Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

En orri (o en orris)

121 recurrències en 39 variants. Primera citació: 1805.

Anar-se'n en orris

24 fonts, 1949.
Si una cosa no s'arriba a realitzar.
Sinònim: Tornar-se aiguapoll | Anar-se'n a can Pistraus | Fer figa | Fer llufa.
─I tu que deies que tot això de la tradició se n'havia anat en orris! T'has ben lluït!
No funcionar, espatllar-se o perdre's una cosa.
S'utilitza per referir-se a alguna cosa que s'ha espatllat, s'ha perdut o ha fracassat.
Es fa servir per referir-se a alguna cosa que s'ha espatllat, s'ha perdut o ha fracassat.
Sinònim: Anar cap per avall.
Anar mal aconduïda alguna cosa i acabar malament.
No reeixir.
S'han posat malalts i el viatge en orris.
Equivalent en castellà: Irse al agua.
El negoci era pròsper, però sen va anar en orris a causa de la poca vigilància dels amos.
Lloc: Vic (Osona).
Espatllar-se, malmetre's (alguna cosa).
Sinònim: Anar-se'n en orri, anar-se'n en orris.
Equivalent en castellà: Irse a paseo.
El govern socialista fa mèrits perquè aquest país se'n vagi en orris.
[...] i se'n va anar en orris l'ardit per desemmascarar el criminal que havia intentat fer desaparèixer els darrers rastres d'una malifeta comesa segurament feia molts anys.
Lloc: Mequinensa (Baix Cinca, Franja de Ponent).
Al final, totes les pressumpcions que havia fet sobre l'absència femenina en el consultori se n'havien anat en orris.
Però hi va intervenir aquest i el matrimoni se'n va anar en orris.
Sinònim: Veg. Anar-se'n a can Pistraus.
SI l'experiència de la doble versió catalana i castellana d'«El Judes» se'n va anar en orris per l'excés de zel d'un funcionari franquista.
No reeixir, espatllar-se o perdre's.
Ha plogut i finalment tot se n'ha anat en orris.
El món que Flint havia conegut se n'havia anat en orris i, per això, ell en realitat no podia culpar-la d'haver-se deixat intimidar per les amenaces.
Si deixava que els d'Intel·ligència s'assabentessin del que estava passant, tot el pla se n'aniria en orris.
Però tots els clams que estava a punt de fer contra la imaginació de la senyora Bristol se'n va anar en orris quan el sots-director pronuncià les següents paraules: [...].
Es diu d'un projecte, negoci o intenció que ha fet fallida per algun motiu.
Lloc: Mallorca.
M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).
Perdre's tot, anar-se'n a rodar.
Sinònim: Anar-se'n a rodar.

En orri

19 fonts, 1805.
Tirar a terra de qualsevulla manera, empilant sense compte ni mirament. Es diu, per exemple, entre mercaders, comprar blat, patates, ametlles, etc. «en orri», per a indicar que no està ensacat ni en caixes, coves o altre recipient, sinó tirat a terra en pila.
Equivalent en castellà: En gran desorden, manga por hombro, patas arriba.
En gran abundància.
Sinònim: A raig | A dojo | A doll | A balquena.
Sinònim: En orris.
Equivalent en castellà: En desorden, patas arriba.
En gran abundància.
El vi va anar en orri tota la vetlla; no l'estalviaven pas.
Sinònim: A balquena, a dolls, a dojo.
Font: R-M.
Sense envasar, sense empaquetar.
Comprem les olives negres en orri.
Sinònim: A granel, a lloure.
Sense envasar, sense empaquetar.
Vaig comprar els caramels en orri.
Sinònim: A granel.
M. adv.
Equivalent en castellà: Al estricote.
M. adv.
Equivalent en llatí: Diiecte, abiecte.
Ha anat tot en orri.
Sinònim: Malament, «maldades» (cast.).
Equivalent en castellà: Maldadas.
En gran abundància.
Sinònim: A raig, a dojo, a doll, a balquena.
Equivalent en castellà: A granel.
Sinònim: En doina, sense ordre ni concert, en renou, d'ací d'allà.
Equivalent en castellà: En danza, de aquí por allá.
A doll, en doina.
Desordenat.
Desorganitzat.
Molt: en abundància.
Però ja me'n vaig d'aquest món i ni ports ni porcs. En orri pel vall de la marc i espavila't! Mala negada facin!
Lloc: Lloret de Mar.
Equivalent en francès: En abondance.
Lloc: Perpinyà.
En confusió, sense posar-hi esment.
Sinònim: A orri.
Lloc: País Valencià.
Locucions adverbials de manera.

Anar en orri

8 fonts, 1805.
Tot anava en orri.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).
Anar o estar de qualsevol manera, desordenadament, no gens bé.
En aquesta casa tot va en orri, no hi ha manera de trobar res al seu lloc / Si no hi poses més interès, la teva hisenda anirà en orri; no en trauràs cap benefici mai / Està en orri, desordenat i brut.
Sinònim: En doina.
Font: * / R-M.
F. estar mal conduida ó cuydada alguna cosa.
Equivalent en llatí: Abiectum esse.
F. estar mal conduida ó cuydada alguna cosa.
Equivalent en llatí: Humum verrere.
F. estar mal conduida ó cuydada alguna cosa.
Equivalent en castellà: Rodar.
En llenguatge grosser, «fotre's».
Sinònim: V. Anar de lloros.
Anar molt malament.
Lloc: Falset.
Per la gent de mar és tenir problemes a l'avarada i la treta de l'embarcació en dies de trangolades i maregasses. A tall de sinònim anava per qui vivia dificultats econòmiques.
—En Vicenç a la treta ha anat en orri, sort que a sa platja hi havia prou gent sinó perd sa barca. / —En «Tururut» va en orri, no té ni cinc cèntims per fer cantar un cegu (cec).
Lloc: Lloret de Mar.
[...] perquè hi havia dies que n'hi havia massa, de vent, gropades i llevantades que anàvem en orri i et feien mirar escampat.
Lloc: Lloret de Mar.

Anar-se'n en orri

8 fonts, 1977.
Sinònim: v. Acabar com el rosari de l'aurora.
Equivalent en castellà: Irse al traste.
Equivalent en castellà: Irse a paseo, malograrse.
Equivalent en castellà: Echarse todo a perder.
Una cosa, no reeixir, espatllar-se o perdre's / anar o ésser, una cosa, mal aconduïda, desordenada.
El projecte se n'ha anat en orri perquè els possibles problemes no s'havien previst / Des que ha deixat la gestoria, l'empresa va en orri.
Sinònim: Anar per terra, anar-se'n a can Pistraus, anar aigua avall, anar-se'n al diable, anar-se'n al pot, anar-se'n a fer punyetes, anar-se'n en fum, tornar-se aiguapoll, anar-se'n a l'aigua.
Perdre's tot, anar-se'n a rodar.
Espatllar-se, malmetre's (alguna cosa).
Sinònim: Anar-se'n en orri, anar-se'n en orris.
Equivalent en castellà: Irse a paseo.
Fracassar.
Sinònim: Veg. Tornar-se aiguapoll 1.
Perdre's tot, anar-se'n a rodar.
Sinònim: Anar-se'n a rodar.

Anar en orris

6 fonts, 1958.
Otro grupo de modismos plenamente usados en Gerona, si bien no tienen traducción literal en lengua castellana, no son exclusivamente gerundenses, sino propios también de otras regiones catalanas.
Font: DCVB.
Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Quan les coses van malament, com negocis, feina, etc.
Sinònim: Anar a norris.
Lloc: El Masnou.
Malament.
Lloc: Menorca.
De: Torrent, Ferran.
Tanmateix, calia no precipitar-se: fóra una llàstima que anàs en orris, precisament en el darrer tram de l'operació, la perícia d'un treball del qual ella no era l'artífex, però sí l'element imprescindible.
Lloc: País Valencià.

Anar-se'n en orri (o en orris)

5 fonts, 1968.
Cadoiro.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse ao (ou para o) cadoiro.
Cañeira.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse á (ou para a) cañeira.
Nabo.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse ao (ou para o) nabo.
Orri.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse á (ou para a) cañeira.
Orri.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse ao (ou para o) cadoiro.
Orri.
Per culpa de la maleïda crisi, els plans d'expansió se n'han anat tots en orris.
Equivalent en gallec: Irse ao (ou para o) nabo.
Perdre's tot, anar-se'n a rodar.
Darrera d'aquella malaltia ho vam perdre tot: estalvis, negoci i fins i tot la casa: tot se'n va anar en orris.
Sinònim: Anar-se'n a rodar.

En orris

5 fonts, 1964.
Sinònim: En orri.
Equivalent en castellà: En desorden, patas arriba.
Lloc: S'Arenal.
I si arriba a rebentar, llavòrens pla que hi som: tot lo sac de les il·lusions en orris.
Lloc: Pallars.
El pare diu també «en orri». la pregunta: «Les garrafes de vi, les venen en capses de tres?», el pare la contesta: «No. També les venen en orri».
Tots els projectes se'n van anar en orris, per cula de les desavinences entre els líders.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: De qualsevol manera.

