Si vols ser papa, posa-t'ho al cap

45 recurrències en 35 variants.

1. El qui vulga ser papa, que s'ho pose al cap (2011, 2 fonts)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

La voluntat és el motor de tots els fets de la humanitat.

Sinònim: Similars: Fa més el que vol que el que pot | La fe mou muntanyes | Una llarga caminada comença amb un pas.

Equivalent en castellà: El que la sigue, la consigue | El que sigue la caza, ése la mata || Similar: Ganado que el lobo ha de llevar, ni san Antón lo sabría guardar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 388. Web.

2. Qui vulga ser Papa, que s'ho clave en la testa (2010, 2 fonts)

Tot seguit relacione –odenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

Lloc: País Valencià.

Reig, Eugeni S. (2014): Diari La Veu «Comentaris al Diccionari normatiu valencià (VI) - www.diarilaveu.com/espai-civic/34474/comentaris-al-diccionari-normatiu-valencia-vi». Diari la Veu.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

3. Qui vulga ser papa, que s'ho clave en la testa (2012, 1 font)

Probablement es remunta als temps dels Borja. Es diu per a indicar que res no és impossible per a algú que dedique tot el seu esforç a aconseguir-ho.

Verbofília. Populogis (2012): Verbofília. Populogis «rbn.jimdo.com/verbof%C3%ADlia/populogis/». Web.

4. Si vols esser Papa pósatho al cap (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 42. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

6. Si vols se Papa pósateu al cap (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

7. Si vols ser Papa (o Pare Sant), fica-t'ho (o posa-t'ho) al cap (o a la testa) (2012, 1 font)

Sinònim: Veg. Posa-t'ho al cap i en sortiràs amb la teva.

Equivalent en castellà: El que ha de ser bachiller menester ha de aprender.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap. Autoedició.

8. Si vols ser Papa fica't-ho en la testa (2021, 1 font)

Lloc: Alcoi (L'Alcoià).

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «08. Altres expressions musicals». Blogger.

10. Si vols ser Papa posatho al cap (1865, 1 font)

Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866, p. 144. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

11. Si vols ser Papa posatho á la testa (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: El que ha de ser bachiller ha de aprendèr.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «521», p. 120. Imprenta de Saurí y Compañía.

14. Si vols ser Papa, fica-t'ho en la testa (1997, 1 font)

Aconseja la perseverancia y tesón para conseguir lo que se desea.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «P», p. 108. Comercial Denes, SL.

15. Si vols ser Papa, ficate-ho al cap (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «S», p. 51. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

16. Si vols ser Papa, posa-t'ho a la testa (1987, 2 fonts)

Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 111. Revista Caplletra.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando (1987): Refraner de Xàbia, dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95 «Refraner de Xàbia. El refraner local. El món anímic. La convivència familiar i social», p. 90. Xàbiga.

17. Si vols ser Papa, posa-t'ho en el cap (2002, 1 font)

Alfons Medrano, Daniel (2002): Gent de Roglet. Tradició oral a Otos «10. Refranys i expressions. 10.3 Relacionats amb la conducta humana», p. 90.

18. Si vols ser Papa, tréuteu del cap (1866, 1 font)

Refranys estrafets (o adaptats).

Lo Noy de la Mare (1866): Lo Noy de la mare, 15 (16 de setembre, 1866), p2 «Refrans adobats», p. 2. Revista Lo Noy de la Mare.

19. Si vols ser advocat, posa-t'ho pel cap (2010, 1 font)

Lloc: Benissa-Teulada-Calp (Marina Alta).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

20. Si vols ser músic, fica-t'ho a la testa (2021, 1 font)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «01.1 Músics». Blogger.

21. Si vols ser papa posat'ho á la tèsta (1805, 2 fonts)

Equivalent en castellà: El que ha de ser bachiller menester ha de prender.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tèsta», p. 361.

Equivalent en llatí: Qui studet optatam cursu contingere metam.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tèsta», p. 361.

Equivalent en llatí: Multa tulit fecitque puer, sudavit & alsit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tèsta», p. 362.

22. Si vols ser papa pósatho á la tèsta (1805, 1 font)

Equivalent en castellà: El que ha de ser bachiller menester ha deprender.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Voler», p. 422.

Equivalent en llatí: Multa tullit, fecitque puer, sudavit & alsit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Voler», p. 422.

Equivalent en llatí: Qui studet optatam cursus contingere metam.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Voler», p. 422.

23. Si vols ser papa, fica't-ho en lo cap (1993, 2 fonts)

Significa que la voluntat ferma i la constància aconsegueixen les coses més difícils.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. S», p. 61. Ajuntament de Quart.

24. Si vols ser papa, fica-t'ho a la testa (2018, 1 font)

Common Voice (2018): Proverbis. Web.

25. Si vols ser papa, fica-t'ho en el cap (1987, 4 fonts)

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «Advertències, consells i reflexions», p. 117. Editorial Sargantana.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 388. Web.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 34. Editorial l'Esquer.

26. Si vols ser papa, posa-t'ho a la testa (2003, 1 font)

Sinònim: Si vols ser papa, posa-t'ho al cap.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVII. El poder instituït. Els estaments eclesiàstics», p. 132. Pagès Editors.

27. Si vols ser papa, posa-t'ho al cap (1914, 2 fonts)

Sinònim: Si vols ser papa, posa-t'ho a la testa.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XVII. El poder instituït. Els estaments eclesiàstics», p. 132. Pagès Editors.

Sinònim: Voler és poder.

Equivalent en castellà: Querer es poder.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. S», p. 835. Antoni López, Editor.

28. Si vols ser papa, posat'ho al cap ó á la tèsta (1805, 1 font)

Equivalent en castellà: El que ha de ser bachiller menester ha de aprender.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Posarse», p. 218.

Equivalent en llatí: Quem studia exercent praecingit laurea tantum.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Posarse», p. 218.

29. Si vols ser/esser papa, fica-t'ho a la testa (2011, 1 font)

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 388. Web.

30. Si vols ésser Papa, posa-t'ho a la testa (1992, 1 font)

Sinònim: Fa més qui vol que no qui pot | No hi ha com voler per fer les coses | Posa-t'ho al cap i en sortiràs amb la teva.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VI «P 587», p. 817. Columna Edicions.

32. Si vols ésser papa, posa-t'ho a la testa (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el cap». Web.

33. Si vòls ser Papa, fícateu en la tèsta (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «S», p. 275. Editorial Arte y Letras.

34. Vols ser abogat? Posa-te-ho en es cap (1957, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 42. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Amb convenciment i voluntat no hi ha res impossible.

Sinònim: Vols ser rei? Fica-te-ho en es cervell.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «EF - Economia i feina», p. 98. Institut d'Estudis Eivissencs.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte