A les tres pedretes

68 recurrències en 36 variants. Primera citació: 1767.

Arribar a les tres pedretes

17 fonts, 1977.

Equivalent en castellà: Llegar a las puertas de la muerte, llegar a una situación muy crítica, ver las orejas del lobo.

Al final d'una malaltia greu, en perill de mort, estar a les últimes.

L'any passat, després d'una operació de cor, va arribar a les tres pedretes.

Arribar o trobar-se en una situació de gran destret, altament perillosa.

Equivalent en castellà: Llegar a las últimas | Ver las orejas al lobo | Llegar a las puertas de la muerte.

Trobar-se en una situació extrema / arribar a una situació de gran destret, greument perillosa.

L'any passat va arribar a les tres pedretes a conseqüència d'un accident gravíssim / Ja és la tercera vegada en dos anys que arriba a les tres pedretes; esperem que ara també acabi tot bé.

Sinònim: Estar a la quinta pregunta, estar a les tres pedretes, estar a les últimes, estar amb l'aigua fins al coll.

Font: R-M.

Sinònim: Veure's la pedregada a sobre.

Sinònim: Veure les orelles del llop.

Arribar a extrem de mort.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Arribar o trobar-se en una situació de gran destret, altament perillosa.

La família va comprendre que havia arribat a les tres pedretes i van estar a punt de donar-lo per mort.

Lloc: Vic (Osona).

Estar en gran perill.

Ja és la tercera caiguda forta en dos mesos. Està arribant a les tres pedretes.

Sinònim: Veure les orelles del llop.

Equivalent en castellà: Llegar a las puertas de la muerte; Llegar a las últimas; Ver las orejas al lobo.

En una situació de gran destret.

A una situació de gran destret.

Trobar-se en una situació extrema.

Sinònim: Perillar, arribar a l'extrem, arribar (o estar) a l'última pregunta, arribar a les últimes, arribar a les portes de la mort | Veg. tb. ésser home a l'aigua.

Arribar o trobar-se en una situació de gran destret, altament perillosa; en perill de mort.

L'any passat va arribar a les tres pedretes a conseqüència d'un accident gravíssim.

Sinònim: Estar a les tres pedretes.

Trobar-se en perill.

Estar a les tres pedretes

8 fonts, 1928.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «E», p. 105. Editorial Arte y Letras.

Emprem aquesta dita quan algú està angoixat, apurat, nerviós, etc. Els moriscos quan feien un enterrament a la fossa hi posaven tres pedres, Una cobrint el cos, l'altra al cap, i la tercera als peus, d'aquí possiblement la dita.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Lloc: Artesa de Lleida.

Estar a punt de morir-se. Endormiscar-se, adormir-se fer una becaina, badar, no fer res, pesar figues. Estar molt delicat de salut, molt greu.

És a baix a l'entrada, però no li diguis «re» que amb l'hora que és... deu estar a les tres pedretes.

Lloc: L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Estar en una situació d'extrem perill.

Des que li han dit que el persegueix la justícia, està a les tres pedretes.

Sinònim: Estar a la quinta pregunta, arribar a les tres pedretes, estar a les últimes, estar amb l'aigua fins al coll.

Estar en una situació de perill extrem.

Lloc: Bellvís.

Serrano i Bonell, Ramon (1992): Carrilet, 101 (1/11/1992) «Sobre la parla lleidatana. Paraules iniciades amb la lletra «p»», p. 15. Revista Carrilet.

Li passa al revés que a mi, jo tinc els pulmons d'un xaval i ell arrossega un emfisema que no el deixa respirar. Més d'una vegada ha estat a les tres pedretes.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 37. Edicions Proa.

Posar-se a les tres pedretes

3 fonts, 2011.

Enfurismar-se.

Sinònim: Traure foc pels queixals.

Ser arriscat, manifasser, etc. Posar-se en perill.

Sinònim: Ficar-se en trots.

Lloc: País Valencià.

A les tres pedretes

2 fonts, 2014.

Lloc: Garrigues.

Estar en una situació molt perillosa o molt compromesa.

Lloc: País Valencià.

Anar a les tres pedretes

2 fonts, 1932.

Molt mudat.

Lloc: Vilarreal.

Anar molt mudat.

Avui va a les tres pedretes, perquè toca anar mudat.

Sinònim: Anar de pontifical.

Està a ses tres pedretes

2 fonts, 2015.

Sa mor.

Lloc: Mancor.

Fer-se'n les tres pedretes

2 fonts, 1902.

Quan la Rosa, la dona, li va agafar el tifus i el metge va dir que potser se'n faria les tres pedretes, ell, en Ton, se n'arribà a cal senyor rector per a fer-li una consulta.

"Català, Víctor" (1902): Drames rurals «El pastor», p. 90. Edicions 62.

Usat per a indicar que algú s'ha mort, és incoherent prenent els mots per llur sentit recte; pot recordar les pedres del túmul funerari o les ofrenades.