Fer anar en orri

3 fonts, 1805.
Equivalent en llatí: Abiicere, in angulum deiicere.
Equivalent en castellà: Traer al estricote.
De: Comerma i Vilanova, Lluís.
Sinònim: Fer anar en renou.
Lloc: Banyoles.
Lloc: Lloret de Mar.

Anar-se'n en orri(s)

2 fonts, 1985.
Equivalent en castellà: Malograrse.
Acabar malament.

Anar-se'n tot en orris

2 fonts, 1980.
Volen salvar Espanya, diuen, i els italians i els alemanys els ajudaran. Tot se'n va en orris.
Però ara sembla que tot se n'ha anat en orris.

En orri (o en orris)

2 fonts, 1995.
Abundosament.
Sinònim: Veg. A balquena.
Malament.
Sinònim: A can Pistraus.

Se n'ha anat en orris

2 fonts, 2008.
Que s'ha espatllat o ha fracassat.
Lloc: Salt (Gironès).

Alguna cosa se n'ha anat en orris

1 font, 2021.

Anar (o anar-se'n) en orri (o en orris)

1 font, 2000.
Anar o ésser, una cosa, mal aconduïda, desordenada.
Equivalent en castellà: Irse al traste (o a pique, o al suelo).

Anar (una cosa) en orri

1 font, 1985.
A més del significat expressat en els diccionaris (espatllar-se, no reeixir, perdre's [DLC], i anar o estar de qualsevol manera, desordenadament [DCVB]), es fa servir com a sinònim de caure, d'anar per terra.
Alça, té, el got ja m'ha anat en orri (=m'ha caigut).

Anar a (o en) orris

1 font, 1993.
Anar desordenadament.
Lloc: País Valencià.

Anar o tirar en orris

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Anar tot en orri(s)

1 font, 2008.
A mal borràs o de mal borràs.

Anar tot en orri(s) [a mal borràs o de mal borràs]

1 font, 2008.
Anar o ser, una cosa, mal aconduïda, desordenada. Fracassar.

Anar-se en orris

1 font, 1995.
Si el projecte no se'n va en orris, aviat els veurem a la tele llançant-se els plats pel cap amb la boca plena de mozzarel·la.

Anar-se en orris (una cosa)

1 font, 1994.
Sortir malament una cosa preparada.
Tots els somnis dels anys vuitanta se n'han anat en orris.
Sinònim: Anar-se'n a rodar.

Anar-se'n en orris (alguna cosa)

1 font, 1996.
Però tot se'n va anar en orris quan aquell individu totalment aliè als drets humans i dels pobles va entrar al despatx de Francisco Tomàs y Valiente per cosir-lo a trets.

Anar-se'n en orris o a can Pistraus

1 font, 2016.
Lloc: Mallorca.

Anar-se'n tot a norris

1 font, 2021.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Anar-se'n [una cosa] en orris

1 font, 1995.
Malmetre's.
Font: ME, FI.

Anarse'n tot en orris

1 font, 2010.
Lloc: Osona.

En horri

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

En orri ò en orris

1 font, 1910.
Anar ò fer anar.
Equivalent en castellà: De trompón.
Parlant de grans, ò altres coses desordenades.
Equivalent en castellà: A granel.

En òrris

1 font, 1907.
Expressions adverbials.

Fer anar en orri ò en renou

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Traer de trompón, ó á topa tolondro.

Fotre en orri

1 font, 2006.
—Es cafè ja està llest —ens fa rondinant—, amb aquesta posterma des tràngol mala negada faci —dos mots que sovint li sortien sols dels llavis—, si no agonto es pot s'hauria fotut en orri.
Lloc: Lloret de Mar.

Se n'ha anat a norris

1 font, 2010.
Lloc: Felanitx (Mallorca).

Se n'ha anat tot en orris

1 font, 2018.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Se'n va en orris

1 font, 2021.
Sinònim: Va de capa caiguda (incorrecte).

Tant s'és franc que tot se'n va en orris

1 font, 2019.
Equivalent en francès: Tant es on franc que tout s'i frit.

Tirar (o anar-se'n) en orri

1 font, 1951.
Tirar a terra, desbaratar-se un afer, negoci, etc. «orri» és el fons del trull o de la tafona o molí d'oli on es premsen i trituren les olives per extreure'n l'oli. Els trulls solen estar enclavats a terra i, per tant, l'orri està a un nivell considerablement més baix que el nivell de terra.

Tirar en orris

1 font, 2010.
«Aquests núvols van carregats», deien els entesos, quan veien una gropada compacte i fosca, «Déu faci que no portin una pedregada» (calamarsa), tiraria en orris tota la feina de l'anyada!
Lloc: Lloret de Mar.

Tot ha anat en orris

1 font, 1994.
No s'ha realitzat res del que s'havia projectat.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Tot va en orris

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.