Home roig i gos pelut, primer mort que conegut

102 recurrències en 51 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

3. Home gros i gos pelut, antes mort que conegut (2014, 1 font)

Sinònim: Home gros i gos pelut, antes mort que conegut.

Lloc: Vic (Osona).

4. Home gros i gos pelut, primer fotut que conegut (2010, 1 font)

5. Home roig (o ros) i gos pelut val més lluny que conegut (2010, 1 font)

6. Home roig (o ros) i gos pelut, primê mort que conegut (1983, 1 font)

7. Home roig / ros i gos pelut, primer mort que conegut (1995, 1 font)

9. Home roig i cap pelut, primer mort que no plangutà (1992, 1 font)

10. Home roig i gos cerrut, abans mort que conegut (1996, 2 fonts)

Sinònim: Home royx y goz cerrut, avans mort que conegut.

Equivalent en castellà: El Catalán. El hombre bermejo, y perro lanudo, antes muerto que conoscido.

Font: Hernán Núñez (1555:p.57). P. Vallés (1549).

12. Home roig i gos pelut abans mort que coneguts (2010, 1 font)

13. Home roig i gos pelut es mor i no n'és planyut (2003, 1 font)

14. Home roig i gos pelut es mor i no és plangut (1951, 4 fonts)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.

El seu aspecte no agrada.

15. Home roig i gos pelut mes val mors que coneguts (2010, 1 font)

16. Home roig i gos pelut millor mort que conegut (2003, 2 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 26. Ajuntament de Cocentaina.

20. Home roig i gos pelut, a l'açut (1951, 1 font)

21. Home roig i gos pelut, abans mort que conegut (1980, 9 fonts)

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 41.», p. 11. Web.

Però no sempre el refranyer conté una veritat. Un estudi conceptual del refranyer ens permet conéixer els codis de conducta i constaten l'evolució d'un col·lectiu humà en el seu context històric i geogràfic.

Abunden els refranys que avui ens resulten marcadament reaccionaris i fossilitzats.

Lloc: Xàbia (Marina Alta).

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «H», p. 30. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. H», p. 61. Ajuntament de Quart.

Lloc: Ribera.

22. Home roig i gos pelut, abans morts que coneguts (1993, 2 fonts)

El seu aspecte no agrada.

23. Home roig i gos pelut, antes mort que conegut (2010, 1 font)

24. Home roig i gos pelut, en bona hora sia perdut (1951, 2 fonts)

El seu aspecte no agrada.

25. Home roig i gos pelut, millor mort que conegut (1987, 3 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Abril», p. 26. Ajuntament de Cocentaina.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Advertències, consells i reflexions», p. 34. Editorial l'Esquer.

Nou.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

26. Home roig i gos pelut, més val lluny que conegut (2010, 1 font)

27. Home roig i gos pelut, més val mort que conegut (1999, 2 fonts)

Oliver, Elena (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb la parella. Homes». Web.

28. Home roig i gos pelut, primer mort que conegut (1987, 15 fonts)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els mites i les creences. Objectes de la vida quotidiana», p. 194. Edicions Tres i Quatre.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la mort». Web.

Lloc: València.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.

Lloc: Teulada (La Marina Alta).

Llopis, Vicent: Teulada «Refranys d'animals». Web.

El seu aspecte no agrada.

Els de pèl roig són menys fiables. Cf. Raro breves….

Equivalent en llatí: Rufi sunt minus fideles.

30. Home roig i gos pelut, val més mort que conegut (1951, 6 fonts)

El seu aspecte no agrada.

32. Home roig i ous peluts, primer mort que conegut (2010, 1 font)

33. Home roig y gos pelut primer mort que conegut (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «5. Aforismes referents á la atmósfera y vida rural», p. 21. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

34. Home roig y gos pelut primé mort que conegut (1910, 1 font)

35. Home roig y gos pelut, primé mort que conegut (1910, 1 font)

36. Home ros -o roig- i gos pelut, primer mort que conegut (1987, 1 font)

38. Home ros i gos pelut val mes mort que conegut (2010, 1 font)

39. Home ros i gos pelut val més mort que conegut (2010, 1 font)

40. Home ros i gos pelut, abans mort que conegut (2010, 1 font)

41. Home ros i gos pelut, més val mort que conegut (1982, 1 font)

42. Home ros i gos pelut, primer mort que conegut (1998, 3 fonts)

La nota discordant o allò que no és habitual, és marginat o és menystingut fins al ridícul.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Localismes i altres mots. Refranys «Refranys. Altres consells i constatacions», p. 208. Web.

43. Home ros i gos pelut, primer morts que coneguts (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

44. Home ros i gos pelut, val més mort que conegut (1994, 9 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Irene (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb la parella. Homes». Web.

45. Home ros i pelut, abans mort que conegut (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. H», p. 4. PDF.

46. Home ros i pelut, val més mort que conegut (2017, 1 font)

Un home ros i pelut sol ser foraster. La por als forasters s'ha manifestat durant segles a Cerdanya i en general als indrets de muntanya.

Lloc: Cerdanya.

48. Home ros, gros i pelut, abans mort que conegut (2009, 1 font)

Lloc: Matarranya (Nonasp).

L'Eixam, 14 (2009): L'Eixam, 14. Introducció a la literatura oral de Nonasp «Refranys. H», p. 4. PDF.

49. Home rox y goz çerrut, ans és mort que connogut (1996, 1 font)

Només reproduïm els que inclou en català, sense afegir-hi cap comentari i sovint amb una ortografia estrafeta.

Equivalent en castellà: Home rox y goz çerrut, ans és mort que connogut.

Font: P. Vallés (1549), 'Libro de refranes…', n.1950. Recollit també per H. Núñez (1555:57).

51. Una xica i un xic: | -Home ros i gos pelut, primer mort que conegut | -De morenes com vostè, ne porto el cul ple (2014, 1 font)