Treure de polleguera

93 recurrències en 31 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

1. Em traus de polleguera (2010, 1 font)

Lloc: Xixona (Alacantí).

López Coloma, Fabián (2010): Expressions xixonenques. Web.

4. Fer eixir de polleguera (2006, 2 fonts)

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent (Ribera Alta).

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

6. Fer sortir (o treure) algú de polleguera (2013, 1 font)

Polleguera.

No el vull ni veure: és tan saberut que em treu de polleguera.

Equivalent en gallec: Pór (ou poñer) alguén fóra dos eixes (ou eixos).

7. Fer sortir (o treure) de polleguera (1968, 1 font)

Exasperar.

Aquelles paraules el van fer sortir (o el van treure) de polleguera.

8. Fer sortir algú de polleguera (2008, 2 fonts)

Exasperar.

Polo Torres, Lluís (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

9. Fer sortir de polleguera (1977, 8 fonts)

Equivalent en castellà: Sacar de madre.

Exasperar.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Sinònim: Treure de cassola.

Lloc: Terres de Ponent.

Res no la fa sortir més de polleguera que un home d'aquells que, en un moment o altre de la còpula, s'interessen per si ha arribat o no a l'orgasme.

Monzó, Quim (1992): El perquè de tot plegat «La submissió», p. 26. Edicions dels Quaderns Crema.

Fer aïrar-se algú, exasperar-lo.

En tenim tants caps com tants barrets però sabrem fer pinya i quants més serem, més riurem.

SeniorsxRep (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Conxo, aquesta gent que no saben parlar de res més que de metges i d'operacions em fan sortir de polleguera.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Qui dispararà primer? - III», p. 85. Edicions Proa.

Sinònim: Fer perdre els estreps.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

10. Fer sortir de polleguera (a algú) (1989, 1 font)

Em fa sortir de fogó, perquè em fa cremar; això em crema, o em posa rabiós.

Sinònim: Treure de polleguera (o de seny). O millor: fer sortir de fogó.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

11. Fer sortir de polleguera (algú) (1 font)

Exasperar.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 8. Apunts curs nivell C català.

14. Traure a u de pollenguera (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «La personalitat i el capteniment», p. 125. Editorial l'Esquer.

15. Traure alguna cosa de polleguera (2008, 1 font)

Fer-la sortir del seu estat o del seu curs normal, habitual, natural; violentar-la; exasperar, fer perdre la calma.

16. Traure de pollaguera (1865, 1 font)

Las últimas paraulas de Ramon feren pujar al cap de munt y fins tragueren de pollaguera á la Llucia, qu'havia oblidat lo maltractament donat á son fillet.

Lloc: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Font: Vidal, Gayetano.

Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866 «Mes val tart que may, dins "La vida en lo camp"», p. 103. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

17. Traure de polleguera (1983, 3 fonts)

Lloc: Matarranya.

Irritar fortament algú per alguna causa.

Si vols traure'l de polleguera, porta-li la contrària.

Sinònim: Encendre la sang.

Lloc: Comarques de Castelló.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

18. Tráurer de pollaguera (1805, 2 fonts)

F. met.

Equivalent en llatí: Deturbare.

F. met.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

F. met. perturbar á algú, enfadandlo.

Equivalent en llatí: Aliquem turbare.

F. met. perturbar á algú, enfadandlo.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

19. Treure (algú) de polleguera (2004, 1 font)

Exasperar, fer perdre la calma.

Treu el seu marit de polleguera amb aquesta actitud / Aquella resposta el va treure de polleguera i va esclatar en improperis / Els seus comentaris absurds treuen de polleguera qualsevol que l'escolti.

Sinònim: Treure (algú) de mare, treure (algú) de botador, fer bullir l'enteniment (a algú), treure (algú) de fogó, treure (algú) del solc, crispar els nervis (a algú), treure el seny (a algú), posar malalt (a algú), posar (algú) a cent.

