Paremiologia catalana comparada digital

Ponent té una filla casada a llevant; quan la va a veure, se'n torna plorant

91 recurrències en 66 variants. Primera citació: 1888.

Llevant té una filla casada a ponent, quan ell la va a veure, se'n torna plorant

5 fonts, 1993.
És un vent plujós, que bufa tot l'any i origina una notable alteració de la mar. La tardor i la primavera són les estacions on el llevant té més presència, sent els mesos d'octubre i març els que enregistren una major conflictivitat.

El llibeig té la xicota a llevant. Quan hi va, hi va rient. Quan torna, torna plorant

3 fonts, 2013.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Sinònim: El ponent té una germana casada a llevant.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

El llibeig va a veure a sa filla a llevant. Quan hi va, hi va rient, i en tornar, torna plorant

3 fonts, 2013.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Sinònim: El llevant va a veure a sa filla a ponent.
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

El ponent té una filla a llevant, que la va a veure rient i se'n torna plorant

3 fonts, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.
El vent de ponent és calorós pel sol que recalfa la Meseta i el de llevant és plovedor per la humitat marina.

Llevant té una filla casada a ponent, quan ell la va veure, se'n torna plorant

3 fonts, 1999.

Ponent té una filla a llevant: la va a veure rient i en torna plorant

3 fonts, 2014.
Lloc: Vic (Osona).
Refranys de tota mena. Selecció de refranys catalans escoltats a Vic.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Vic (Osona).

Ponent té una filla casada a llevant; quan ell la va a veure se'n torna plorant

3 fonts, 1983.
Referent al vent de l'advent.
Llevant i ponent acostumen a estar enfrontats en ser un plugisser i l'altre sec.
Quan el vent de ponent passa a llevant, és senyal de pluja.

Ponent té una filla, casada a llevant, que quan la va a veure se'n torna plorant

3 fonts, 1996.
Lloc: Terra Alta.
Ve de l'est o d'Orient i dura uns quants dies. És humit i quasi sempre fa ploure i són cèlebres les llevantades.
Lloc: Maresme.
És de l'oest i no porta res de bo.
Lloc: Maresme.

El garbí té una filla a llevant, la va a veure rient i en torna plorant

2 fonts, 2010.
Un altre sobre els vents. Es refereix a la pluja, que quan bufa el garbí no plou, en canvi, sí que ho fa si el vent és de llevant.
Lloc: Lloret de Mar (Selva).
Lloc: Lloret de Mar (Selva).

El pare ponent, té una filla a llevant, la va a veure rient i torna plorant

2 fonts, 2007.
Lloc: Vilaplana.
Lloc: Vic (Osona).
Font: La informant té 76 anys (neix el 1932) i és de Vic.

El vent de ponent / té una tia a llevant, / se n'hi va rient / i en torna plorant

2 fonts, 1992.
Sinònim: El vent de ponent / té una tia a llevant, / se n'hi va rient / i en torna plorant.

El vent de ponent té una filla casada amb el de llevant, i quan li fa la visita se'n torna sempre plorant

2 fonts, 2008.
Lloc: Dénia.
Sinònim: Ponent té una filla casada a llevant i quan va a vore-la se'n torna plorant.
Font: Lemos 2008:46.

Llevant té una filla casada a ponent; quan ell la va a veure se'n torna rient

2 fonts, 1983.
Referent al vent de l'advent.
Llevant i ponent acostumen a estar enfrontats en ser un plugisser i l'altre sec.

Ponent té una filla casada a llevant i quan va a vore-la se'n torna plorant

2 fonts, 1981.
Si bufa ponent i después llevant, aigua segura. Enviats per Antoni Gimeno Vidal.
Sinònim: El vent de ponent té una filla casada amb el de llevant, i quan li fa la visita se'n torna sempre plorant.
Font: Ayza 1981:131.

Ponent té una filla casada a llevant, quan ell la va a veure se'n torna plorant

2 fonts, 1987.

Casada a ponent, / té una filla a llevant. / Quan ell la va a veure, / se'n torna plorant

1 font, 2011.
Lloc: País Valencià.

