Déu ens guardi de bojos en lloc estret

45 recurrències en 34 variants. Primera citació: 1803.

Déu ens guardi de bojos en lloc estret

8 fonts, 1988. [+]

Poden ser perillosos.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la salut i com conservar-la», p. 56. Web.

Déu ens guarde d'un bou en carrer estret

2 fonts, 1980. [+]

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «D», p. 106. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Lloc: Ribera.

Déu mos guard de bèsties a lloc estret

2 fonts, 2020. [+]

En els llocs estrets s'ha d'extremar la prudència per passar-hi sense causar molèsties als altres.

Lloc: Eivissa.

Convé esquivar problemes previsibles.

Lloc: Eivissa.

Déu nos guard d'un boig en lloc estret

2 fonts, 2011. [+]

S'explica tot sol.

Sinònim: Similar: Al foll i a l'aire, donar-los ample.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 228. Web.

Déu ens guard de boigs en lloc estret

1 font, 1914. [+]

Equivalent en castellà: Al loco yu al aire, darles calle.

Déu ens guard de boigs en lloch estret

1 font, 1910. [+]

Equivalent en castellà: Al loco y al aire, darles calle.

Déu ens guardi d'un ximple en un lloc estret

1 font, 2013. [+]

Lloc: El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Déu ens guardi d'una mala bèstia en un prat estret

1 font, 1992. [+]

Lloc: Val d'Aran.

Déu ens guardi de boig en lloc estret

1 font, 1969. [+]

Equivalent en francès: Dieu nous garde d'un fou dans un lieu renfermé.

Lloc: Catalunya del Nord.

Déu me guard de bèsties a lloc estret

1 font, 2003. [+]

Lloc: Mallorca.

Deu mos guard de besties a lloc estret

1 font, 1944. [+]

Lloc: Eivissa.

Déu mos guard de bisties a lloc estret!

1 font, 1958. [+]

Déu nos en guard, d'un boig en carrer estret

1 font, 2011. [+]

Sinònim: Déu nos en guard, d'un bou en carrer estret.

Lloc: País Valencià.

Déu nos en guard, d'un bou en carrer estret

1 font, 2011. [+]

Sinònim: Déu nos en guard, d'un boig en carrer estret.

Lloc: País Valencià.

Déu nos en guard, de ximples en llocs estrets

1 font, 2010. [+]

Lloc: Barcelona (Eixample).

Déu nos guard de boig en lloc estret

1 font, 1987. [+]

Loco.

Equivalent en castellà: Al loco y al aire, darles calle.

Déu nos guard de boigs / en llocs estrets

1 font, 1979. [+]

Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Déu nos guard de boigs en lloc estret

1 font, 1992. [+]

Déu nos guard de boigs, en lloc estret

1 font, 2018. [+]

Déu nos guard de bojos en lloc estret

1 font, 1993. [+]
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La capacitat intel·lectual. Bogeria», p. 134. Edicions Tres i Quatre.

Dèu nos guard de botgs en lloc estret

1 font, 1803. [+]

Equivalent en castellà: Al loco y al ayre darle calle.

Equivalent en llatí: Lata viro amenti pateat via.

Deu nos guard de bòtjs (d'un bòtj) en llòc (pas) estrèt

1 font, 1900. [+]

Dèu nos guard de botjs en lloc estret

1 font, 1839. [+]

Equivalent en castellà: Al loco y al aire darle calle.

Déu nos guard de ximples en llocs estrets

1 font, 2021. [+]

Deu nos guard' de boigs en lloch estret

1 font, 1883. [+]
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «1. Aforismes referents á la Divinitat», p. 11. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Dèu nos guarde de boitg enlloc estret

1 font, 1847. [+]

Adv. ques deuhen evitar disputas ab personas de geni violènt.

Equivalent en castellà: Al loco y al aire darle calle.

Deu nos guarde de boitgs en lloch estret

1 font, 1919. [+]

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 8. Manuscrit.

Deu nos guart d'un boig en lloch estret

1 font, 1900. [+]

Deu nos guart de boigs en lloch estret

1 font, 1898. [+]

Deu nos guart de boitgs en lloch estret

1 font, 1831. [+]

Equivalent en castellà: Al loco y al ayre darle calle.

Dèu nos guart de botjs en lloc estret

1 font, 1857. [+]

Equivalent en castellà: Al loco y al aire darle calle.

En lloc estret, Déu nos guardi d'un ximplet

1 font, 1992. [+]

Guarda't de folls en lloc estret

1 font, 1996. [+]

Guarda't tu d'orats en lloc estret

1 font, 1996. [+]

Equivalent en castellà: Guárdate tú de locos en lugar estrecho.

Font: Capítol IX. (IX.16).