Quan el gat no hi és les rates ballen

155 recurrències en 51 variants.

Ves als fitxers multimèdia ››

3. Hont no hi ha gats, les rates hi ballen (1910, 1 font)

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Quan el gat no hi es, les rates ballen.

5. On no hi ha el gat les rates ballen (1951, 2 fonts)

6. On no hi ha gats, les rates ballen (2003, 1 font)

Sinònim: Quan el gat no hi és, les rates ballen.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XXI. Els animals. Els gossos i els gats», p. 165. Pagès Editors.

7. Quan el gat dorm, les rates ballen (1993, 11 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys de Músics. Dites sobre músics, música, balls i instruments». Web.

Els malfactors s'aprofiten de l'absència dela amos. Una altra interpretació és quan un no se sent vigilat fa allò que habitualment no faria.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen [P: XI, 1084] | Quan el gat no hi és, les rates ballen [LEM: 193] - [S&C: 219] | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina [P: XI, 1084] - [S&C: 219] | On no hi ha el gat, les rates ballen [S&C: 219].

Equivalent en francès: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. [DG: VII i X].

Font: [P: XI, 1084].

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen [P: XI, 1084] | Quan el gat no hi és, les rates ballen [LEM: 193] - [S&C: 219] | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina [P: XI, 1084] - [S&C: 219] | On no hi ha el gat, les rates ballen [S&C: 219].

Equivalent en francès: Quand le chat n'y est pas, les souris dansent. [S&C: 219].

Font: [P: XI, 1084].

Aluden al desorden que surge entre los subordinados cuando los superiores se ausentan. En general, advierte de los peligros que puede suponer bajar la guardia.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen [P: XI, 1084] | Quan el gat no hi és, les rates ballen [LEM: 193] - [S&C: 219] | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina [P: XI, 1084] - [S&C: 219] | On no hi ha el gat, les rates ballen [S&C: 219].

Equivalent en castellà: Cuando el gato no está, los ratones bailan, [DG: VII i X] | [S&C: 219].

Font: [P: XI, 1084].

Els malfactors s'aprofiten de l'absència dels amos. Una altra interpretació és quan un no sent vigilat fa allò que habitualment no faria | Recorda que sense la presència de l'autoritat l'ordre es relaxa.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen [P: XI, 1084] | Quan el gat no hi és, les rates ballen [LEM: 193] - [S&C: 219] | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina [P: XI, 1084] - [S&C: 219] | On no hi ha el gat, les rates ballen [S&C: 219].

Equivalent en castellà: Cuando el gato no está en casa, los ratones bailan; siéntenle volver, y apresúranse a esconder. [MK: 63.787.

Font: [P: XI, 1084].

This is a very old proverb, dating back to the sixteenth century. It means that when the person in authority is away, those under him will take advantage of his absence.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates ballen [P: XI, 1084] | Quan el gat no hi és, les rates ballen [LEM: 193] - [S&C: 219] | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina [P: XI, 1084] - [S&C: 219] | On no hi ha el gat, les rates ballen [S&C: 219].

Equivalent en anglès: When the cat is away the mice will play. [EPE: 750] - [S&C: 219].

Font: [P: XI, 1084].

9. Quan el gat ni hi és, les rates van per la cuina (2011, 2 fonts)

11. Quan el gat no hi és (o dorm) les rates ballen (2012, 1 font)

Sense la presència de l'autoritat, l'ordre es relaxa.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates van per la cuina.

Equivalent en castellà: Cuando el gato está ausente los ratones se divierten; Cuando el gato no está los ratones bailan.

12. Quan el gat no hi és ballen les rates (2010, 1 font)

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

13. Quan el gat no hi és les rates ballen (1979, 7 fonts)

Sinònim: Estar a l'aguait.

Sinònim: Quan el gat no hi és les rates van per la cuina | Veg. tb. 466.

Equivalent en castellà: Cuando el gato está ausente los ratones se divierten | Cuando al gato no está los ratones bailan.

Els malfactors s'aprofiten de l'absència dela amos. Una altra interpretació és quan un no se sent vigilat fa allò que habitualment no faria.

Sinònim: Quan el gat dorm, les rates ballen | Quan el gat no hi és les rates van per la cuina.

15. Quan el gat no hi és les rates ballen (o van per la cuina) (1997, 1 font)

Esperar quan el superior no hi és.

