Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Amb un pam de llengua fora

31 recurrències en 19 variants. Primera citació: 1767.

Amb un pam de llengua fora

7 fonts, 1995.
Amb mostres de gran cansament.
Cansats i amb un pam de llengua fora, al final inevitablement faran figa, quedaran ben eixonats i potser hauran de caminar de quatre grapes.
Molt cansat.
Va travessar la línia d'arribada amb un pam de llengua fora.
Lloc: Vic (Osona).
Molt cansat.
Sinònim: Veg. Sense alè 1.
Sense alè.
Molt cansat.

Anar amb un pam de llengua

4 fonts, 1999.
Anar amb gran pressa.
Lloc: Illes Balears.
Pantaixar, donar mostres d'estar molt cansat.
Sinònim: Alenar espès | Fer es tres alens.
Lloc: Mallorca.
Anar rapidíssim.
Sinònim: Anar o córrer a les totes | Amb quatre bots esser allà | Pegar-se amb sos talons pes cul | Anar de quatres | Anar envelat | Anar esclatacor | Anar fet una bala | Anar correcuita | Anar esclatabutzes | Anar esclatabufetes | Anar més aviat que es vent.
Lloc: Mallorca.
Esbufegar, panteixar per l'ofec causat per un esforç físic.
Lloc: País Valencià.

Anar amb un pam de llengua fora

4 fonts, 2004.
(Anar) molt cansat / expressió emprada per a ponderar la fatiga.
No se sap organitzar la feina i sempre ha d'anar amb un pam de llengua fora.
Sinònim: Treure un pam de llengua, sense alè, arrossegar els collons per terra, estar fet papilla (algú).
Font: R-M.
De: Alsina, Claudi; Feliu, Gaspar; Marquet, Lluís.
Font: Diccionari de mesures catalanes (1996), s. v. «pam».
De les mesures i les exageracions.
Font: Pesos, mides i mesures. Museu de la Ciència, BCN, 1981.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Amb un pam de llengo

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Amb un pam de llengua

1 font, 2006.
Deixar-lo parat, astorat.

Anar amb set pams de boca oberta

1 font, 2005.

Anar amb set pams de boca oberta (o amb set pams de llengua)

1 font, 1930.
Molt adelerat.
Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El set», p. 118. Editorial Selecta-Catalonia.

Anar amb set pams de llengua

1 font, 2005.

Anar amb un pam de llengua a fora

1 font, 1995.
─Que des de la tornada de vacances, anem tot el dia amb un pam de llengua fora.

Anar amb un pam de llengua darrera d'alguna cosa

1 font, 1767.
Vostés nou voldrán creure, poro creguen quell era la capa torera de tot; perque partiría un diner per quatre parts, y anaba en un pam de llengua, darrere dencontrar un gèndre, que li fera bullir lòlla.

Anar en sèt pams de llengua fòra

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 21. Editorial Arte y Letras.

Arribar amb un pam de llengo

1 font, 1984.
Es màxim de fatigat.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. A. Conjugacions vàries», p. 14. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Arribar amb un pam de llengua defora

1 font, 2008.
Molt cansat.

Córrer en un pam de llengua fora

1 font, 1933.
Fort cansament.
Lloc: País Valencià.

En la llengua fora

1 font, 2017.

En un pam de llengua

1 font, 2017.

Va amb la llengua fora

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Venir amb un pam de llengo defora

1 font, 1984.
Haver fet un gran esforç.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. V. Conjugacions vàries», p. 138. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Venir amb un pam de llengua defora

1 font, 2008.
Molt cansat.