El garbí té una xicona que viu a Llevant, quan la a a veure torna plorant

1 font, 2022.
Quan bufa vent de garbí i canvia o passa a llevant, aquest porta pluja. Vol dir que venen pluges.
Sinònim: El garbí la mou i el llevant la plou.
Lloc: Lloret de Mar.

El Ponent té un germà a Llevant, el va a veure rient i torna plorant

1 font, 2016.

El ponent té una filla a llevant que quan va a veure-la se'n torna plorant

1 font, 1982.
Lloc: Penedès.

El ponent té una filla casada a llevant que quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 2022.
La dita indica que quan el vent de l'oest (el ponent) torna de l'est (llevant), és pluja segura.
Lloc: La Garriga.

El ponent té una filla que li diuen llevant, i sempre que la ve a veure se'n torna plorant

1 font, 1995.
Una borrasca que creuï França des de l'Atlàntic, ens donarà a casa nostra vent de Ponent. La seva durada va en funció de la importància de la borrasca i si darrera d'ella en vénen d'altres. En aquest cas, alterarà força la mar. De precipitacions no n'acostuma a donar gaires, però sí cops de vent.

El ponent té una germana a llevant: la va a veure rient i torna plorant

1 font, 1999.
El ponent és un vent sec, que ve de l'interior, i el llevant és un vent que ve carregat d'humitat de la Mediterrània.
Lloc: Blanes (Selva).

El Seré / té una filla casada a Llevant, / que quan la va a veure / torna plorant

1 font, 1987.
El vent Seré és un vent de component Oest, que si hem de fer cas a la dita, quan bufa, retorna en forma de vent de Llevant, el qual acostuma a arribar carregat d'humitat. D'aquí el fet de que "torna plorant"
Lloc: Montgai.

El vent de ponent té una filla a llevant i quan torna de veure-la, torna plorant

1 font, 2016.

Llevant en té una altra casada a Ponent, quan ell la va a veure se'n torna rient

1 font, 1951.
Refranys replicats. El segon contesta al primer.

Llevant té una filla / casada amb Ponent; / quan ell la visita / se'n torna rient

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Llevant té una filla a ponent, quan ell la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 2023.

Llevant té una filla a ponent, que sempre que ell la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Llevant té una filla a Ponent. Quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 1990.

Llevant té una filla casada a ponent, quan ell la visita se'n torna rient

1 font, 1951.

Llevant té una filla casada a ponent; quan ell la va a veure (o la visita) se'n torna rient

1 font, 1999.
Quan el vent de llevant torna en ponent no hi ha perill que plogui.

Llevant té una filla casada a ponent. Quan ell la va a veure se'n torna plorant

1 font, 1988.

Llevant té una filla casada amb ponent, quan ell la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 1996.

Lo ponent ti la nóvia a llevant i regressa plorant

1 font, 2016.
Lloc: Els Muntells.

Mestral té una filla / casada a llevant, / y quant la và a veure / s'en torna plorant

1 font, 1915.
Gent de mar. De: Romaní i Guerra, Amador (1919).
Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Mestral té una filla, casada a Llevant, y quant la va a veure s'en torna plorant

1 font, 1915.
De: Romaní i Guerra, Amador (1919).
Lloc: Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Migjorn té una xica casada en lo llevant, i d'hivern quan la va a vore, se'n torna plorant

1 font, 2016.
Aquest mateix refrany apareix al recull de vents de Griera però, en lloc de migjorn, el vent protagonista és el ponent. Griera diu que és conegut al litoral, a les Balears i al País Valencià, al Brull i Olot.

Ponent és parent del llevant, quan hi va, hi va rient, i quan torna ho fa plorant

1 font, 2014.
Lloc: Begur, Corçà i Llofriu.

Ponent té una filla / casada a llevant / que quan la va a veure / en torna plorant

1 font, 1970.
Lloc: Cat., Morella.

Ponent té una filla / casada a Llevant / que quan la va a veure / en torna plorant

1 font, 1970.
Lloc: Llagostera.

Ponent té una filla / casada a llevant, / quan ell la va a veure / se'n torna plorant

1 font, 1938.

Ponent té una filla / casada a llevant; / quan ell la visita / se'n torna plorant

1 font, 1975.
Corranda muntanyenca.
Lloc: Montseny.

Ponent té una filla / casada a llevant; / quan la va a veure / en torna plorant

1 font, 1969.
Quan tira vent de ponent plou.

Ponent té una filla / casada a llevant; / quan la va a veure / se'n torna plorant

1 font, 1930.
Ponent: punt cardinal oest, i el vent que bufa d'aquell indret. Que quan el vent de ponent torna en llevant, la pluja és imminent.

Ponent té una filla / casada á Llevant; / quan torna de véurela / ne torna plorant

1 font, 1888.
La idea de que l' ponent la mou y'l llevant la plou está molt poeticament expressada en «L'Atlàntida», de Mossen Cinto Verdaguer. De: Verdaguer, Mossen Cinto.
Sinònim: Lo ponent las mou / y'l llevant las plou.
Font: L'Atlàntida.

Ponent té una filla / casada a Llevant. / Quan ell la va a veure, / se'n torna plorant

1 font, 1926.
Amb això es vol significar que quan el vent de ponent es muda en llevant pluja i temporal segur i durader.

Ponent té una filla / casada al llevant / que quan la va a veure / en torna plorant

1 font, 2016.
De: Griera.
Lloc: Catalunya, Morella.

Ponent té una filla / casada al llevant / que quan la va a veure / en torna plorant.

1 font, 1914.
Lloc: Catalunya, Morella, etc.

Ponent té una filla a llevant que la va a veure rient i torna plorant

1 font, 2014.
Lloc: Begur, Canet de la Tallada, Casavells, Cassà de Pelràs, Castell-platja d'Aro, l'Estartit, Fonteta, Jafre, Mont-ras, Palamós, Parlavà, la Pera, Romanyà de la Selva, Rupià, Sant Antoni de Calonge, Santa Cristina d'Aro, Serra de Daró, Ultramort, i altres.

Ponent te una filla casada a llevant / Quant la va veure sen torna plorant

1 font, 1915.
De: Dalmau, Benigno (1914).
Lloc: Tarragona.

Ponent té una filla casada a llevant i quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 1985.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Ponent té una filla casada a Llevant, quan ell la va a veure se'n torna plorant

1 font, 1951.
Quan el vent de ponent tomba en llevant porta pluja.

Ponent té una filla casada a llevant, quan ell la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 1951.

Ponent té una filla casada a llevant, quan ell la va veure se'n torna plorant

1 font, 2019.
Los vientos del oeste, en los refranes, parecen ser vientos temidos popularmente. Se hace alusión que los vientos fuertes de esta dirección son los que producen más daños. De: Amades.

Ponent té una filla casada a llevant, quan ell la visita se'n torna plorant

1 font, 1927.
Lloc: Lleida.

Ponent té una filla casada a llevant, quan la va a veure torna plorant

1 font, 1985.
Lloc: Baix Gaià.

Ponent té una filla casada a llevant, que quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 2008.
Ponent i llevant encontrats, donen pluja.

Ponent té una filla casada a Llevant, que quan la va a veure, s'entorna plorant

1 font, 1928.
Lloc: Lleida.

Ponent té una filla casada a llevant, rient la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 2003.

Ponent té una filla casada a llevant; quan la va a veure, se'n torna plorant (plou)

1 font, 1993.
El vent de ponent sol anar seguit del de llevant, que sempre ho sol resoldre amb pluja.

Ponent té una filla casada al llevant / que quan la va a veure / en torna plorant

1 font, 2019.
Lloc: Catalunya i Morella.
Font: Griera 1914:87.

Ponent té una filla casada al llevant, que, quan va a veure-la, se'n torna plorant

1 font, 1994.
Llevant: Vent de l'est. Certament humit i plujós. Els valencians hem patit, de sobres, els temporals de llevant, que provoquen inundacions en eixir-se'n els rius de mare, principalment el Xúquer, el Túria i el Segura.
Lloc: País Valencià.
Font: Anaya.

Ponent té una filla casada amb llevant, que quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 1997.

Ponent té una filla, casada a llevant; quan ell la va a veure, se'n torna plorant

1 font, 1992.
Lloc: Cadaqués.

Ponent té una tia a llevant que quan la va a veure se'n torna plorant

1 font, 2014.
Lloc: Canapost.

Té una filla el ponent casada a llevant, la va a veure rient i s'en torna plorant

1 font, 1990.