Visca la gallina i visca amb sa pepida

40 recurrències en 21 variants. Primera citació: 1736.

Visca la gallina y visca ab sa pepida

6 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y viva con su pepita.
Equivalent en llatí: Vita dum superest, bene est.
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y viva con su pepita.
Equivalent en llatí: Vita dum superest, bene est.
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y viva con su pepita.
Equivalent en castellà: Viva la gallina y viva con su pepita.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.», p. 19. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Visca la gallina, visca amb sa pepida

3 fonts, 1999.
Es diu per significar que el que importa és la vida, encara que sigui amb poca salut o amb dificultats.
Lloc: Illes Balears.
La pepida és una malaltia contagiosa que tenen els ocells.
Es diu per significar que el que importa és la vida, encara que sigui amb poca salut o amb dificultats (DCVB): La pepida és un tel escatós que es forma sota la llengua de certes aus. Segons el DCVB: «La pepida de les gallines s'elimina amb una agulla, procurant treure el tel sense fer sang (segueix a l'original). Refrany codificat al segle XVI.
Sinònim: Visca la gallina i visca la pepida.
Font: DCVB | PRPC, p. 247.

Visca la gallina amb sa pepida

2 fonts, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.
Ruyra, Joaquim (1949): Obres completes «Aforismes i frases fetes del català popular. Sisena tongada. Gallina», p. 906. Editorial Selecta-Catalonia.

Visca la gallina i visca amb sa pepida

2 fonts, 1992.

Visca la gallina, i visca amb sa pepida

2 fonts, 1914.
De: Ros - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «V», p. 340. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y vivacon su pepita.

Visca la gallina, visca ab sa pepida

2 fonts, 1898.

Vixca la gallina, y vixca en sa pepita

2 fonts, 1736.
Equivalent en llatí: Dum vivitur, patienter incommoda salutis ferenda.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en italià: O bene o male, tutti dobbiamo vivere.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en llatí: Praeponenda aliis est vita optata quibusvis.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en italià: Viva la gallina, e viva con pipita.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en francès: Vive la poule, encore que elle ait la pépie.
Lloc: País Valencià.
Sinònim: Tothòm diu mal d'aquèst segle (mon), y ningú'l vòl jaquir (Eximènis).
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y viva con su pepita.
Lloc: País Valencià.

Visca la gallina / y visca ab sa pepida

1 font, 1910.
Se diu de la persona malaltissa.
Equivalent en castellà: Viva la gallina / y viva con su pepita.

Visca la gallina ab sa pepida

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Viva la gallina, y viva con su pepita.

Visca la gallina e visca ab sa pipida

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Biva la gallina, y biva con su pepita.
Font: Capítol IX. (IX.3).

Visca la gallina i visca la pepida

1 font, 2004.
Es diu que se desitja que una persona visqui, encara que estigui malalta.
Sinònim: Visca la gallina, visca amb sa pepida.
Lloc: Llofriu.

Visca la gallina visca ab sa papida

1 font, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 255. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Visca la gallina y visca ab sa papida

1 font, 1919.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «G», p. 27. Manuscrit.

Visca la gallina, be visca ab sa pepida

1 font, 1900.

Visca la gallina, e visca ab sa pepida

1 font, 1900.
(Cast.).

Visca la gallina, visca amb sa papida

1 font, 1951.

Visca la gallina, visca amb sa pepina

1 font, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre galls i gallines». Web.

Visca la gallina, visca en sa pepida

1 font, 1915.
De: Torné Balaguer, Joan (1917-18).
Lloc: Sant Carles de la Ràpita.

Visca la gallina, y visca ab sa pepida

1 font, 1805.
Sinònim: V. Gallina.

Visca la gallina, y vixca en sa pepita

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «V», p. 305. Editorial Arte y Letras.

Visca la gallina; visa la papida!

1 font, 1917.
De: Rocas i Romanguera, Irene.
Lloc: Llofriu.