Paremiologia catalana comparada digital

A diners pagats, braços trencats

84 recurrències en 49 variants. Primera citació: 1736.

A diners pagats, braços cansats

9 fonts, 1999.
No convé pagar les feines per endavant.
Sinònim: A diners pagats, braços trencats.
Font: 5.000 refranys de nostra terra.
De: 5.000 refranys de nostra terra.

A diners pagats, braços trencats

9 fonts, 1999.
Les encomandes que es paguen de bestreta solen fer-se sense l'interés amb què es fan quan s'espera la recompensa de cobrar-les.
Sinònim: Música pagada fa mal so.
Equivalent en castellà: A dineros pagados, brazos cruzados.
Font: 5.000 refranys de nostra terra.
De: 5.000 refranys de nostra terra.

Jornal cobrat, braç trencat

5 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Marina Baixa.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Vol dir que, si es cobra de bestreta, minva l'interés a complir.
Sinònim: Xaramita pagada fa mal so | Xeremia pagada fa mal so.
Lloc: País Valencià.

Mosso pagat sempre té el braç trencat

4 fonts, 1951.
Lloc: Marina Baixa.

Diners avançats, braços trencats

3 fonts, 1938.

A diners pagats, braços cansats (o trencats)

2 fonts, 2012.
Sinònim: Veg. Músic pagat no fa bon so.
Equivalent en castellà: A dineros cobrados (o tomados), brazos quebrados.
Aquesta expressió és una prevenció clara contra els avançaments de diners, sobre les bestretes.
Sinònim: Músic pagat no fa bon so.

El criat pagat sempre té un braç trencat

2 fonts, 1951.
Qui ha cobrat per endavant treballa menys.

El criat que està pagat, té sempre el braç preparat

2 fonts, 1989.
De: Ros - Alberola.
Sinònim: El criat que està pagat, té sempre el braç trencat.
Lloc: País Valencià.

El minyó, quan és pagat, sempre té el braç trencat

2 fonts, 1992.
Sinònim: El mosso, quan és pagat, sempre té el braç trencat.
Sinònim: El mosso, quan és pagat, sempre té el braç trencat.

El mosso, quan és pagat, sempre té el braç trencat

2 fonts, 1992.
Sinònim: El minyó, quan és pagat, sempre té el braç trencat.
Sinònim: Músic pagat no fa bon so.

Jornal pagat, bras trencat

2 fonts, 1919.
Lloc: València (Horta).

Jornal que per endavant és pagat, braç trencat

2 fonts, 1990.
Lloc: Pla de l'Estany.

Jornaler pagat, quan va al tros ja hi va cansat

2 fonts, 2007.
Adverteix que pagar per endavant no sol donar bon resultat.
Sinònim: Gos fart no caça.
Lloc: Terres de Ponent.
Sinònim: Bou fart no llaura dret.

Lo criat que està pagat, té sempre lo braç trencat

2 fonts, 1997.
El que cobra un trabajo por adelantado, no tiene prisa de hacerlo.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Marina Baixa.

A diners pagats..., braços cansats

1 font, 2017.

Diners avançats. braços trencats

1 font, 1999.

El criat pagat te sempre el braç trencat

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

El criat que està pagat, sol dir que té el braç trencat

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

El criat que está pagat, té sembre el braç preparat

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

El criat que està pagat, té sempre el braç trencat

1 font, 1989.
Sinònim: El criat que està pagat, té sempre el braç preparat.
Lloc: País Valencià.

El mosso quan és pagat / sempre té el braç trencat

1 font, 1969.

El mosso quan es pagàt / sempre te el bràs trencàt

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

El mosso quan és pagat, sempre té els braços trencats

1 font, 2006.

El mòsso quand es pagat sèmpre tè lo bras trencat

1 font, 1805.
Sinònim: V. Músic pagat no fa bon so.

El mosso que és pagat, sempre té el braç trencat

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

El mosso que està pagat (sempre) té el braç trencat

1 font, 2008.
Quan una feina se paga per endavant, el qui la fa no sol esforçar-se gaire.

El mosso que està pagat sempre té el braç trencat

1 font, 1987.
Equivalent en francès: La valet payé d'avance, a toujours le bras cassé.
Lloc: Perpinyà.

El mosso que està pagat, sempre té el braç trencat

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Le domestique payé d'avance a troujours le bras cassé.
Lloc: Catalunya del Nord.

El mosso que ja està pagat sempre té el braç trencat

1 font, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Jornal cobrat, al calig, va molt cansat

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Jornal cobrat... braç trencat

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Jornal ja pagat, al camp s'hi va molt cansat

1 font, 1990.
Lloc: Pla de l'Estany.

Jornal pagat, / al camp va molt cansat

1 font, 1969.
Esporàdicament, la persona que fa la feina, indicant la conveniència de no pagar els treballs fins que no s'han fet.
Lloc: València (Horta).

Jornal pagat, al camp va molt cansat

1 font, 1992.

Jornal pagat, braç trencat

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Lo criat qu'está pagat, té sempre el braç preparat

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Lo criat questà pagat, té sempre lo braç trencat

1 font, 1736.

Lo minyó quan es pagat, sempre té lo braç trencat

1 font, 1904.

Lo moço quan es pagat / sempre te lo braç trencat

1 font, 1915.
De: Anònim (1917-18).
Lloc: Girona.

Lo moço que esta pagat sempre té lo braç trencat

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

Lo moço que está pagat, / sempre te lo bras trencat

1 font, 1796.

Lo mosso quan es pagat / senyors té lo braç trencat

1 font, 1915.
De: Penina Ruiz, Ricard (1918-19).

Lo mosso quan es pagat, sempre té los bras trencat

1 font, 1900.

Lo mòsso quand es pagad sempre tè lo bras trencad

1 font, 1839.
Equivalent en castellà: A dineros pagados, brazos quebrados | obra pagada, brazo cortado.

Lo mosso quand es pagat sèmpre tè lo bras trencat

1 font, 1805.
Equivalent en llatí: Cessat opus, fuerit si merces ante soluta.
Equivalent en castellà: Obra pagada brazos cortados.

Lo mosso quant es pagat sempre te lo bras trencat

1 font, 1919.
Lloc: Selva.

Lo mosso quant es pagat, / sempre tè lo bras trencat

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Lo mosso que está pagat / sempre té lo bras trencat

1 font, 1759.

Mosso pagat te'l bras trencat

1 font, 1883.
Sinònim: Musich pagat no fa bon so.