Trencar-s'hi el cap

46 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1803.

Trencar-se el cap

31 fonts, 1915.
Sinònim: v. Cremar-se els ulls.
Equivalent en castellà: Romperse la cabeza.
Equivalent en castellà: Cavilar con preocupación, devanarse los sesos, romperse la cabeza, romperse la crisma, romperse los cascos.
Un dia més, ací estic trencant-me el cap per fer l'apunt diari de confinament.
Cucarella, Toni (2020): Toni Cucarella «Sentències comentades i altres digressions parèmiques per a entretindre el confinament durant la pandèmia del coronavirus». Blogger.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cap». Web.
Equivalent en castellà: Devanarse los sesos.
Fatigar-se estudiant i pensant, cercant la solució d'un problema.
Equivalent en castellà: Romperse la cabeza.
Fatigar-se estudiant o pensant, cercant la solució d'un problema.
Es trencava el cap per saber qui era / No cal trencar-nos el cap per endevinar qui ho ha fet; no ho sabrem mai.
Sinònim: Buidar-se el cap, escalfar-se el cap, donar voltes (a alguna cosa), trencar-se les banyes, esprémer-se el cervell, cremar-se els ulls.
Font: Fr / R-M.
Esforçar-se, fatigar-se molt, en l'estudi, en la consideració, etc., d'una cosa / fatigar-se estudiant i pensant, cercant la solució d'un problema.
Em vaig trencar el cap estudiant per a aquell examen i l'he aprovat / És inútil rompre's el cap per resoldre aquest problema; hi falta una dada.
Sinònim: Escalfar-se el cap, buidar-se el cap, esprémer-se el cervell.
Font: * / R-M.
Preocupar-se / posar-se consirós, preocupar-se greument per alguna cosa.
No t'hi trenquis el cap, no hi ha res a fer.
Sinònim: Buidar-se el cap, escalfar-se el cap, donar voltes (a alguna cosa), trencar-se les banyes, menjar-se el coco.
Quan un rumia molt. De: Junyent, Eduard (1922).
Lloc: Vich.
De: Comerma i Vilanova, Lluís.
Lloc: Banyoles.
¿Per què són tan curts de cabals els que disposen de la història [...], que no haurien d'inventar res sinó esbrinar als arxius i trencar-se una mica el cap per formar el veritable poble numantí.
G. de Zurbano, Araceli (1994): Avui «Bústia. Numància i Calafell», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.
Fatigar-se el cap estudiant, cercant la solució d'alguna cosa.
Fer un esforç intel·lectual.
Ha estat tota la setmana trencant-se el cap estudiant i ara l'han suspesa; no hi ha dret.
Lloc: Comarques de Castelló.
Preocupar-se.
No cal que te trenques el cap; el teu germà no ha de vindre.
Lloc: Comarques de Castelló.
Origen: 1680. Literalment, 'afligir el cervell', 'turmentar el cervell'
M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'ha sortida cap = I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with any.
Equivalent en anglès: Rack one's brains.
Obrir el cap vol dir més aviat que algú et diu tantes coses que et molesta. Molts dels refranys i dites que utilitza Despuig són ben vius. De: Despuig, Cristòfor.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Font: Al s. XVI.
No et trenquis gaire el cap en la consideració dels insults que t'adreçava aquest malcarat.
Lloc: Vic (Osona).
Rompecabezas correspon als mots catalans trencacaps -que segons el diccionari de Coromines (DECLC) es pot documentar en el català del segle XVIII- i trencaclosques.
Equivalent en castellà: Romperse la cabeza | Se casser la tête (FR.).
Font: Per via de derivació fraseològica, o pel procediment de calcar, nèixen unes paraules compostes sovint polisèmiques:.
Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «7. La fraseologia «cerdaniana» i nord-catalana en el conjunt català i europeu», p. 35. Web.
Hi ha moments a la vida que les coses es compliquen de tal manera, que sembla que ho fassi expressament, i aleshores és quan l'home després de trencar-se el cap, si és que li queda esma per a trencar-se-l i de dar cops per les parets, ha de reconèixer si us plau per força, que no hi ha més cera que la que crema i que no hi ha més que carregar-se de paciència i aguantar la pedregada, fins que ve un moment que és quan falta la paciència i veient que un no s'hi pot tornar... (cont.).
Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «Treure foc pels caixals». José J. de Olañeta, Editor.
Sinònim: Veg. Escalfar-se el cap.
Captrencar-se.
Sinònim: Captrencar-se | Donar-se mal cor | No dormir totes les hores que té son | No tenir punt ni filera | Passar ànsia | Perdre el son | Rompre's la crisma | Tenir una pedra al fetge.
Equivalent en castellà: Romperse (o Quebrarse) la cabeza.
Fatigar-se mentalment, prendre mal.
Preocupar-se.
Trencar-se les banyes | Veg. tb. Perdre el son, rumiar la mostra.
Sinònim: Rompre's el cap, estudiar, pensar, rumiar, reflexionar, esforçar-se, capficar-se, buidar-se el cap, barrinar, escalfar-se el cap, encaparrar-se, capmassar-se, cremar-se les celles, calcular, discórrer, conar voltes, cremar-se els ulls, donar-hi voltes,.
Per què s'ha de trencar el cap llegint?
Rendé i Masdéu, Joan (1995): Avui «Enreonar. Mori la paraula», p. 40. L'Avui / El Punt Avui.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Cinquena tongada. Cap», p. 904. Editorial Selecta-Catalonia.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).
Preocupar-se.
Lloc: País Valencià.
Evidentment hi ha una sèrie de companys al darrere que també fa nou anys que es trenquen el cap per intentar explicar una sèrie de coses.
«Mikimoto» (1997): Avui «A la contra. Mikimoto», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.

Trencar-s'hi el cap

3 fonts, 1979.
Pero també és fácil de veure que aquesta possibilitat no és gens insòlita en altres casos, que una consideració precipitada induiria a creure que han integrat el pronom en la seva significació i n'han fet un component imprescindible.
Jané, Albert (2010): Llengua Nacional, 70 (I trimestre del 2010), p40-41 «Sintaxi. Sobre la lexicalització dels pronoms adverbials», p. 41. Revista Llengua Nacional.
Cavil·lar. Fatigar-se mentalment pensant o estudiant.
Sinònim: Buidar-s'hi el cap | Capficar-s'hi | Capmassar-s'hi | Cremar-se les celles (o els ulls) | Donar-hi voltes | Encaparrar-s'hi | Escalfar-s'hi el cap | Esprémer-se el cervell | Perdre el son | Rompre's el cap | Rumiar la mostra | Trencar-se les banyes.
Equivalent en castellà: Calentarse la cabeza (o los cascos) | Calentarse (o Devanarse) los sesos | Fatigarse mentalmente | Romperse (o Quebrarse) la cabeza con algo.
Fatigar-se mentalment.

Trencarse 'l cap

2 fonts, 1805.
F. traballar mòlt de cap.
Equivalent en llatí: Impense mente laborare.
F. traballar mòlt de cap.
Equivalent en castellà: Romperse la cabeza, ó los cascos.
Rumiar.
Equivalent en castellà: Devanarse los sesos, romperse los cascos.

S'ha trencat el cap

1 font, 1961.
Es diu del qui es casa.
Lloc: Girona (Gironès).

Trencar-se el cap (o el coll)

1 font, 2017.
A Cerdanya, matar-se per l'efecte d'una caiguda.
Lloc: Cerdanya.

Trencar-se el cap en una cosa

1 font, 2003.
Fatigar-se mentalment.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Trencar-se lo cap

1 font, 2003.
Fer grans esforços mentals.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Trencars' el cap

1 font, 1805.
F. met. fam. fatigars' en l'investigació d'alguna cosa.
Equivalent en castellà: Desvanarse los sesos.
F. met. fam. fatigars' en l'investigació d'alguna cosa.
Equivalent en llatí: Nimio studio fatigari.
F. met. fam. fatigars' en l'investigació d'alguna cosa.
Equivalent en castellà: Romperse los cascos.

Trencarse el cap

1 font, 1803.
F. met. y fam. fatigarse en l'estudi ó investigacio d'alguna cosa.
Equivalent en llatí: Nimio studio fatigari.
F. met. y fam. fatigarse en l'estudi ó investigacio d'alguna cosa.
Equivalent en castellà: Romperse los cascos.