Voler fer entrar el clau per la cabota

22 recurrències en 4 variants.

2. Voler fer entrar el clau per la cabota (1968, 18 fonts)

Equivalent en castellà: Emperrarse en un imposible, mantenerse terco en un procedimiento ineficaz o improcedente.

Del tot. Era com voler fer entrar el clau per la cabota.

Voler fer coses impossibles.

No veus que no pot ser! No vulgues fer entrar el clau per la cabota!

Lloc: Pallars.

Coll, Pep (2014): El parlar del Pallars «IV. Locucions i frases fetes. 2.Frases fetes. a) Frases fetes variables», p. 95. Garsineu Edicions.

Emprar un procediment equivocat / entossudir-se en un procediment ineficaç, contraproduent.

Exigir de la manera que ell ho fa, és voler fer entrar el clau per la cabota; no és bon sistema voler forçar les decisions dels altres; cal esperar que ho vegin clar.

Sinònim: Començar la casa per la teulada, passar l'arada davant dels bous.

Font: R-M.

Obstinar-se a fer una cosa impossible / entossudir-se en un procediment ineficaç, contraproduent / voler tenir raó de totes les maneres, insistint tossudament.

S'ha convençut que té la raó i vol fer entrar el clau per la cabota.

Sinònim: Voler treure pols de sota l'aigua.

Entossudir-se en un procediment ineficaç.

Com voleu educar el jovent amb imposicions? No veieu que això és voler fer entrar el clau per la cabota?

Entossudir-se en un procediment ineficaç, contraproduent; voler tenir raó insistint tossudament.

Lloc: Cerdanya.

No es pot pretendre fer entrar el clau per la cabota: s'ha de seguir sempre l'ordre natural.

Sinònim: Vol fer passar el clau per la cabota.

Lloc: Vic (Osona).

Emprar un procediment equivocat.

Sinònim: Entossudir-se, entestar-se, començar la cas aper la teulada.

3. Voler ficar el clau per la cabota (2007, 2 fonts)

4. Voler ficar es clau per sa cabota (1957, 1 font)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.