A cop d'ull

106 recurrències en 25 variants.

1. A cop d'ull (1966, 16 fonts)

Així, a cop d'ull, em sembla que no falta al rotllo cap dels oients habituals.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 115. Columna Edicions.

En primer lloc us diré que l'home del rec, així a cop d'ull, no duia butxaques.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 186. Columna Edicions.

Sinònim: A ull.

Caralt, Ramon (1966): Parleu bé el català - I - Vocabulari d'incorreccions «Locucions adverbials i frases corrents», p. 75. Editorial Claret.

Equivalent en castellà: A primera vista.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 63. Editorial Diàfora.

Segons la primera impressió.

A veure si ho endevines a cop d'ull, sense calcular-ho / A primer cop d'ull em va semblar simpàtica.

Sinònim: A primera vista, d'un cop d'ull, de primer moment.

Font: R-M / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Primerament». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

[…] que salti als ulls, a cop d'ull, del veure amb els propis ulls; i de veure a tocar, del tocar-tocar, de la vista als dits.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 19. Catalunya, «comtat gran»», p. 267. Editorial Pòrtic.

Jutgem a cop d'ull i volem que la veritat salti als ulls.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «III. Com som. 22. Les nostres virtuts», p. 325. Editorial Pòrtic.

Sovint a cop d'ull les coses semblen molt boniques.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 13. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: A ull nu, a ull.

Equivalent en castellà: A simple vista.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 13. Editorial Claret.

Títol d'un apartat de l'"Avui estiu".

Oliver, Joan: Avui Estiu «"A cop d'ull"», p. XIII. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Veg. A bell ull.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 1.

A primera vista.

Sinònim: A ull nu.

Equivalent en castellà: A primera (o A simple) vista.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 2.

A primera vista.

A cop d'ull et vaig confondre amb el teu germà.

Sinònim: A ull (nu).

Equivalent en castellà: A primera (o simple) vista.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «cop». Editorial Barcanova.

Segons la primera impressió.

Sinònim: Veg. A primera vista.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 12. Edicions 62.

Segons la primera impressió.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Enteniment: coneixement», p. 75. Edicions 62.

Sinònim: A ull.

Equivalent en castellà: A simple vista.

(1981): Apunts de català pràctic. 2 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

2. A primer cop d'ull (1910, 5 fonts)

Per això són perillosos: a primer cop d'ull no em puc adonar que no som iguals.

Cabré, Jaume: Avui «"Enraonar". "No emprenyis el meu amic"», p. 48. L'Avui / El Punt Avui.

De fet, això no és tota la casa, però és tot el que es veu a primer cop d'ull.

Forster, E. M. (1910): Howards End «I», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.

Cap cromosoma de més o de menys, cap tret específic, cap esborronador atribut no ens permet distingir, a primer cop d'ull i amb absoluta certesa, la pertinença d'un individu a l'espècie pagesa o camac.

Lagarda-Mata, Sylvia (1997): Goita, camaco! Vale, pagès! «II.1.- Cos serrà - cos urbà», p. 73. Edicions de La Magrana.

La primera impressió que es té d'una cosa.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició.

A primer cop d'ull no fan l'un per l'altre, però el món de les parelles és un misteri.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «De casa en casa - II», p. 135. Edicions Proa.

3. A simple cop d'ull (1 font)

És clar que sí, que n'hi ha, però no tants com a simple cop d'ull ens podem imaginar.

Font, Josep Maria: Avui Estiu «"La nit de la nit". "Autopista sense límit…"», p. VI. L'Avui / El Punt Avui.

4. Al primer cop d'ull (1988, 1 font)

Al primer cop d'ull, la mar em semblà una mescla de noia de casa bona i de cambrera de bar d'«alterne».

Roig, Montserrat (1988): El cant de la joventut «"Mar"», p. 59. Edicions 62.

5. Clavar un cop d'ull (1990, 1 font)

Però ja he dit que no m'hi vull entretenir, i que us convido a clavar un cop d'ull al passat més immediatament pròxim.

Prats/Rafanell/Rossich (1990): El futur de la llengua catalana, p. 17. Editorial Empúries.

6. Clavar un cop d'ull a (2004, 2 fonts)

Mirar / vigilar amb una mirada ràpida.

Va clavar un cop d'ull a la cuina per tal que no se li cremés el menjar.

Sinònim: Donar un cop d'ull a, fer un cop d'ull a, fer una ullada a, clavar una ullada a, donar una ullada a.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Mirar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Mirar / vigilar amb una mirada ràpida.

Clava un cop d'ull a l'avi, que no s'hagi adormit fumant la pipa / Clava-hi un cop d'ull per veure que tot estigui en ordre.

Sinònim: Donar un cop d'ull a, fer un cop d'ull a, fer una ullada a, clavar una ullada a, donar una ullada a.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Vigilar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

7. Cop d'ull (1977, 15 fonts)

Equivalent en castellà: Ojeada.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 61. Editorial Pòrtic.

Bona aparença.

Font: R-M / R-M / Fr / IEC.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Aspecte». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un ràpid cop d'ull a l'hemeroteca ho confirma.

Favà, Maria: Avui «"Ràdio i Televisió". "Trenca anys no són res"», p. 63. L'Avui / El Punt Avui.

Mirada ràpida.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Et podràs fer càrrec de la situació amb un simple cop d'ull.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 38. Llibres de l'Index, S.A..

Aptitud especial per apreciar les circumstàncies que concorren en algun cas. Normalment es construeix com a frase feta amb el verb «tenir».

Sinònim: Apreciació | Criteri | Ull clínic (o mèdic).

Equivalent en castellà: Tener ojo.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 3.

Bona aparença. Normalment es construeix com a frase feta amb el verb «tenir».

Sinònim: Aire | Aspecte | Planta | Presència.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 2.

Mirada ràpida. Normalment es construeix com a frase feta amb el verb «donar».

Sinònim: Esguard | Llambregada | Ullada.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 1.

Mirada ràpida.

Abans de creuar vaig fer un cop d'ull a banda i banda.

Equivalent en castellà: Ojeada.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «cop». Editorial Barcanova.

Esguard ràpid.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «ull, ullet, ulls», p. 142. Editorial Millà.

Mirada ràpida; llambregada.

Pomares Navarra, Joaquim (1997): Diccionari del català popular i d'argot «Ull m.», p. 312. Edicions 62.

Bona aparença.

Sinònim: Presència, aspecte, planta, aire, fatxa, figura.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «C», p. 96. Edicions 62, accepció 2.

Capacitat en l'apreciació.

Sinònim: Parer, judici, apreciació, criteri, diagnòstic.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «C», p. 96. Edicions 62, accepció 3.

Mirada ràpida.

Sinònim: Llambrec, ullada, llambregada, esguard.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «C», p. 96. Edicions 62, accepció 1.

Mirar ràpidament.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Visió. Mirar», p. 117. Edicions 62.

8. D'un cop d'ull (2004, 4 fonts)

(Amb una) mirada ràpida.

D'un cop d'ull ja vaig veure que no estava ben fet.

Sinònim: A cop d'ull, a primera vista.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Ullada». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Mirada.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «6. El material fraseològic de les «Contalles de Cerdanya». 6.3. Els elements constitutius freqüents de les combinacions utilitzades», p. 23. Web.

Mirada.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 1. Llista dels fraseologismes documentats pel PDFC ordenats segons la paraula clau lematitzadora», p. 47. Web.

Mirada.

Lloc: Rosselló.

Font: Tret de l'obra de Jordi Pere Cerdà.

Morvay, Karoly (2012): Els bons usos es perden (Petit diccionari fraseològic Cerdanià) «Apèndix 5. Llista dels somatismes fraseològics emprats per J. P. Cerdà que es podrien traduir literalment o amb lleugeres modificacions a l'hongarès», p. 68. Web.

9. De cop d'ull (1979, 3 fonts)

De cop d'ull semblava ben fet, però a mesura que t'anaves fixant en els detalls, el quadre tenia molts defectes.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 44. Llibres de l'Index, S.A..

Amb esguard ràpid.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició.

Amb esguard ràpid.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «locucions adverbials», p. 85. Editorial Millà.

11. Donar (o fer) un cop d'ull a alguna cosa (2013, 1 font)

Ull.

Deixa'm l'article damunt la taula que més tard hi faré un cop d'ull.

Equivalent en gallec: Dar (ou botar) unha ollada.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 127. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Ull.

Deixa'm l'article damunt la taula que més tard hi faré un cop d'ull.

Equivalent en gallec: Dar (ou botar) unha olladela a algo.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 127. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

12. Donar un cop d'ull (1910, 23 fonts)

Inspeccionar.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 12. Apunts curs nivell C català.

Equivalent en castellà: Echar un vistazo, una ojeada.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 273. Editorial Diàfora.

Margaret donà un cop d'ull a la nota de la seva germana i l'allargà a la seva tia per sobre la taula on esmorzaven.

Forster, E. M. (1910): Howards End «II», p. 16. L'Avui / El Punt Avui.

Pel camí de tornada a casa novament donà un cop d'ull al pis dels Wilcox, i es decidí a fer el pas, com si ella fos una majordoma, de parlar de l'afer amb Helen.

Forster, E. M. (1910): Howards End «VII», p. 66. L'Avui / El Punt Avui.

Donà un cop d'ull al seu voltant i es girà sense esma tot buscant una cadira.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XLI», p. 295. L'Avui / El Punt Avui.

Us espera que torneu a prendre el te, després que hagueu anat a donar un cop d'ull a Howards End.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXIII», p. 185. L'Avui / El Punt Avui.

Tot donant un cop d'ull al seu rellotge, Henry li parlà del revolt tan dolent que hi havia a la porta del cementiri.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXVI», p. 206. L'Avui / El Punt Avui.

Fer una mirada ràpida.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «U», p. 164. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Vigilar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Donar». Web.

Vigilar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Recordem que a Vic es diu «ui». Moltes vegades es diu «donar un vistasso».

Va donar un cop d'ui als escrits del notari i li va semblar que no hi faltava res.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 155. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: Donar una ullada, donar una llabregada, donar un cop de vista.

Equivalent en castellà: Dar un vistazo.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 219. Editorial Claret.

No el va trobar. Va donar un cop d'ull a tots els bars i va pendre la cocacola en el que li va semblar més net.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol desè- 7.», p. 112. Quinze Grans Èxits AIE.

Va parar l'orella davant de l'habitació de l'Anna-Francesca i, com que no hi va sentir res, va obrir la porta, va donar-hi un cop d'ull i va comprovar que, efectivament, no hi era.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol quart- 1.», p. 37. Quinze Grans Èxits AIE.

Quan es va tornar a despertar, no li va caldre ni un cop d'ull per adonar-se que continuava igual.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol quart- 1.», p. 38. Quinze Grans Èxits AIE.
Oral / Espadaler, Anton M.. Font oral.

Sense entrar vaig donar un cop d'ull a l'interior, una ampla sala encatifada i bellament decorada.

Pàmies, Teresa: Avui «"Diàleg". "Anselm Turmeda a Còrdova"», p. C4. L'Avui / El Punt Avui.

Veure si quelcom va bé o no.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «donar (o no)», p. 43. Editorial Millà.

Mirar superficialment.

Sinònim: Veg. Donar una ullada 2.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «D», p. 87. Edicions 62, accepció 2.

Vigilar.

Sinònim: Veg. Donar una ullada 1.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «D», p. 87. Edicions 62, accepció 1.

Fins i tot em permetrien, si em seduïa la humorada, de donar un cop d'ull als meus diaris.

Sarsanedas, Jordi: Mite del cigne i la vinya «dins "Antologia de Contes Catalans II" (1983)», p. 416. Edicions 62.

Si ens afanyàvem, teníem temps de donar-hi un bon cop d'ull.

Solsona, Ramon (1993): Les hores detingudes «Eros i Psique», p. 138. Edicions dels Quaderns Crema.

13. Donar un cop d'ull a (2004, 2 fonts)

Mirar superficialment.

He donat un cop d'ull al llibre i me l'he comprat / No et puc dir si la seva pintura m'agrada perquè només hi he donat un cop d'ull en passar per davant.

Sinònim: Clavar un cop d'ull a, clavar una ullada a, donar una ullada a, fer una ullada a, fer un cop d'ull a.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Mirar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Vigilar / estar atent a alguna cosa per evitar un perill.

Dóna un cop d'ull al foc, que no s'apagui.

Sinònim: Fer un cop d'ull a, clavar un cop d'ull a, clavar una ullada a, donar una ullada a, fer una ullada a.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Vigilar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

14. Donar un cop d'ull a alguna cosa (1984, 1 font)

Donà un cop d'ull al rellotge i va veure que era mitjanit.

Sharpe, Tom (1984): Wilt, més que mai «7», p. 85. Columna Edicions.

16. Donar-hi un cop d'ull (2011, 3 fonts)

TVE hauria fet bé de donar-hi un cop d'ull.

Montferrer, Òscar: Avui «"Desendollat". "PProPPaganda"», p. 68. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Veg. Donar-hi una ullada 2.

Equivalent en castellà: Echar un ojo | Echar (o Dar) una ojeada (o un vistazo) | Mirar por encima | Pasar la vista.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 2.

Sinònim: Veg. Obrir els ulls 1.

Equivalent en castellà: Echar un ojo | Echar (o Dar) una ojeada (o un vistazo) | Mirar por encima | Pasar la vista.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 1.

17. Fer un cop d'ull (1993, 4 fonts)

Un cop d'ull als grans números de les empreses de l'INI informa que amb aquella política l'Estat acabarà sent propietari en exclusiva de la quincalla financera.

Sinònim: Donar un cop d'ull.

Alonso, Ignacio: Avui Economies «"Pont aeri". "L'afició privatitzadora"», p. VI. L'Avui / El Punt Avui.

Quan va passar per davant de la primera porta que donava a la platea, no va poder evitar obrir-la i fer-hi un cop d'ull.

Monzó, Quim (1993): La magnitud de la tragèdia «Capítol onzè- 13.», p. 134. Quinze Grans Èxits AIE.

Mirada ràpida.

Font: ME, CL, CR, FV, FX, G, ME, MS, VR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 151. Instituto de Estudios Turolenses.
Oral. Font oral.

18. Fer un cop d'ull a (2004, 1 font)

Estar atent a alguna cosa o vigilar algú per evitar un perill.

Fes un cop d'ull al nen, assegura't que estigui dormint.

Sinònim: Fer una ullada a, clavar una ullada a, donar un cop d'ull a, clavar un cop d'ull a, donar una ullada a.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Vigilar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

20. Mirar a primer cop d'ull (1919, 1 font)

[…] per això, si ben mirat fà riure, mirat a primer cop d'ull espanta més que la mateixa por, perquè vol venir a ser la representació de la por, que és la que guarda la vinya.

Nogués, Xavier; Pujols, Francesc (1919): La Catalunya pintoresca «L'espanta mones». José J. de Olañeta, Editor.

21. Pegar un cop d'ull (2008, 1 font)

Una mirada ràpida.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.15. Violència (Matar, geurra, armes…) i pau. Dites», p. 422. Editorial Moll.

22. Primer cop d'ull (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Primer vistazo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 184. Editorial Pòrtic.

23. Tenir cop d'ull (1977, 13 fonts)

Equivalent en castellà: Tener ojo, tener vista.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 214. Editorial Pòrtic.

Veure-hi just, discernir amb promptitud.

Equivalent en castellà: Tener vista | Tener ojo.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions «Cop», p. 75. Enciclopèdia Catalana.

Comprendre fàcilment les coses / veure-hi just, discernir amb promptitud.

Té cop d'ull. Per no haver-ho fet mai, se n'ha sortit prou bé / Deixo que m'aconselli perquè té bon cop d'ull.

Sinònim: Tenir ull.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Comprendre». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Veure-hi just, discernir amb promptitud.

Aquest metge té cop d'ull; diagnostica molt bé.

Sinònim: Tenir ull.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Encertar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Endevinar / encertar alguna cosa fàcilment.

Només amb una mirada ha endevinat quina talla de pantalons faig servir. Té cop d'ull, aquest sastre / Té bon cop d'ull i ha sabut què volíem de seguida.

Sinònim: Tenir nas, tenir la vista llarga, tenir bona pupil·la, tenir vista, tenir ulls a la cara, tenir molta parpella.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Endevinar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Tenir bon aspecte.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.

Encertar. Tenir bon aspecte.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Sinònim: Veg. Tenir bon ull.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 1.

Tenir bon aspecte.

Sinònim: Agradar | Plaure | Ressortir | Ressaltar | Tenir presència.

Pàmies i Riudor, Víctor (2011): Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l'ull. Autoedició, accepció 2.

Veure-hi just.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «tenir», p. 135. Editorial Millà.

Encertar.

Sinònim: Tenir bon ull.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «T», p. 340. Edicions 62, accepció 1.

Tenir bon aspecte.

Sinònim: Agradar, plaure, ressortir, ressaltar, tenir presència.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «T», p. 340. Edicions 62, accepció 2.

Encertar plenament.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Enteniment: comprensió», p. 75. Edicions 62.

24. Tindre cop d'ull (2010, 1 font)

Encertar-la.

Sinònim: Tindre bon ull.

Lloc: Gandesa.

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

25. Un cop d'ull (2007, 2 fonts)

Un cop d'ull a francesos, belgues, quebequesos i suïssos.

Lasalas, Marta: Avui «"Política". "Un cop d'ull a francesos…"», p. 17. L'Avui / El Punt Avui.

No és que no fos conscient que l'edèn és ple de serps, un cop d¡'ull és suficient per veure que no és una ciutat fàcil, però no em va fer mai por.

Macip, Salvador (2007): El rei del món «Home. Catorze», p. 107. Columna Edicions.