De soca-rel

60 recurrències en 20 variants. Primera citació: 1803.
ves als fitxers

De soca-rel

34 fonts, 1910.
Equivalent en castellà: De cuajo, de raíz.
Del tot, íntegrament.
En Pep és un empordanès de soca-rel.
Equivalent en castellà: De pura cepa.
Això vol dir que cal desterrar de soca-rel qualsevol brot d'injustificada brutalitat que pogués recordar la policia d'altres temps.
Camps, Jaume (1997): Avui «Cartes creuades. La policia de Catalunya», p. 20. L'Avui / El Punt Avui.
Del tot, completament.
Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.
Locucions de l'IEC.
Font: DIEC.
DIEC (2021): Diccionari de la llengua catalana - DIEC2. Institut d'Estudis Catalans.
Des de la base.
Aquell roure, el vent el va arrencar de soca-rel.
Font: IEC.
Totalment / [canviar] radicalment.
En casar-se ha canviat de soca-rel; no sembla el mateix / És català de soca-rel / Aquella conferència li va fer arrencar de soca-rel el vici de fumar.
Sinònim: Del tot.
Font: R-M / IEC / *
Equivalent en castellà: De pura cepa.
De pura essència; tot sencer.
El vent va arrencar l'arbre de soca-rel.
Equivalent en castellà: De cuajo.
De pura essència; tot sencer.
És un català de soca-rel: pares i avis catalans i de pagès.
Equivalent en castellà: De pura cepa.
─És clar que jo a vosaltres, els Schlegel, us considero anglesos ─s'afanyà a dir la senyora Munt─, anglesos de soca-rel.
Forster, E. M. (1910): Howards End «II», p. 17. L'Avui / El Punt Avui.
No eren «angleses de soca-rel» com llur tia havia afirmat amb gran devoció.
Forster, E. M. (1910): Howards End «IV», p. 35. L'Avui / El Punt Avui.
Compost substantiu + substantiu.
IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.
Del tot.
Hem d'arrancar els tarongers de socarel.
Sinònim: De soca i arrel | De soca i raïl.
Genuí, de la terra.
Sóc riberenca de soca-rel!
Sinònim: De la soca.
[...] sapastres que no treballen cantant, sinó remugant i renegant; són catalans de soca-rel, però soques i de no menys arrelada galvana.
Molts arbres eren llevats de soca-rel per la gegantina força del tità que els transportava qui sap on.
Lloc: Pallars.
Amb el terratrèmol la casa va trontollar de soca-rel.
Lloc: Vic (Osona).
Para esment, valencià de soca-rel, i percebràs com est brunziment, al capdavall, esdevé cridadissa esvalotadora o tronadissa esgarrifosa.
Lloc: País Valencià.
Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «Al poble valencià», p. 7. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.
Jo els en podria suggerir un que dóna la talla: patriota català, barcelonista de soca-rel i intel·ligent.
Móra i Acevedo, Jaume (1997): Avui «Bústia. El president Azaña i el doctor Trueta», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.
Els més entesos diuen que era un avantpassat seu qui portava el nom d'«Eugèniu» i d'ell li vindria el motiu familiar, tot i així, també és sorprenent que se'n senti tan cofoi si coneixeu el catalanisme de soca-rel del Joan de cal «Gèniu».
Lloc: El Masnou.
Tallar un arbre des d'on toca a terra. També aplicacions figurades.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Completament.
Vull solucionar aquest problema de soca-rel.
Sinònim: D'arrel.
Equivalent en castellà: De cuajo; De raíz.
Del tot, íntegrament.
Totalment.
Sinònim: Veg. Del tot 1.
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «D», p. 130. Edicions 62, accepció 2.
Sinònim: Genuí.
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «D», p. 130. Edicions 62, accepció 1.
Que no ho veuen, que sempre n'hi haurà d'espavilats que s'afanyaran a tallar-ho tot de soca-rel, los vius i els morts, per parar la mà i fer-se d'or?
Lloc: Garrigues.
Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol XII. Lo sol de febrer», p. 188. Editorial Fonoll.
Del tot, íntegrament.
Sóc catalanista de soca-rel, sense matisos.
Mots que només tenen sentit com a part de locucions i frases fetes. És a dir, que aquestes paraules no es poden usar soltes, sinó només com a part de l'expressió.
Genuí.
Totalment.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
I uns altres vint provant d'explicar per què els retalls pressupostaris havien tallat de soca-rel tota esperança de reconstruir el bloc d'enginyeria.
TV3 / Sèrie "Jugada de rei" (1994). TV3.
Equivalent en castellà: De pura cepa.
(1981): Apunts de català pràctic. 2 «Enriquim i polim la nostra parla», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

Canviar de soca-rel

3 fonts, 1996.
Canviar radicalment, regenerar-se.
Equivalent en castellà: Ser otro, cambiar de cabo a rabo.
Va canviar de soca-rel el seu pensament: abans era de dretes, ara militava a l'extrema esquerra.
Lloc: Vic (Osona).
Canviar radicalment, regenerar-se.
Sinònim: Veg. Girar la pell.

Arrencar de soca-rel

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Arrancar de cuajo.
Equivalent en castellà: Arrancar de cuajo.

Ser de soca i arrel

2 fonts, 2008.
Ser autèntic, genuí, oriünd.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Tallar de soca-rel

2 fonts, 1982.
Equivalent en castellà: Cortar de raíz.
La directora de l'escola, Berit Thyness, va decidir "tallar de soca-rel" el problema i incloure al reglament del centre docent la prohibició de dur dins les aules aparells electrònics.
Redacció (1994): Avui «Estiu. Un col·legi veta l'ús de 'motoroles'», p. 30. L'Avui / El Punt Avui.

Arrabassar de soca-rel

1 font, 2008.
Completament.

Arrabassar-ho de socarrel

1 font, 1984.
Completament.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. A. Conjugacions vàries», p. 14. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Arrancar de sòca y arrail

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 28. Editorial Arte y Letras.

Arrancar de soca y arrel

1 font, 1805.
Sinònim: V. Arrancar.

Arrancar de soca y d'arrel

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Arrancar de cuajo.
Equivalent en llatí: Radicitus evellere.

Arrancar una cosa de soca i arrel

1 font, 2008.
Arrancar del tot.

Arrancar una còsa en sòca y arrail

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Apendis. A», p. 312. Editorial Arte y Letras.

Canviar de sora a rel

1 font, 1999.
Canviar radicalment.
Sinònim: Canviar de verd a blau.
Lloc: Mallorca.

De soca a arrel

1 font, 1918.
Me feya costat un vell pescador, bon home de soca a arrel.
Lloc: Cadaqués.
Rahola, Frederic (1918): Catalana «Refrans y ditxos de gent de mar», p. 33. Revista Catalana.

De soca i arrel

1 font, 2014.
Sinònim: De soca-rel.

De soca raïl

1 font, 2003.
Fins al més endins.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

De soca-arrel

1 font, 1993.
Equivalent en castellà: De raíz.
Lloc: País Valencià.

De soca-raïl

1 font, 2003.
Del tot, íntegrament.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

De sòl-arrel ò de soca-arrel

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: De cuajo, de raíz.

Ser de soca-rel

1 font, 2013.
S'aplica a la persona amb les característiques que són pròpies de la seua classe.
Ser borrianenc de soca-rel.
Equivalent en castellà: Ser de pura cepa.
Lloc: Borriana (Plana Baixa).
Roselló, Roberto (2013): El periódic.com «Algunes frases fetes que es diuen a Borriana (i II)». Web.