Qui paga el que deu, fa cabal per son hereu

24 recurrències en 16 variants.

1. Qui paga el que deu dels altres és hereu (1951, 2 fonts)

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 436. Edicions 62.

2. Qui paga el que deu fa cabal per son hereu (1951, 3 fonts)

Aconsella pagar amb promptitud i viure tranquil.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 436. Edicions 62.

3. Qui paga el que deu, de tot el dels altres és hereu (1992, 1 font)

4. Qui paga el que deu, el que li queda és seu (1987, 1 font)

Lloc: Bot.

6. Qui paga l' que deu, fa cabal per son hereu (1831, 1 font)

7. Qui paga lo que deu fa cabal per son hereu (1839, 1 font)

9. Qui paga lo que deu, fa cabal per son hereu (1847, 2 fonts)

Sinònim: Qui paga lo que deu, tot lo que resta és séu.

Equivalent en castellà: Paga lo que debes, sabrás lo que tienes | Paga lo que debes, sanarás del mal que tienes.

12. Qui paga tot el que deu fa cabal per son hereu (1968, 1 font)

13. Qui paga tot el que deu, fa cabal per a son hereu (1996, 3 fonts)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 11. Web.

15. Qui paga tot lo que deu tot lo que li resta es seu (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 29. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

16. Qui paga tot lo que deu, fa cabal per son hereu (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 29. Llibreria d'Alvar Verdaguer.