Costar (o valer) més el farciment que el gall

55 recurrències en 19 variants.

1. Costar (o Valer) més el farciment que el gall (2012, 1 font)

No s'ha de donar més valor a les coses accessòries que a les principals.

Vols fer les coses així? No hi estic d'acord perquè costarà més el farciment que el gall.

Sinònim: Costar (o Valer) més el mall que l'enclusa (o la salsa que els caragols).

Equivalent en castellà: Costar (o Valer) más la salsa que los caracoles (o el salmorejo que el conejo).

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «farciment». Editorial Barcanova.

2. Costar més el farciment que el gall (1997, 3 fonts)

Tenir més volum o importància la part accidental que la substancial d'una cosa.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Però, malgrat la complexitat, hem de ser capaços d'afrontar la solució més adient perquè, al capdavall, el farciment no costi més que el gall.

Joan i Alsina, Marcel·lí: Avui «"Diàleg". "Primeres comunions"», p. 19. L'Avui / El Punt Avui.

Més cara la part accessòria.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Diners. Preu», p. 30. Edicions 62.

3. Mes puja'l farciment qu'l gall (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: El ajo de Valdestillas: vale mas la salsa que los caracoles.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «486», p. 110. Imprenta de Saurí y Compañía.

4. Més puja el farciment que el gall (1992, 2 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 182», p. 283. Columna Edicions.

Quan les despeses són desproporcionades en relació al negoci o assumpte a què es destinen.

Sinònim: Més puja el suc que els moixons | Més puja la salsa que els cargols.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 323. Edicions 62.

5. Més puja el farciment que'l gall (1914, 1 font)

Sinònim: Més puja el mànec que la paella | Més puja o més val el suc que'ls moixons.

Equivalent en castellà: Más vale la salsa que los caracoles.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. M», p. 815. Antoni López, Editor.

6. Més puja'l farciment que'l gall (1910, 2 fonts)

Pujar.

Equivalent en italià: Spesso men costa il pollo che la salsa.

Es com dir que costa molt més lo secundari que lo principal.

Equivalent en castellà: Cuesta más la salsa que los caracoles.

Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol III. Aus casolanes. Gall. Modismes», p. 259. L'Avenç.

7. Per regla general, puja més el farciment que el gall (1992, 1 font)

Sinònim: Més puja el farciment que el gall.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VII «R 316», p. 585. Columna Edicions.

8. Puja mes lo farciment que'l gall (1883, 1 font)

Sinònim: Puja mes la paella que'l manech | Puja mes lo such que las talladas.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 37. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

9. Pujar (o costar) més el suc que la perdiu (o el farciment que el gall, o el mall que l'enclusa, o els guarniments que l'animal, o les esquelles que el bestiar) (2007, 1 font)

Sinònim: Costar un colló (o un ou, o un ronyó) | Costar un colló i part de l'altre | Fer-se'n l'estella | Fer-se'n més del compte | Més val pagar que agrair | Pagar car | Pagar el gust i les ganes | Qui paga amb faldades, paga dues vegades | Ser car com el foc.

Equivalent en castellà: Costar la torta un pan | Costar un ojo de la cara | El remedio es peor que la enfermedad | Valer más la salsa que los caracoles.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «471», p. 136. Garsineu Edicions.

10. Pujar (o costar) més el suc que la perdiu (o el farciment que el gall, o el mall que l'enclusa, o els guarniments que l'animal, o les esquelles que el bestiar) (cont. 1) (2007, 1 font)

Sinònim: Ser pels núvols | Sortir-ne malparat | Valer un credo | Costar (o fer-se'n) un ull de la cara | És pitjor el remei que la malaltia | Pujar (o costar) més la salsa que els cargols.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «471», p. 136. Garsineu Edicions.

11. Pujar més el farciment que el gall (1977, 9 fonts)

Equivalent en castellà: Valer más la salsa que los caracoles.

Abril Español, Joan: Avui Diumenge «"Tal com raja"», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.

Fer molta despesa per cosa de poca importància.

Equivalent en castellà: Valer más la salsa que los caracoles.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 70. Edicions 62.

Equivalent en castellà: Costar la torta un pan.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 185. Editorial Pòrtic.

Veny, Joan (1985): Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985, pàg. 141.

Lloc: Principat.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

Conca, Maria; Guia, Josep (2001): Els orígens de la paremiografia catalana contemporània, dins Caplletra, 31, p101-114, p. 112. Revista Caplletra.

Equivalent en castellà: Costar la torta un pan.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 133. Editorial Diàfora.

Fer molta despesa per una cosa de poca importància.

I què n'has de fer de les tapes de pell si el llibre és editat en tela? Et pujarà més el farciment que el gall / Més puja el farciment que el gall.

Font: R-M / IEC.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Gastar». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Tenir més volum o importància la part accidental que la substancial d'una cosa.

En aquest llibre puja més el farciment que el gall. Molta enquadernació, però el contingut és molt dolent.

Sinònim: Pujar més el suc que els moixons, pujar més la salsa que els cargols, pujar més la corda que el bou, pujar més el mort que les antorxes, valer més la salsa que els cargols.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Insignificant». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Despesa excessiva en coses secundàries.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «pujada, pujar», p. 123. Editorial Millà.

Fer molta despesa per cosa de poca importància.

Sinònim: Gastar molt per no res.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «P», p. 309. Edicions 62.

12. Pujar més el farciment que el pollastre (2008, 1 font)

Predominar les coses accessòries damunt les principals.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

13. Va sortir més car / el farciment que el gall (1999, 1 font)

Figueras i Bas, Immaculada (1999): Dites catalanes «De treball i diners», p. 38. Autoedició.

14. Val més el farciment que el gall (1966, 6 fonts)

Aquí, «val» és sinònim de «costa». Es diu quan, d'una cosa, costa més (de fer o en diners) allò que és accessori que no pas allò que és essencial.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. XI. Els animals. Galls i gallines», p. 257. Llibres de l'Index, S.A..

Aquí «val» és sinònim de «costa». Es diu quan, d'una cosa, costa més (de fer o en diners) allò que és accessori que no pas allò que és essencial.

Valdrà més el farciment que el gall.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «XLV. Els girs ponderatius», p. 183. Llibres de l'Index, S.A..

Semblances, girs, simulacions i mots mal dits. Girs ponderatius.

Lloc: Vic.

Medina Casanovas, Jaume (2015): Osona.com «La riquesa del català parlat a Vic, per Toni Coromina». Web.
Tasis, Rafael (1966): La saviesa del poble, p. 24. Autoedició.

Lloc: Vic (Osona).

Correu electrònic.

M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).

«Frases fetes i expressions populars». Correu electrònic.

16. Val més el farciment que l' indiot (2010, 1 font)

Lloc: Vallès Oriental.

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

17. Val més el farciment que l'indiot (1999, 8 fonts)

Donar més importància a la circumstància que a la substància.

Carbonell, Jaume (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb les persones». Web.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.

Donar més importància a la circumstància que a la substància.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Persones». Web.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/402731803611770880». Twitter.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/410734536327430144». Twitter.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/536211305070612481». Twitter.
Lo Cisco de can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/549196880350294016». Twitter.

18. Valdrà més el farciment que el gall (1977, 3 fonts)

Equivalent en castellà: Va a costar más el ajo que el pollo.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 232. Editorial Pòrtic.

Lloc: Manresa (Bages).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «secundari…». Web.

19. Valer més el farciment que el gall (1968, 10 fonts)

Sinònim: v. Pujar més el farciment que el gall.

Equivalent en castellà: Valer más la salsa que los caracoles.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 91. Edicions 62.
Correig, M.; Cugat, L.; Rius, D. (1984): Una capseta blanca que s'obre i no es tanca «Els animals. Aus», p. 73. Graó Editorial.

Haver-hi en joc mitjans desproporcionats a la importància del fi pretès.

Després de tanta propaganda, l'espectacle ens va decebre; valia més el farciment que el gall; molta presència però cap contingut / Has esmerçat massa feina en la presentació dels regals: val més el farciment que el gall.

Sinònim: Costar més el mall que l'enclusa, valer més la salsa que el peix, pujar més el suc que la perdiu, valer més el suc que la perdiu.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Excedir-se». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Dedicar més esforços i diners a allò que és accessori que no pas a allò que és principal.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 137. Editorial Claret.

S'usa per a significar que val més l'accessori que l'essencial, que els mitjans posats en joc són més importants que el fi que es vol assolir.

Sinònim: Valer més la salsa que el peix.

Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «LES FRASES FETES», p. 60. L'Avui / El Punt Avui.

Dedicar més esforços i diners a allò que és accessori que no pas a allò que és principal.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Equivalent en esperanto: Pli kostas la sako, ol la tuta pako | Ne valoras la faro la koston de l' preparo | Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres expressions | Aliaj esprimoj», p. 34. Associació Catalana d'Esperanto.

En expressions com «valdrà més el farciment que el gall», «sortirà més car el farciment que el gall», etc. Segons el diccionari d'Alcover-Moll, s.v. 'gall', la locució «Pujar més el farciment que el gall» significa: «esser més nombrosa o voluminosa la part accidental que la principal d'una cosa».

Han calculat que els guarniments de la sala on se celebrarà l'àpat de la festa costaran més que el mateix menjar: valdrà més el farciment que el gall.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 345. Llibres de l'Index, S.A..

Haver-hi en joc mitjans desproporcionats a la importància del fi pretès.

Sinònim: Excedir-se, sobrepassar-se, sobrepujar-se, ultrapassar-se, ésser desmesurat, costar més el mall que l'enclusa, valer més la salsa que el peix.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «V», p. 386. Edicions 62.

Dedicar més esforços i diners a allò que és accessori que no pas a allò que és principal.

(1981): Apunts de català pràctic. 1 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.