16. Quan el gat no hi és les rates van per la cuina (1999, 1 font)

Els malfactors s'aprofiten de l'absència dela amos. Una altra interpretació és quan un no se sent vigilat fa allò que habitualment no faria.

Sinònim: Quan el gat dorm, les rates ballen | Quan el gat no hi és les rates ballen.

17. Quan el gat no hi és, / les rates ballen (1999, 2 fonts)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 31. Autoedició.

18. Quan el gat no hi és, ballen les rates (1987, 1 font)

19. Quan el gat no hi és, les rates ballen (1950, 31 fonts)

El gat a més de ser un enemic de les rates, s'ha convertit amb un fort aliat dels amos i madones de casa, sempre que aquests no deixin menjua a l'abast del moix.

Sinònim: Quan es moix no hi és, ses rates passegen per sa cuina.

Sinònim: On no hi ha gats, les rates ballen.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XXI. Els animals. Els gossos i els gats», p. 165. Pagès Editors.

Gato.

Equivalent en gallec: Na casa na que non hai gatos, campan os ratos.

Equivalent en gallec: Na casa na que non hai gatos, campan os ratos.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals domèstics i de granja». Web.

Sinònim: Quan el pare no hi és, salto i ballo pels carrers.

Lloc: Terres de Ponent.

Lloc: Alt Pirineu.

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Lloc: Penedès.

Fontana i Tous, Joan; Gargallo Gil, José Enrique; Ugarte Ballester, Xus (2009): Mínimo paremiológico catalán. Mínimo paremiológico.

Significa que quan l'autoritat no vigila, els súbdits obren així com els plau.

Equivalent en francès: Quand le chat n'y est pas, les rats dansent.

Lloc: Catalunya del Nord.

Equivalent en esperanto: Kiam kato promenas, la musoj festenas | Mastro en vojo – servantoj en ĝojo.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Animals salvatges i domèstics | Sovaĝaj kaj hejmaj bestoj», p. 30. Associació Catalana d'Esperanto.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 24. Web.

Equivalent en francès: Absent le chat, les souris dansent.

Equivalent en francès: Quand le chat n'est pas au logis, les rats dansent sur la table.

Equivalent en francès: Quand le chat n'est pas au logis, les souris dansent.

Equivalent en francès: Quand le chat n'y est pas, les souris dansent.

Equivalent en francès: Quand les chats n'y son pas, les rats dansent.

Equivalent en francès: Quand les chats n'y sont pas, les souris dansent sur la table.

Equivalent en francès: Quand les chats son absent, les souris dansent.

Equivalent en italià: Dove non è gatta, topo vi balla.

Equivalent en italià: Dove non è la gatta il topo balla.

Equivalent en italià: Dove non son gatti, i topi ballano.

Equivalent en llatí: Ubi non est gubernator, populus corruet (Prov. 11.14).

Gato.

Equivalent en castellà: Cuando el gato no está, los ratones bailan.

20. Quan el gat no hi es, les rates ballen (1910, 3 fonts)

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Equivalent en francès: Chats hors de la maison, / souris en récréation.

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Equivalent en italià: Dove non son gatti, i topi vi ballano.

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Equivalent en francès: Quand le chat est hors de la maison, / souris et rats ont leur saison.

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Equivalent en francès: Quand les chats n'y sont pas, les rats dansent.

Se sol dir quan, per ausencia de l'amo o del principal, los dependents fan lo que volen.

Sinònim: Hont no hi ha gats, les rates hi ballen.

Equivalent en francès: Quand les chats sont absents, les souris dansent.

22. Quan el gat no hi és, les rates van a lloure (2010, 1 font)

Lloc: Mallorca.

24. Quan els gats són fora les rates van a lloure (1968, 1 font)

25. Quan els gats són fora, les rates van a lloure (1979, 10 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Oliver, Elena (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Sinònim: Veg. tb. 965.

Equivalent en castellà: Cuando el gato está ausente los ratones se divierten | Cuando el gato no está los ratones bailan.

Els malfactors s'aprofiten de l'absència dels amos.

Els malfactors s'aprofiten de la incúria dels governants.

Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

29. Quan es gat no hi és, ses rates tresquen (o van per sa casa) (1993, 1 font)

Significa que, en faltar l'autoritat, la gent baixa perd el fre i abusa de la seva llibertat (D). És una de tantes sentències d'origen clàssic, i universals. Vegi's n. 1853, 1853a i 1853b.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1415 Gat-I», p. 194. Institut Menorquí d'Estudis.