Font: * / R-M / *

20. Treure (o fer sortir) de polleguera (1997, 1 font)

Enfurir.

24. Treure de pollaguera (a algú) (1989, 1 font)

Em fa sortir de fogó, perquè em fa cremar; això em crema, o em posa rabiós.

Sinònim: Treure de seny. O millor: fer sortir de polleguera (o de fogó).

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

25. Treure de polleguera (1910, 37 fonts)

Demanem al senyor Escudé que el tregui de polleguera quan vulgui mentre no posi en perill l'estabilitat parlamentària.

"Desclot": Avui «"Entre parèntesis". "Curto"», p. 72. L'Avui / El Punt Avui.

Conec gent que tenint-se per primmirada els treu de polleguera l'elevadíssima xifra de persones que veuen el futbol per televisió.

"Sempronio": Avui «"Diàleg". "Pilota a l'olla"», p. C1. L'Avui / El Punt Avui.

Se li dóna dos sentits, un aplicat a persones i un altre a coses. Quan es refereix a persones, es diu per a significar que li han fet perdre la serenitat i la paciència i fet sortir del seu centre o estat normal. Aplicat a coses, és usat per a indicar que han estat tretes del seu lloc, desencaixades.

Equivalent en castellà: Sacar de casillas.

Fa coses que em treuen de polleguera.

Batallé, Víctor: Avui Diumenge «"El conte". "Quatre per quatre"», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.

Una altra de les coses que fa el pare i que em treuen de polleguera és que, quan el Barça marca un gol, surt a la terrassa i llança un coet.

Batallé, Víctor: Avui Diumenge «"El conte". "Quatre per quatre"», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.

Després tenim els nervis de punta i els nervis encamellats, que si un dia se'ns esmolen més del compte ens trauran de polleguera.

La polleguera fa referència a una peça antiga anterior a les actuals frontisses que servia d'eix per moure les portes. Sobre la polleguera girava la porta, però si es desencaixava era difícil tornar-la a posar. La locució expressa una situació adversa que ens treu del nostre estat d'ànim habitual, que ens fa perdre els nervis.

Haver de repetir una altra vegada les proves i les anàlisis el treia de polleguera.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

Sinònim: Treure de quici (cast.).

Exasperar.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

Equivalent en castellà: Sacar de las casillas.

Les línies d'actuació em treuen de polleguera.

Forster, E. M. (1910): Howards End «II», p. 18. L'Avui / El Punt Avui.

Fa perdre, a una persona, la paciència, i treure-la del seu estat normal. Estar, una cosa, fora del seu lloc, desencaixada.

Tots dos d'esquena a l'avui que els escandalitza, tots dos diuen no al present que els sulfura i els treu de polleguera.

Surt de l'habitació abans que pugui contestar. Maleïda meuca arrogant! Em treu de polleguera quan fa això! Cap aquí, cap allà, com si fos el seu puto ninot.

Macip, Salvador (2007): El rei del món «Déu. Vint-i-tres», p. 176. Columna Edicions.

Les entremeliadures d'aquests vailets em treuen de polleguera.

Lloc: Vic (Osona).

Termes fossilitzats. Les portes fa molts d'anys que porten frontisses.

Sinònim: Sortir de polleguera, exasperar.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Segons declaracions seves el va treure de polleguera que, a la comissaria, el volguessin fer seure en una cadira mullada.

Oliver, Joan: Avui «"Pel broc gros". "Pixar fora de test"», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Sacar de sus casillas.

Oral / Muñoz, Cristina. Font oral.

Fer-li perdre la calma.

Quan algú em ve amb aquestes bajanades em treu de polleguera.

Sinònim: Acabar (o Fer perdre) la paciència; Atacar els nervis; Fer parar boig; Fer perdre el seny (o els estreps).

Equivalent en castellà: Sacar de sus casillas (o de juicio, o de madre, o de quicio, o de si, o de tino).

Lloc: Palma (Mallorca).

Lloc: Ripoll (Ripollès).

Exasperar; aïrar-se, algú.

Irritar.

Sinònim: Exasperar, enutjar, emprenyar, empipar, empixonar, indignar, treure de mare, treure de solc | Veg. tb. Sortir de polleguera.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 208. Editorial Llar del Llibre.

No fou només el sexe el que el va treure de polleguera, encara que ja va ser prou dolent. L'home és catòlic i l'èmfasi en l'anticoncepció.

La trucada telefònica de lord Lynchknowle al comissari en cap i la notícia que el primer ministre de l'Interior havia promès l'assistència d'Scotland Yard havien tret de polleguera el superintendent.

Millor. El Miracielos em treu de polleguera. No goso parlar amb ell per por de que em clavi un sermó més llarg que una missa cantada.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 294. Edicions Proa.

Les parelles de dones o homes em treuen de polleguera.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Qui dispararà primer? - I», p. 48. Edicions Proa.

Només la petita té de tant en tant uns atacs de tos que em treuen de polleguera.

Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «Via Ostiense», p. 76. Edicions dels Quaderns Crema.

Lloc: Girona (Gironès).

Valsalobre, Pep (2012): Melancholia «El tòpic: el català actual és una llengua pobra en expressions populars (I)». Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 152. Museu Arxiu de Sentmenat.

Sinònim: Fer perdre els estreps.

Equivalent en castellà: Sacar de quicio.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

Equivalent en castellà: Sacar de tino.

(1997): Curs d'escriptura catalana «22.1 Formació de mots II», p. 22.6.

29. Treure de quici (cast.) (1995, 1 font)

Sinònim: Treure de polleguera.

30. Treure les coses de polleguera (2018, 1 font)

Aina78 (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

31. Treure'l de polleguera (1910, 9 fonts)

Al cap dels anys, malgrat que sovint algun dels estirabots encara em treu de polleguera, aquelles constants emprenyades s'han anat apaivagant.

Camps, Jaume: Avui «"Cartes creuades". "Escollir parella"», p. 22. L'Avui / El Punt Avui.

─Aquesta cançó em treu de polleguera ─digué Leonard.

Forster, E. M. (1910): Howards End «VI», p. 58. L'Avui / El Punt Avui.

Aquest gest de Tibby treia Helen de polleguera.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XIII», p. 107. L'Avui / El Punt Avui.

No sé pas què l'ha tret de polleguera. Ha estat una situació molt desagradable per a vosaltres.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XVI», p. 139. L'Avui / El Punt Avui.

No és estrany que a en Tibby el tragués de polleguera.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXXVII», p. 276. L'Avui / El Punt Avui.

La pintada em va treure de polleguera perquè implica que algun grupet de suposats nacionalistes (signen amb una estelada) han decidit adoptar mètodes feixistes.

Oliver, Joan: Avui «"Pel broc gros". "Feixisme català"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.

A la CLídice això la treia de polleguera, i se'n burlava, despietada.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 10», p. 240. L'Avui / El Punt Avui.

L'Adrià va esclatar en rialles, aquell riure nerviós i vibràtil qure a mi em treia de polleguera.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 4», p. 104. L'Avui / El Punt Avui.

Al principi em treia de polleguera que em tractés com una inferior al seu amo, i li deia, a crits, que no era una minyona.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 8», p. 195. L'Avui / El Punt Avui.
Treure de polleguera
Faves comptades (2017) «Twitter»
Treure de polleguera
Tocat del bolet (2019) «Treure de polleguera»
Treure de polleguera
Tocat del bolet (2019) «Treure de polleguera»
Treure de polleguera
Tocat del bolet (2019) «Treure de polleguera»
Treure de polleguera
Tocat del bolet (2019) «Treure de polleguera»

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte