Ara li fan el mànec!

52 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1886.
ves als fitxers

Ara li fan el mànec

20 fonts, 1938.
Desentendre's.
Indica que l'afer de què es tracta, està molt lluny de trobar-se en l'estat o en la realització que hom desitja. Conten que un carnisser del mercat de Sant Agustí de Barcelona portà un ganivet a esmolar a un daguer del carrer dels Carders. Li digué que li duia pressa i que li esmolés com més aviat millor. El daguer li contestà que podia anar-lo a cecar a la tarda. El carnisser hi anà, i no estava llest... (segueix a l'original).
Sinònim: No té importància.
Expressa incredulitat o disconformitat a fer quelcom / expressió que significa que no s'espera que es faci una cosa / expressió que denota dubte, desconfiança, respecte a la realització d'alguna cosa de què hom parla.
Ens vol fer creure que ha acabat la carrera! Sí! Ara li fan el mànec! Jo sé que té dues assignatures suspeses.
Sinònim: Creu-t'ho, tan cert com ara plouen figues.
Font: R-M.
Sinònim: V. Ara s'hi adoba.
Sinònim: V. Escoba'l! Escoba-la!
En tens per temps.
Que ho vols de seguida dius?; doncs ara li fan el mànec.
Equivalent en castellà: Espérate sentado.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
«Ara li fan el mànec!» és dóna com a resposta a algú que pretén un impossible. Joan Amades, Folklore de Catalunya, I. Rondallística. Rondalles. Barcelona (Ed. Selecta), 1974, p1123-1124: 503Ara li fan el mànec. Indica que l'afer de què es tracta està molt lluny de trobar-se en l'estat o en la realització que hom desitja (explicat amb més detall a l'original).
Lloc: Vic (Osona).
Vol que li faci un escrit per avui mateix: ara li fan el mànec.
Lloc: Vic (Osona).
Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.
Quan no s'espera que es faci quelcom.
Expressió amb què s'indica que les circumstàncies no són gens favorables.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Expressió de dubte.
Lloc: Manresa (Bages).
Per indicar que l'afer de què es tracta està molt lluny de trobar-se en l'estat o en la realització que hom desitja, o que hom té poc desig de fer una cosa. Conten que un carnisser del mercat de Sant Antoni de Barcelona portà un ganivet a esmolar a un daguer del carrer de Carders. Li digué que li duia pressa i que l'hi esmolés com més aviat millor. L'esmolador li contestà que podia anar-lo a cercar a la tarda. El carnisser hi anà, i no estava llest (amb més detalls a l'original). De: Amades, Joan.
Font: Folklore de Catalunya - Rondallística.
Ja pots demanar, que ara li fan el mànec.

Ara li fan el mànec!

14 fonts, 1977.
Expressa incredulitat o disconformitat a fer alguna cosa.
Equivalent en castellà: ¡Naranjas de la China!, ¡que te crees tú eso!, ¡que te lo has creído!
Equivalent en castellà: ¡Espérate sentado!, ¡naranjas de la China!
Expressió que denota dubte, desconfiança, respecte a la realització d'alguna cosa de què algú parla.
Equivalent en castellà: ¡Espérate sentado! | ¡Naranjas! (o ¡Naranjas de la China!).
Sinònim: Altra feina hi ha! | Altra feina hi ha que ballar amb elàstics |Aquí me les fots (o empeltes) totes! | Ara hi corro! | Botifarra de pagès! | Com ara plou figues! | Creu-t'ho! | Demà m'afaitaràs! | En fotràs (o tiraràs) bon tros a l'olla!
Equivalent en castellà: ¡Ya puedes esperar (o espérate) sentado! | ¡A otro perro con ese hueso! | ¡De eso nada, monada! | Las cosas de palacio van despacio | ¡Naranjas de la China! | ¡Ni hablar del peluquín! | No chuparse el dedo.
"¿Semblava que hi teníem la mà trencada, oi, en aquesta mena de crisis? Doncs ara li fan el mànec!, que diria mon pare, que és com dir, si fa o no fa, que el més calent és a l'aigüera".
Sinònim: El més calent és a l'aigüera.
Sinònim: Demà m'afaitaràs!, Sant Pere era bon home.
Equivalent en castellà: ¡Naranjas de la China!
Sinònim: Demà m'afaitaràs!, nyècalis!, i un nap!
Equivalent en castellà: Ni hablar del peluquín.
Resposta a qui ordena certs treballs i no hi ha intenció de realitzar-los.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Sinònim: Veg. Demà m'afaitaràs!
Expressa incredulitat o disconformitat a fer quelcom.
Nota meva: la parèmia a què remet en la sinonímia no existeix al diccionari.
Sinònim: Veg. Planta-me-la al clatell.
Si volen que jo els hi faci d'enfermera, ja poden anar esperant... Ara l'hi fan el mànec! El panorama està francament negre.
Sinònim: Demà m'afaitaràs.
Equivalent en castellà: ¡Naranjas de la China!
(1981): Apunts de català pràctic. 3 «Enriquim i polim la nostra parla», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.

Ara li fan es mànec

5 fonts, 1984.
Per dir que té molts de dubtes d'una cosa que li diuen. També per manifestar-se negativament a un encàrrec que no pensa complir.
Es diu burlescament per significar que es dubta molt d'una cosa que un altre afirma o que té la seguretat que no serà així com aquell diu (D.).
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1730 Mànec», p. 239. Institut Menorquí d'Estudis.
Dubtar d'una cosa.
Lloc: Menorca.
Es diu burlescament per significar que es dubta molt d'una cosa que altri afirma, o que es té la seguretat que no serà així com aquell diu.
Lloc: Mallorca.
Lloc: Mallorca.

Ara li fan lo mànic!

2 fonts, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Resposta humorística per indicar que una cosa és impossible.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Ara li fan el mànec! (cont.)

1 font, 2007.
Sinònim: Et pot sortir barba! | Fer florir | Fes-te fotre (o retratar) | Fot-me-les al clatell! | I un colló de mico! | No et farà mal! | No et farà mal de ventre! | Nyicris! | Puja aquí dalt i balla! | Puja aquí i veuràs París!
Sinònim: Quan seré frare et donaré una estampa! | Vés-te esperant, que potser t'hi floriràs! (o t'hi faràs vell!| Ves qui parla! | No mamar-se el dit.

Ara li fan es mànec!...

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Ara li fan es mànec, o mànic!

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Ara li fan es mánech

1 font, 2013.
Cuant un no creu lo que un altre conta.
Lloc: Menorca.
Ferrer Ginard, Andreu (2013): Paremiologia «Modismes i locucions. A», p. 1. Cultura Popular de Menorca.

Ara li fan lo mànec!

1 font, 2010.
No ens deixem enredar.
Lloc: Gandesa (Terra Alta).
Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Ara li fan lo mànic

1 font, 2004.
Quan es rebutja absolutament una petició o un desig.
Vés a buscar lo pa! —Sí, ara li fan lo mànic.
Lloc: Lleida (Segrià).

Ara li fan lo mánich

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Ara li faran el mànec!

1 font, 1982.
Equivalent en castellà: ¡Naranjas de la China!

Ara li posaran l' mánech

1 font, 1886.
Locució que s'usa pera manifestar que s' té per infundat ó inverossímil lo que s' conta com á cosa certa.
Lloc: Blanes (Selva).
Cortils i Vieta, Josep (1886): Ethologia de Blánes «Modismes y locucions», p. 167. Centre Excursionista de Catalunya.

Sí, ara li fan el mànec

1 font, 2014.
Lloc: Salt (Gironès).