Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Poc cabal, mala ventura

41 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1805.

Poc cabal, mala ventura

18 fonts, 1805.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Sinònim: V. Cabal.
Lloc: Alt Pirineu.
Lloc: Alt Pirineu.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Per indicar que totes les desgràcies vénen juntes ja que es pot tenir manca de béns, la qual cosa ja és problemàtica, però a més amés, això sol atraure també desgràcies imprevisibles.
Es diu quan una cosa que va escassa encara es deixa perdre.
Lloc: Vic (Osona).
Amb pocs diners, malament.
Sinònim: Petit cabal, poca ventura | Veg. tb. Petit cabal, grossa ventura.
Equivalent en castellà: Poca lana y esa en zarzas.
En referència a qui, després de dubtar-ho molt, decideix fer alguna cosa i li surt malament.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 433. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la feina, els diners i el poder», p. 9. Web.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «P», p. 265. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Equivalent en castellà: Poca lana y esa en zarzas.
Caudal.
Sinònim: Pocs diners, poca música.
Equivalent en castellà: A chico caudal, mala ganancia | Poco dinero, poca música.

Poch cabal, mala ventura

5 fonts, 1900.
Equivalent en castellà: Poca lana, y esa en zarzas; ó una en el año, y ésta en tu daño.
Poch cabal mala ventura. 8-1-1890.
Font: Calendari dels pagesos.
Poch cabal mala ventura. 21-2-1911.
Font: Calendari dels pagesos.
Poch cabal mala ventura. 30-8-1913.
Font: Calendari dels pagesos.
V. Mal.
Sinònim: Qui no té abrich, té fatich.

Poc cabal mala ventura

3 fonts, 1805.
Se aplica al que té poc y aixó ab perill.
Equivalent en castellà: Poca lana y esa en zarzas.
Equivalent en llatí: Parva res, & haec perdita.
Equivalent en castellà: Poca lana, y esa en zarzas.
Equivalent en castellà: Poca lana, y esa en zarzas.

Poch cabal mala ventura

3 fonts, 1831.
Equivalent en castellà: Poca lana y esa en zarzas.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «10. Aforismes indeterminats», p. 45. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «C», p. 10. Manuscrit.

Petit cabal, poca ventura

2 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Petite fortune, peu de chance.
Lloc: Catalunya del Nord.
Sinònim: Veg. Poc cabal, mala ventura.
Lloc: Olot (Garrotxa).

Poc cabal, malaventura

2 fonts, 1938.
Amades i Gelats, Joan (1938): El diner «El diner. Refranyer», p. 50. Estampa Gràfiques Calmell.

Poc cabal, poca ventura

2 fonts, 2011.
Qui té pocs diners o propietats no pot superar molts problemes de la vida.
Sinònim: Pocs diners, poca música || Similars: Pescador de canya i moliner de vent, no ha menestar notari per fer testament | Qui no té diners, no té vicis | A la fira no vages si no dus diners, que voràs moltes coses i no compraràs res.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 338. Web.

Poc cabal: mala ventura

2 fonts, 1968.
Amb pocs diners, malament.

Pòc cabal, mala ventura

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «P», p. 217. Editorial Arte y Letras.

Poc cabal, mala ventura i la dona boja

1 font, 1992.

Poc que val, mala ventura!

1 font, 1985.
Ho diem quan es perd o desapareix una cosa de poc valor.