Endavant les atxes!

57 recurrències en 24 variants.

2. Avant les atxes (2014, 1 font)

Es diu per a indicar la voluntat de tirar avant tot i les dificultats.

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «A», p. 39. Juli Jordà Mulet.

5. En davant ses atxes!… (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. XL.- Religiosus», p. 328. Institut Menorquí d'Estudis.

6. Endavant las atxas, y cremavan teyas (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 39. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

7. Endavant les " haches"… que la processó ve després! (2010, 1 font)

Lloc: Tarragona (Tarragonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

8. Endavant les Atxes! (2009, 1 font)

Bargalló, Manel (2009): Bloc Deu Mil en marxa per l'autodeterminació «Sectes en la política». Web.

9. Endavant les atxes (1968, 11 fonts)

Quan en un afer volem expressar la voluntat de prosseguir. Com l'atxa és un ciri gruixut utilitzat en les processons per acompanyar les imatges, resulta una forma de dir: Endavant amb la processó.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Algunes notes sobre dites», p. 47. Autoedició.

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «Les dones al carrer», p. 27. Autoedició.

Expressió per indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Expressió per a indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats, o la resignació que vagi endavant una cosa que voldríem evitar.

És igual que em costi molt, he pres el determini d'estudiar filologia. Endavant les atxes!

Sinònim: Pit i fora.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Ànim». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Espinàs, Josep M.: Avui «"A la vora de…". "Endavant les atxes"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.

Sinònim: Endavant les atxes, que el santcristo és a les fosques (o que la processó ve al darrere).

Equivalent en castellà: Adelante con los faroles.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «191», p. 61. Garsineu Edicions.

Ànims.

No us atureu, encara que tingueu por, endavant les atxes.

Equivalent en castellà: Ánimo.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.

La nostra part del foc, el nostre endavant les atxes, les nostres torxes enceses, no són per il·luminar, sinó per incendiar.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 3. La continuïtat», p. 38. Editorial Pòrtic.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Frases fetes i modismes populars de la llengua catalana», p. 209. Editorial Millà.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Quan volem indicar la voluntat de prosseguir una acció, malgrat les dificultats.

(1981): Apunts de català pràctic. 3 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 14. L'Avui / El Punt Avui.

11. Endavant les atxes! (1961, 22 fonts)

¿D'això la nova màquina fabuladora en vol dir síndrome d'Estocolm? Endavant les atxes, però jo crec -amb el sergent- que amb síndrome o sense, les coses cauen pel seu propi pes.

Alsius, Salvador: Avui «"Al cap i a la fi". "La síndrome d'Olot"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «Expressions». Web.

Equivalent en castellà: ¡Adelante con los faroles!

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 92. Editorial Pòrtic.

Equivalent en castellà: ¡Sus y a ellos!, ¡ánimo y al toro!

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 95. Editorial Diàfora.

Expressió per indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats, o la resignació que vagi endavant una cosa que hom voldria evitar.

Equivalent en castellà: ¡Adelante con los faroles!

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Atxa», p. 25. Enciclopèdia Catalana.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 2359», p. 778. Columna Edicions.

Per a indicar la voluntat de prosseguir en una acció, malgrat les dificultats.

Mira què ens ha passat. -No hi fa res! No us hi amoïneu, per això! Endavant les atxes!

Equivalent en castellà: ¡Adelante con los faroles!

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 119. Editorial Claret.

Per a indicar la voluntat de prosseguir en una acció, malgrat les dificultats.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Altres expressions també usades a casa.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLIII. Les exclamacions de casa», p. 172. Llibres de l'Index, S.A..

Endavant les atxes, que els ciris ja són apagats!

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 62. Llibres de l'Index, S.A..

El pare hi afegia: «que els ciris ja són apagats!».

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Repertori lexicogràfic. Endavant les atxes!», p. 403. Llibres de l'Index, S.A..

Frases fetes difícils de traduir al castellà al peu de la lletra.

Millà i Reig, Lluís (1979): El català mare de totes les llengües (humorada fonètica) «Traduccions al peu de la lletra», p. 8. Editorial Millà.

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «E», p. 21. Autoedició.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «020 - Endavant les atxes!», p. 020. Blogger.

Expressió per indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats.

Ara voleu plegar veles? De cap manera. Endavant les atxes, que ja hi som!

Equivalent en castellà: ¡Adelante con los faroles!; ¡Sus y a ellos!

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Atxa». Editorial Barcanova.

Voluntat de prosseguir en una acció.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «exclamacions», p. 53. Editorial Millà.

Espressió que aprova una determinació.

Sinònim: Conforme; d'acord; endavant; avall, que fa baixada!

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «E», p. 148. Edicions 62.

Encoratjament.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Emocions. Ànim», p. 31. Edicions 62.
Sergi (2019): Twitter «twitter.com/elsrsergi/status/1119732871374213120». Twitter.

Expressió per indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les dificultats. Les atxes són "ciris grossos i gruixuts de forma prismàtica i de quatre blens" (GDLC). Aquests eren els ciris que es portaven a l'inici de les comitives funeràries.

Hem de dir que aquestes comitives, en el camí que feien fins al cementiri, s'aturaven diverses vegades per cantar. L'expressió que ens ocupa ha de tenir el seu origen en aquestes processons funeràries.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.3. Interjeccions populars», p. 20. Web.

Atxa. Torxa, ciri molt gros que pot ser rodó o prismàtic i tenir fins a quatre blens.

Sinònim: Endavant les atxes, que el misteri va a les fosques! (Sant Cugat). Vol dir que el misteri o pas d'una processó no pot avançar sense llum.

Solsona, Ramon (2005): A paraules em convides. Meravelles, curiositats i sorpreses del llenguatge «La festa. La Candelera», p. 143. Columna Edicions.

12. Endavant les atxes! (cont.) (1999, 1 font)

Cal dir que la quantitat d'atxes i de capellans que hi havia en aquestes comitives la determinaven llur pressupost.

Lloc: Blanes (Selva).

Sola i Ramos, Elisa (1999): Proverbis, dites i frases fetes de Blanes «2.Frases fetes de caràcter general. 2.3. Interjeccions populars», p. 20. Web.

13. Endavant les atxes! I cremaven teies (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «X. La capacitat intel·lectual. L'error», p. 82. Pagès Editors.

14. Endavant les atxes, que el sant Crist va a les fosques (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 2360», p. 780. Columna Edicions.

15. Endavant les atxes, que el santcristo és a les fosques (o que la processó ve al darrere) (2007, 1 font)

Sinònim: Endavant les atxes.

Equivalent en castellà: Adelante con los faroles.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «191», p. 61. Garsineu Edicions.

16. Endavant les atxes, que els ciris ja cremen (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada I «A 2361», p. 780. Columna Edicions.

17. Endavant les atxes, que els ciris ja són apagats! (2014, 1 font)

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XIII. Referències diverses. Vària», p. 272. Llibres de l'Index, S.A..

18. Endavant les atxes, que sant Roc ja ha fet certa feina (1935, 2 fonts)

Molt pròpia del Bruc, quan algú s'aturava per quelcom i novament s'emprenia la marxa.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranys personals, p. 204. Editorial Selecta-Catalonia.

Quan anant de camí algú s'aturava i emprenia novament la marxa.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XIII. Referències diverses. Els refranys amb nom de persona», p. 542. Edicions 62.

19. Endavant ses atxes (1993, 1 font)

Ho diuen per excitar a prosseguir una cosa sense aturar-se en obstacles (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «1146 Endavant», p. 159. Institut Menorquí d'Estudis.

20. Endavant ses atxes! (1984, 1 font)

Convidar a que el seguesquin.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. E. Variats», p. 70. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

22. Endavant van ses atxes (1 font)

Se diu com exclamació, cuant un s'en va y es despedeix.

Lloc: Menorca.

Ferrer Ginard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. E», p. 5. Cultura Popular de Menorca.

24. —Endavant les atxes! —Que els ciris ja són apagats! (2014, 1 font)

Respostes de rebot: quan algú diu la primera frase, tot seguit un altre contesta amb la segona.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLI. Les respostes de rebot», p. 148. Llibres de l'Index, S.A..
Endavant les atxes!

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «020 - Endavant les atxes!»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte