordà.

Enfilar-se com un carabasser

1 font, 1992.

Enfilar-se com un carbasser

1 font, 1994.
Créixer de pressa.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Enfilar-se com una cabassera

1 font, 1986.
Lloc: Catalunya del Nord.

Enfilarse com una carbaçera

1 font, 1917.
De: Amat Pallí, Lluís.
Lloc: Palau Sacosta.

Enfilarse com una carbassera

1 font, 1917.
Per significar l'arribisme ràpid d'algunes persones. De: Bohigas i Balaguer, Pere.
Lloc: Mataró.

Enfilarse com una carbassera ò com un carbasser

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Crecer como la espuma.

Pujar-se'n al carabasser

1 font, 1992.

Pujar-se'n com la carabassera

1 font, 2017.

Pujarsèn al carbassèr

1 font, 1803.
F. met.
Sinònim: V. Pujarsèn al cap de munt del campanar.

Pujársen' al carabasser

1 font, 1805.
F. met.
Sinònim: V. Pujarsen' al cap demunt del campanar.

S'enfila com un carbasser

1 font, 1924.
D'un que obté rapidament bona posició, en política, etc. De: Ausellé i Rigau, Joaquim.
Lloc: La Sellera.

S'enfila com una carabassa

1 font, 1891.
Se diu d'algú ó d'alguna cosa que creix molt depressa.

Se enfila com un carbasser

1 font, 1918.
De: Ariet i Serra, Antoni.
Lloc: VIladrau.

Va bo, o creix, com una carabassera

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.