30. Quan es gat no hi és, ses rates van per sa cuina (1993, 1 font)

Significa que, en faltar l'autoritat, la gent baixa perd el fre i abusa de la seva llibertat (D). És una de tantes sentències d'origen clàssic, i universals. Vegi's n. 1853, 1853a i 1853b.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1415a Gat-I», p. 195. Institut Menorquí d'Estudis.

31. Quan es gats surten de casa, ses rates juguen (1979, 1 font)

Lloc: Eivissa i Formentera.

32. Quan es moix no hi és ses rates pasturen (o tresquen) (1993, 1 font)

Vol dir que en flaquejar l'autoritat, els súbdits en fan de les seves (D.). Vegi's n. 1415 i 1415a.

Equivalent en castellà: Cuando el gato no está en casa, los ratones bailan; siéntense volver, y apresúranse a esconder.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1853a Moix», p. 255. Institut Menorquí d'Estudis.

34. Quan es moix no hi és ses rates van per sa cuina (1993, 1 font)

Vol dir que en flaquejar l'autoritat, els súbdits en fan de les seves (D.). Vegi's n. 1415 i 1415a.

Equivalent en castellà: Cuando el gato no está en casa, los ratones bailan; siéntense volver, y apresúranse a esconder.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1853b Moix», p. 255. Institut Menorquí d'Estudis.

35. Quan es moix no hi és, ses rates passegen per sa cuina (1984, 1 font)

Sense autoridat, no pot anar bé.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Animals. Menors», p. 162. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

36. Quan es moix no hi és, ses rates van a lloure (1999, 2 fonts)

Lloc: Mallorca.

Lloc: Mallorca.

38. Quan falta el gat, ballen les rates (1993, 5 fonts)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 24. Web.

39. Quan l'amo de casa no hi és ballen les rates (1951, 1 font)

40. Quan l'amo de casa no hi és, ballen les rates (1 font)

Refranys de la casa.

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Dites». Correu electrònic.

43. Quan lo gat no hi es las ratas ballan (1868, 1 font)

44. Quan no està el gat / les rates ballen (2010, 1 font)

Garcia Molina, Rafael (2010): Almanac il·lustrat del Bloc Nacionalista Valencià per a l'any 2010 «Abril 2010». Web.

45. Quan no està el gat, / les rates ballen (2000, 1 font)

Garcia Molina, Rafael (2000): Almanac il·lustrat de Sant Vicent del Raspeig per a l'any 2000 «Abril 2000». Web.

46. Quan no está el gat, les rates ballen (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Q», p. 225. Editorial Arte y Letras.

47. Quan no està el gat, les rates ballen (1980, 8 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

L'interessat ha d'estar present i vetlar pels seus interessos si no vol que les coses li vagen malament.

Sinònim: Similar: On no hi cap, tot són peus.

Equivalent en castellà: Cien gallinas en un corral, cada una dice un cantar || Similar: Quien fué a Sevilla perdió su silla || Connex: En cada corral un solo gallo y en casa casa un solo amo || Contrari: Donde hay patrón no manda marinero.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 35. Editorial l'Esquer.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

De: Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Q», p. 273. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Ribera.

48. Quan no està la gata les rates ballen (2021, 1 font)

49. Quan no hi ha gats, les gates ballen (1998, 4 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Animals». Web.

Significa que, en faltar l'autoritat, la gent baixa perd el fre i abusa de la seva llibertat.

Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb els animals», p. 15. Revista L'Estel.

51. Quand es moix no hi ès, ses rates van a lloure (1926, 1 font)

Equivalent en italià: Dove non é gatta, topo vi balla.

Equivalent en llatí: Dum felis dormit, mus gaudet et exsilit antro.

Equivalent en llatí: Fele comprehensa saltant mures in mensa.

Equivalent en alemany: Ist díe Katse aus dem Haus, tanzt auf Tisch und Bank die Maus (Trad.: El moix és a fora casa, i balla per la taula i el banc la rata).

Equivalent en francès: Quand le chat est hors de la maison, souris et rats ont leur saison.

Equivalent en anglès: Wen the cat is away, the mice will play (Trad.: Quand el moix és a fora, les rates jugarán).

Logotip de Common Voice

Quan el gat no hi és les rates ballen
Buixots.com (2022)

‹‹ Torna a dalt

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte