Un boig en fa cent

39 recurrències en 20 variants.

2. Un 'bovo' en fa cent (2011, 1 font)

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 399. Web.

3. Un 'loco' en fa cent (1987, 2 fonts)

Es diu quan algú atrau l'atenció d'una colla de gent amb coses sense trellat o paraules sense fonament.

Sinònim: Connex: La gent fa gent.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 399. Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 27. Editorial l'Esquer.

4. Un bobo en fa cent (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «U», p. 55. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

6. Un boig en fa cent (1969, 2 fonts)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La ruqueria», p. 30. Garsineu Edicions.

Equivalent en francès: Un fou en fait cent (autres).

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Alegria i ball / Joie et danse», p. 254. Robert Morel Editeur.

7. Un boig en fa més de cent (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La capacitat intel·lectual. Bogeria», p. 134. Edicions Tres i Quatre.

8. Un boig ne fa cent (1883, 4 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 1244», p. 285. Columna Edicions.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 140. Editorial Rourich.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «8. Aforismes referents á defectes ó vicis», p. 35. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Un boig ne. 6-12-1886.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1921.jpg. Manuscrit.

10. Un boig, ne fa cent (2021, 2 fonts)

Un boig ne. 24-5-1873.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1920.jpg. Manuscrit.

Un boig ne. 13-3-1884.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1922.jpg. Manuscrit.

12. Un boitg ne fa cent (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 8. Manuscrit.

13. Un botg ne fa cènt (1803, 1 font)

Equivalent en llatí: Erroris similes sic male sanus agit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Botg», p. 104.

Equivalent en castellà: Un loco hace ciento.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Botg», p. 104.

Equivalent en llatí: Unius in causa centum dementia jungit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Botg», p. 104.

15. Un bòtj ne fa mès de cent (1900, 2 fonts)

Sinònim: Un orat ne fa molts (Prov. Ar. s. XIV) | Qui savi vòl usar, savi convén que sia: qui ab folls vòl anar, apendrá sa follia (Eximènis).

Equivalent en castellà: Un (Cada) loco hace ciento.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 326. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent: Hum doudo fará cento.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 327. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en anglès: One fool (monkey) makes many (Trad.: Un bòtj (mico) en fa molts).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 327. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en francès: Un fou en fait plus de cent (Pepratx).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 327. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en italià: Un pazzo ne fa cento.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 327. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en llatí: Unius in caulam centum dementia jungit.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «XII. Sèny», p. 327. Centre Excursionista de Catalunya.

16. Un bovo en fa cent (2011, 1 font)

Les activitats anormals o inusuals atreuen l'atenció de molts. Es diu quan hi ha alguna concentració de gent mirant l'activitat d'algú altre.

Equivalent en castellà: Un loco hace ciento.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 519. Web.

18. Un dolent en fa cent (1957, 5 fonts)

Una poma podrida dins una senalla, podreix totes les altres.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.3. Bé imal. Bo i dolent. Refranys», p. 395. Editorial Moll.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Maldat», p. 179. Edicions Tres i Quatre.

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca «Refranys. U», p. 69. Consell de Mallorca.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 41. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Qui obra malament indueix els altres a fer-ho.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 135. Institut d'Estudis Eivissencs.

19. Un loco en fa cent (1984, 2 fonts)

El mal ejemplo vicia las costumbres.

Equivalent en castellà: Un loco hace ciento.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «L», p. 83. Comercial Denes, SL.

El món enter, és una bogeria.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Filosofia de sa vida», p. 213. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte