N'hi ha que neixen amb estrella i n'hi ha que neixen estrellats

45 recurrències en 28 variants.

3. Hi ha qui naix amb estrella i hi ha qui naix estrellat (2010, 2 fonts)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «H», p. 112. Autoedició.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

5. N'hi ha que neixen amb estrella i altres estrellats (2010, 1 font)

Lloc: Palma (Mallorca).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

6. N'hi ha que neixen amb estrella i n'hi ha que neixen estrellats (2012, 2 fonts)

Referit a gent a qui tot els surt bé (estrella) i dels que tot els surt malament (estrellats).

Oral. Font oral.

Les desgràcies semblen atreure'n més.

Sinònim: Sempre plou sobre mullat.

Pàmies i Riudor, Víctor; Palou, Jordi (2012): Els 100 refranys més populars. Cossetània Edicions.

9. N'hi ha que neixen estrellats (2010, 6 fonts)

Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 6. Refranys sobre homes i dones. El cos humà i les edats de la vida». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Gent a qui tot els surt malament.

Oral / Vilaseca, Joan. Font oral.

Amb un cert predeterminisme, afirma que no es poden evitar les coses que efectivament han de passar.

Sinònim: Al qui ha nascut per ase, del cel li baixa l'albarda.

Equivalent en castellà: Al pajarillo que se ha de perder, alillas le han de nacer.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «haver-hi». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Garrigues.

Revés, Ignasi (2014): Twitter «twitter.com/jireves». Twitter.

10. N'hi ha qui en compte de nèixer amb estrella neixen estrellats (1919, 1 font)

Així com hi ha gent que neixen amb la {lor al cul i altres amb un pa sota l'aixella, també n'hi ha qui en compte de- nèixer amb estrella neixen estrellats, i són els gue acostumen a tenir de carregar el mort tant si són homes com dones; i si són homes, són d'aquells que els hi toca ballar amb la més lletja, i tot el què fan, els hi surt al revés, que és el més trist.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «Carregar el mort». José J. de Olañeta, Editor.

11. N'hi ha qui neix amb estrella i n'hi ha qui neix estrellat (2021, 1 font)

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «N», p. 135. Autoedició.

12. N'hi ha qui neixen amb estrella i altres estrellats (2008, 1 font)

Per recalcar la sort d'alguns.

Sinònim: Uns neixen amb estrella i altres estrellats | Uns tenen estrella i altres neixen estrellats | Val més néixer amb estrella que no estrellat.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.4. Vida i mort. 9.4.1. Del néixer i del morir. Refranys», p. 351. Editorial Moll.

13. Uns naixen ab una estrella y altres estrellats (1883, 1 font)

Sinònim: Uns naixen ab una flor al cul y altres ab una banya.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 36. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

14. Uns naixen amb estrela, i altres naixen estrelats (1997, 1 font)

Dícese de la buena o mala suerte de cada individuo.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «E», p. 63. Comercial Denes, SL.

15. Uns naixen amb estrella i uns altres, estrellats (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Hi ha qui és afortunat en la vida i hi ha qui mai té sort.

Sinònim: Similar: Val més sort que ser fill de rei || Connex: Qui és desgraciat, amb els collons entropessa.

Equivalent en castellà: Unos nacen con estrella y otros, estrellados || Similar: El que nace para ochavo, no puede llegar a cuarto || Connex: El que nació para cabeza no puede ser cola.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 401. Web.

18. Uns naixent ab estrella, altres estrellats (1900, 1 font)

Doném per repetida aquí la nota posada al refrá ─Qui naix per xavo, etc.

Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 141. Editorial Rourich.

19. Uns neixen amb estrella i altres estrellats (1993, 6 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. U», p. 69. Consell de Mallorca.

Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta (D.).

Equivalent en castellà: Unos nacen con estrella y otros sin ella.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1954 Neixen», p. 273. Institut Menorquí d'Estudis.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «el que no hauria de ser», p. 78. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «el que no hauria de ser». Web.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de diners i negocis», p. 34. Seuba Edicions.

20. Uns neixen amb estrella i altres neixen estrellats (1993, 2 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La roda de la fortuna. Dissort», p. 225. Edicions Tres i Quatre.

El destí de les persones és divers.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

21. Uns neixen amb estrella i d'altres estrellats (1982, 2 fonts)

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Obiols Potensà, Josep (2016): Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó «Dites i refranys. 7. Del món, dels homes i de la vida en general», p. 98. Edicions Salòria.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 177. Museu de Vilafranca.

22. Uns neixen amb estrella i d'altres neixen estrellats (1999, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.

23. Uns neixen amb estrella, però altres estrellats (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. L'home», p. 20. Garsineu Edicions.

24. Uns neixen amb estrelles, i uns altres neixen estrellats (1984, 1 font)

De nèixer a casa rica, o pobra, hi ha molta diferència.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 212. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

28. Val més néixer amb estrella que no estrellats (1996, 1 font)

Es diu d'una persona que té bona sort.

Lloc: S'Arenal.

Alzamora Bisbal, Jaume (1996): S'Unió de S'Arenal, 112 «Espigolant dins l'antigor (XI). Refranys», p. 33. S'Unió de S'Arenal.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte