La veritat sempre sura

68 recurrències en 22 variants.

1. El bé que dure, la veritat que sure (1928, 2 fonts)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Refrans originals de Don Manuel Peris Fuentes. E», p. 368. Editorial Arte y Letras.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Bé». Web.

2. La veritat fa com l'oli, que sempre sura (1969, 1 font)

Equivalent en francès: La vérité fait comme l'huile, qui surnage toujours.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Llei, gent de llei, plets / Loi, gens de lois, procès», p. 366. Robert Morel Editeur.

3. La veritat fa com l'oli, va per dalt / sura (2013, 1 font)

Veritat.

(2013): Locucions i frases fetes «Classificació semàntica», p. 8. Web.

4. La veritat fa com l'oli, va per dalt /sura (2013, 1 font)

Veritat. Constatació de fets o d'estats.

(2013): Locucions i frases fetes «Frases fetes», p. 3. Web.

5. La veritat i l'oli sempre suren (1951, 12 fonts)

L'oli a l'hora, la veritat de vegades ha de menester més temps, però a la fi sempre sura.

Sinònim: Sa veritat sempre sura.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.14. Veritats i mentides. Engany. Promeses. Refranys», p. 419. Editorial Moll.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1134. Editorial Selecta-Catalonia.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 473. Web.

Sinònim: Veg. tb. 1075.

Equivalent en castellà: La verdad como el aceite, queda encima siempre.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Oli», p. 93. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 321. Edicions 62.

De: Titus Livi.

Equivalent en llatí: Veritatem laborare aiunt, exstingui numquam.

Font: 22.39.20.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «3052», p. 175. Enciclopèdia Catalana.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.

8. La veritat que surenge (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Les lleis i la justícia. Els costums i la moral», p. 139. Editorial l'Esquer.

9. La veritat que suri (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.

10. La veritat sempre acaba flotant, com l'oli en un got d'aigua (2008, 1 font)

Perquè la veritat sempre acaba flotant, com l'oli en un got d'aigua, sigui de les Garrigues o de l'altre cap de món.

Lloc: Garrigues.

Revés i Revés, Ignasi (2008): Oli en un llum «Capítol VII. Les figues són mel», p. 117. Editorial Fonoll.

11. La veritat sempre serà com l'oli (1993, 13 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La comunicació lingüística. Veritat», p. 155. Edicions Tres i Quatre.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Garcia Salines, Jordi P. (1994): Refranys i frases fetes populars catalanes «SENT., ACC., PARAULES... VERITAT», p. 26. L'Avui / El Punt Avui.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Plantes». Web.

Igual que l'anterior, significa que la veritat sempre sura per damunt de la mentida, la falsedat o els infundis.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 293. Web.

La veritat acaba sabent-se un dia o un altre, per més que s'haja volgut amagar.

Equivalent en castellà: Similar: A la verdad se llega no sólo por la razón, sino también por el corazón.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Relacions humanes», p. 473. Web.

Sinònim: Veg. tb. 747.

Equivalent en castellà: La verdad como el aceite, queda encima siempre.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Veritat», p. 128. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 321. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «Bons consells», p. 71. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «Bons consells». Web.

12. La veritat sempre será com l'oli (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 147. Editorial Arte y Letras.

13. La veritat sempre sura (1831, 16 fonts)

Sinònim: La veritat sempre sura, com fa l'oli damunt l'aigua.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.
Briz, Francesch Pelayo (1865): Calendari catalá del any 1866, p. 92. Llibretería de Estanislao Ferrando Roca.

Lloc: País Valencià.

Comes i Nácher, Joan (1996): No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians «L», p. 92. Promoció de Cultura Valenciana (del Sénia al Segura).

Equivalent en castellà: La verdad adelgaza y no quiebra.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «538», p. 124. Imprenta de Saurí y Compañía.

El triomf final de la veritat és un tòpic universal que expressen també diferents dites llatines.

Font: cfr. II.374 i 376.

Escolà i Tuset, Josep M. (1997): Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques «III. Referències i expressions d'origen clàssic. 144», p. 94. Edicions 62.

Equivalent en castellà: La verdad adelgaza y no quiebra | Aunque malicia obscurezca verdad no la puede apagar.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 650. Imprenta y Librería de Pablo Riera.
Font, Ramon (1900): Refráns de la llengua catalana, p. 59. Editorial Rourich.

La veritat sempre ix, sempre acaba triomfant.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «7. Aforismes referents á bons concells y bonas circunstancias morals», p. 31. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Llompart, Gabriel (1958): Experiencia religiosa y lengua mallorquina «VII. Virtudes, pecados y mandamientos. Los mandamientos. VIII», p. 124. Museu de Mallorca.

Lloc: Rosselló.

Pépratx, Justin (1880): Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas «Segon ramellet. Flors del mon», p. 47. Imprempta de Carlos Latrobe.

Aquest refrany ens adverteix del fet que la veritat sempre acaba per saber-se.

5. Món rural i climatologia.

Equivalent en castellà: La verdad, como el oleo, siempre nada en somo | FR: La vérité finit toujours par se savoir (La veritat sempre acaba per saber-se) | EN: Truth will out (La veritat sortirà).

Pujol i Campeny, Afra (2008): Els refranys. Estudi i equivalències «4. Recull de refranys. 4.4 Recull de refranys», p. 53. Web.

La veritat sempre sura. 19-2-1892.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1025.jpg. Manuscrit.

La veritat sempre sura. 22-4-1910 / 30-10-1911.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1026.jpg. Manuscrit.

La veritat sempre sura. 30-5-1922.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_1047.jpg. Manuscrit.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 171. Museu de Vilafranca.

14. La veritat sempre sura com l'oli (2014, 2 fonts)

Equivalent en esperanto: Eĉ el sub la tero aperas la vero | La tempo ĉiam malkaŝas la veron.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Altres refranys | Aliaj proverboj», p. 32. Associació Catalana d'Esperanto.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «L», p. 122. Autoedició.

15. La veritat sempre sura, com fa l'oli damunt l'aigua (2003, 1 font)

Sinònim: La veritat sempre sura.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XII. La comunicació lingüística. La veritat», p. 90. Pagès Editors.

16. La veritat sempre sura, com l'oli (1994, 1 font)

Les mentides sempre es descobreixen.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.

17. La veritat sura com l'oli (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «10. Qui sigui frare, que prengui candela», p. 108. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

18. La veritat sèmpre dura (1805, 1 font)

Ref.

Equivalent en castellà: Aunque malicia obscurezca verdad no la puede apagar.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Veritat», p. 409.

Ref.

Equivalent en castellà: La verdad adelgaza y no quiebra.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Veritat», p. 409.

Ref.

Equivalent en llatí: Quandoque premitur veritas sed emergit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Veritat», p. 409.

19. La veritat és com l'oli, sempre sura (1992, 2 fonts)

Sinònim: Veritat no demana cantons | Veritat no cerca raons.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «V 616», p. 749. Columna Edicions.

Per molt que es vulgui ocultar, la veritat s'acaba sabent.

Equivalent en castellà: La verdad, como el aceite, quedan encima siempre.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «veritat». Editorial Barcanova.

20. Sa veritat sempre sura (1926, 2 fonts)

Significa que en definitiva arriba sempre a saber-se la veritat dels fets (D.).

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2812 Veritat», p. 378. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en castellà: Aunque malicia oscurezca verdad no la puede apagar.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

Equivalent en italià: La verità puo languire, ma non perire.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

Equivalent en francès: La vérité comme l'huile vient au-dessus.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Oil and truth wil get uppermost at last (Trad.: Oli i veritat sa quedará a la fi per damunt).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

Equivalent en llatí: Veritas saepe laborat, nunquam opprimitur.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

Equivalent en alemany: Wahrheit kann man drücken, aber nicht ersticken (Trad.: Se pot orpimir sa veritat, però no aufagar-la).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 20. Consell de Mallorca.

21. Sa veritat sura damunt de sa mentida, com s'oli per damunt s'aigua (1957, 2 fonts)

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1957): Ibiza, núm. 4, p39-42 «Refranero ibicenco (Conclusión)», p. 39. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

La veritat s'acaba imposant.

Lloc: Eivissa.

Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor (2021): El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet «OM - Observacions morals», p. 134. Institut d'Estudis Eivissencs.

22. Vulles que no vulles, la veritat sura (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1133. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 413. Edicions 62.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte