No cabre a la pell

57 recurrències en 33 variants. Primera citació: 1803.

No cabre a la pell

10 fonts, 1968.
Sentir-se molt satisfet.
Equivalent en castellà: No caber en el pellejo.
En Guimerà no cabia a la pell.
Els tres comandants no cabien a la pell.
Els pares i els avis no cabien a la pell.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la pell». Web.
Sentir-se molt satisfet.
Origen: 1922. Literalment, 'estar pessigollejat rosa'. Com que 'to tickle' vol dir 'fer pessigolles', pot ser que aquesta expressió al·ludeixi al fet que la cara d'algú a qui es fan pessigolles a vegades s'envermelleix. És equivalent a la dita hiperbòlica 'tickled to death'
Sinònim: Estar més content que un gínjol | No veure-hi de cap ull.
Equivalent en anglès: Be tickled pink.
Som puntosos, no cabem a la pell, ningú no ens passa la mà per la cara.
Sentir-se molt satisfet.
Sinònim: Estufar-se, no cabre al món, envanir-se, estarrufar-se, inflar-se, cofar-se, ensuperbir-se, altivar-se, entonar-se.

No cabre a la seva pell

4 fonts, 1968.
Estar ple d'orgull, de satisfacció.
Quan li van donar el premi no cabia a la seva pell; estava molt content.
Sinònim: No veure-hi de cap ull, no cabre a la pell (d'alguna cosa), més content que un gínjol.
Estar ple d'orgull, de satisfacció.
Des que treballa a l'empresa no cap a la seva pell / Va guanyar el primer premi al concurs de pintura i no cabia a la pell.
Sinònim: No cabre al món, no saber on posar els peus, no cabre a la pell (d'alguna cosa).
Font: * / R-M.
Estar ple d'orgull, de satisfacció.
Quan va guanyar el primer premi el seu marit no cabia a la seva pell.
Sinònim: No cabre a la pell (d'alguna cosa), no saber on posar els peus, no veure-hi de cap ull.
[...] estar ple d'orgull és no cabre a la seva pell.
Sinònim: Estar ple d'orgull.

No cabre dins la pell

3 fonts, 1922.
Sentir molta satisfacció.
De vore que és l'únic de la seua edat que ha entrat a l'acadèmia, està que no cap dins la pell.
Sinònim: Estar més ample que llarg | Estar tou/tova | Caure la bava (a algú).
Lloc: Comarques de Castelló.
Sentir gran goig per algún aconteiximent venturós.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

No cabre en la pell

3 fonts, 1992.
Ser molt vanitós.
Lloc: País Valencià.
Estar molt content, pagat, orgullós.
Sinònim: També no cabre dins la pell.

No cabre a la pell de content

2 fonts, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 148. Museu Arxiu de Sentmenat.

No cabre a la pell de goig (o d'alegria, o de satisfacció)

2 fonts, 1997.
Estar molt content i fer-ne demostració.
Equivalent en castellà: No caber en el pellejo | No caber en sí de gozo (o de alegría, o de satisfacción) | Estar loco de contento (o de alegría).
Alegre.

No cabre u dins la pell

2 fonts, 1997.
No caber en sí de gozo, experimentar suma alegría.
Lloc: País Valencià.
Estar muy contento, satisfecho, envanecido.
Equivalent en castellà: No caber uno en el pellejo.
Lloc: País Valencià.

No cábrer en pèll

2 fonts, 1803.
F. fam. Estar molt gras.
Equivalent en llatí: Nimis pinguem, obessum esse.
F. fam. Estar molt gras.
Equivalent en castellà: No caber en el pellejo.
F. fam. estar mòlt gras.
Equivalent en castellà: No caber en el pellejo.
F. fam. estar mòlt gras.
Equivalent en llatí: Prae nimia crassitudine pene disrumpi.

No caber a la pell

1 font, 1990.

No caber en pell

1 font, 1880.
Ansiós.
Peña i Nicolau, Pere d'Alcàntara (Pep d'Aubenya) (1880): La Ilustració catalana (20-12-1880), núm.17 «El capellá moro de la llonja», p. 135. Revista La Ilustració Catalana.

No cabre (a algú) en la pell la satisfacció

1 font, 2017.

No cabre (algú) a la pell

1 font, 2000.
Estar orgullós d'alguna cosa, ple de satisfacció.
Equivalent en castellà: No caber en el pellejo | No caber en sí de gozo (o de alegría, o de satisfacción).

No cabre a la pell (d'alguna cosa)

1 font, 2004.
Sentir-se molt satisfet / estar molt content i fer-ne demostració / estar orgullós d'alguna cosa, ple de satisfacció.
Quan va guanyar el premi, no cabia a la pell de satisfacció / Va arribar que no cabia a la pell: estava molt content.
Sinònim: No cabre a la seva pell.
Font: R-M / *

No cabre a la pell de content (o d'alegria, o de goig)

1 font, 2007.
Sinònim: Estar més content que un gos amb un os (o més alegre que unes pasqües, o més content que un esvaït a punt de seure a taula, o més content que un gall tip de farnat [o farnac], o més content que un gínjol).

No cabre a la pell de gras

1 font, 2007.
Sinònim: Estar gras com un teixó (o com un canonge, o com una verra).

No cabre a la pròpia pell

1 font, 2018.
Estar molt content o orgullós!

No cabre algú a la seva pell

1 font, 1979.
Estar ple d'orgull.

No cabre dins de la pell

1 font, 2017.

No cabre en la pell d'algú

1 font, 2010.
Estar satisfet.

No cabre en la pell de gòig

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 179. Editorial Arte y Letras.

No cabre en la pell de goig

1 font, 2009.
Mots de patxanga.
Lloc: Xàtiva (Costera).
Alietes el del Corralot (2009): El Penjoll «Mots de patxanga (IV): Descriptius». Web.

No cabre en pell

1 font, 2014.
Amb el significat de «estar molt content o satisfet d'una cosa» o, tal com diu el diccionari d'Alcover-Moll, «no cabre en pell "estar ple de satisfacció».
D'ençà que es va casar és l'home més feliç del món: no quep en pell amb tota aquella família.
Lloc: Vic (Osona).

No cabre ú dins la pell

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «N», p. 179. Editorial Arte y Letras.

No cabre u en la pell, del goig que té

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.

No cabre un dins de la roba de content

1 font, 2008.

No cabre un en la pell de goig que té

1 font, 2008.

No cabre [algú] a la pell

1 font, 2008.
Estar orgullós d'alguna cosa, ple de satisfacció.

No cabre-hi a la pell

1 font, 2003.
No hi cap a la pell.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

No cabre-hi dins de la pell

1 font, 2003.
Estar ple d'orgull.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

No cábrer en pèll d'alegría

1 font, 1803.
F. met.
Equivalent en llatí: Laetitia repleri, prae laetitia gestire.
F. met.
Equivalent en castellà: No caber de gozo, de contento.

No cábrer en pèll d'alegria, de contento

1 font, 1805.
Equivalent en llatí: Laetitia gestire.
Equivalent en castellà: No caber de gozo, de contento.

No cap a la pell

1 font, 1987.
Lloc: Bot (Terra Alta).

No cap en la seua pell

1 font, 2011.
De tant com s'infla.
Lloc: País Valencià.