Font: Etimologia.

Posar algú a les tres pedretes

2 fonts, 1767.

Que ham de dir, sino que així com veu ques mataven com aá jinjes, li agarrá una pataleta que la posá á les tres pedrétes.

Vés, mano, que m'has fotut a les tres pedretes!

2 fonts, 2016.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Lloc: Terres de l'Ebre.

Aquest ha fet les tres pedretes

1 font, 2022.

Refranys catalans poc coneguts.

Arribar a les quatre pedretes

1 font, 1992.

A les portes de la mort. Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: Sarroca de Bellera.

Arribar a les tres ò a les set pedretes

1 font, 1910.

Prop de la mort.

Equivalent en castellà: Ver las orejas del lobo.

Arribar o estar a les tres o cinc pedretes

1 font, 2018.

En perill de mort, fa referència al costum que hi havia antigament de formar la sepultura amb diverses pedres enterrades a terra.

Cinc pedretes

1 font, 2017.

Estar a les tres pedretes (de fer una cosa)

1 font, 2017.

Estar a les últimes pedretes

1 font, 2020.

Tú hi tens "...a les tres pedretes". A Girona sempre he sentit "estar a les últimes pedretes", per agonitzar.

Lloc: Girona (Gironès).

PCCD / Birulés Bertran, Josep Maria (2020): Paremiologia catalana comparada digital (PCCD) «Formulari». Web.

Fer-se'n tres pedretes

1 font, 2004.

Sofrir perjuí greu, costar car a algú.

De qualsevol cosa, sempre se'n fa tres pedretes; és una patidora nata.

Sinònim: Costar car (a algú), fer-se'n l'estella, fer-se'n set pedres.

Ficar (algú) a les pedretes

1 font, 2017.

Ficar-se a les tres pedretes

1 font, 2000.

Reincidir en una situació dolenta. Normalment es refereix a un empitjorament en el procés d'una malaltia.

Estava millor, però esta vesprada s'ha ficat una altra volta a les tres pedretes.

Sinònim: Posar-se a les tres pedretes.

Lloc: Comarques de Castelló.

Ficarse a les tres pedretes

1 font, 1928.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «F», p. 122. Editorial Arte y Letras.

Parar a les tres pedretes

1 font, 1987.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Relacions personals. Companyies i amic de veritat», p. 114. Editorial l'Esquer.

Portar temps a les tres pedretes

1 font, 2011.

Sembla que foteu carreres aviam qui la dinya abans. Aquell porta temps a les tres pedretes, tu no me li vulguis colar ara, que no et toca.

Posar (algú) a les tres pedretes

1 font, 2017.

Posar algú (o arribar) a les tres pedretes

1 font, 1930.

Posar-lo en un compromís.

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 78. Editorial Selecta-Catalonia.

Posar-nos a les tres pedretes

1 font, 1987.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Posar-se / pujar-se a les tres pedretes

1 font, 1995.

Irritar-se.

Font: PR, AL, CL, CR, FV, FX, G, L, ME, MR, MS, N, TC, VR, VT.

Posar-se a les pedretes

1 font, 2004.

Irritar-se, enfadar-se molt.

Va posar-se a les pedretes per no res, per açò ara li toca venir a disculpar-se.

Sinònim: Fer-se mala sang.

Posar-se les tres pedretes

1 font, 2007.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Posarli a ú a les tres pedretes

1 font, 1928.

En compromís.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «P», p. 219. Editorial Arte y Letras.

Pujar-se'n a les tres pedretes

1 font, 2017.

S'ha quedat a les tres pedretes

1 font, 1996.

Lloc: País Valencià.

Ser a les tres pedretes

1 font, 2019.

Haver arribat a les portes de la mort.

Lloc: Palafrugell.

Tenir problemes econòmics.

Sinònim: Arribar a les tres pedretes.

Lloc: Palafrugell.

Trobar-se a les tres pedretes

1 font, 2022.

Va arribar a les tres pedretes

1 font, 2009.

Lloc: Nonasp (Matarranya).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. V», p. 8. PDF.

Vore's a les tres pedretes

1 font, 2003.

Expressió que s'utilitza per a indicar que algú ha travessat una situació difícil relacionada amb problemes de perill físic o de salut.

—Ho vaig passar malament: me s'hi va entravessar una espina a la gola i no havia manera de traure-me-la. Em vaig vore a les tres pedretes! Gràcies el metge!

Lloc: Benidorm.

Vore's amb ses tres pedretes

1 font, 2020.

Vore's perdut, en una situació molt difícil.

Lloc: Vall de Tàrbena.

Monjo i Mascaró, Joan-Lluís (2020): Jo també parla de sa. Material didàctic. Primària i Educació Secundària Obligatòria «Com es diu de sa? Si volem saber més», p. 43. Acadèmia Valenciana de la Llengua.