Paremiologia catalana comparada digital

Ser de la màniga ampla

84 recurrències en 37 variants. Primera citació: 1803.

Ser de la màniga ampla

13 fonts, 1968.
Ser tolerant.
Equivalent en castellà: Ser de manga ancha, tener manga ancha.
Lloc: Bot (Terra Alta).
S'aplica a qui sap ser indulgent, tolerant, que socialment no porta la inflexibilitat fins al punt de no deixar respirar la gent. Prové del sagrament de la confessió: els frares eren més benèvols que els capellans en les penitències que imposaven, ja que absolien els pecats que els capellans eren més renitents a perdonar. I, com que les mànigues de l'hàbit dels frares eren més amples que les de la sotana dels capellans, el poble no va tardar gaire a comentar que... (continua a l'original).
Sinònim: No es pot matar tot el que és gras.
Lloc: Terres de Ponent.
Sinònim: Portar-se l'oli.
A la plaça del convent de santa Caterina, a Barcelona, on ara es troba el mercat, als matins hi havia frares i capellans que confessaven els fidels. Es distingien, els uns dels altres, perquè els capellans duien sotanes i hàbits amb la màniga estreta i, en canvi, els frares les duien amb la màniga ampla. La gent que anava a confessar-se tenia preferència pels frares perquè feien la vista grossa i perdonaven els pecats amb més facilitat (segueix a l'original).
No tenir escrúpols.
Lloc: Cat.
Si no totes, com alguns s'ufanen, segurament algunes; i potser a bastança, si som indulgents com pertoca ser de la màniga ampla quan un mateix és part i jutge.
Amb el significat de «excessivament indulgent». El pare diu que els frares són de la màniga ampla.
No era gaire estricte en el compliment dels preceptes: era més aviat de la màniga ampla.
Lloc: Vic (Osona).
Tolerant i transigent.
Font: M, CL, FX, G, L, ME, MR, MS, R, TC, VR, VT.
Ser massa indulgent o permissiu.
Sinònim: Veg. Fer els ulls grossos.

Ésser de la màniga ampla

10 fonts, 1951.
D'esperit liberal, tolerant i transigent. Al·ludeix als frares confessors, molt menys exigents que els capellans en les penitències; absolien amb certa facilitat pecats que els sacerdots repugnaven de perdonar.
Sinònim: Ésser del braç arromangat.
De: Bohigas, Iu.
Lloc: Comarques Gironines.
Font: Revista la Farga, 273 i 274.
Ésser excessivament indulgent amb les faltes d'altri o les pròpies.
Equivalent en castellà: Ser manga ancha (o tener manga ancha).
Ésser tolerant / ésser excessivament indulgent amb les faltes d'altri o les pròpies.
Ja sabia que ell era de la màniga ampla en qüestió de disciplina, però no creia que tolerés tant de desordre.
Sinònim: Tenir la màniga ampla, tenir la mà blana.
Font: R-M.
Ésser transigent, liberal i tolerant.
Ésser molt ample i generós.
El nostre superior és de la màniga ampla.
Lloc: Urgell.
Excessivament indulgent.
Ésser tolerant.
Sinònim: Ésser liberal, ésser sense manies, ésser acomodatici, ésser condescendent, fer els ulls grossos, ésser llicenciós, ésser sense escrúpols.
Lloc: Calella.

De la màniga ampla

3 fonts, 1979.
De pocs escrúpols, Lleuger en l'obrar. Que tot li està bé. De molta lleugeresa moral.
Indulgent.

Tenir la mànega ampla

3 fonts, 1966.
Sinònim: Tenir bon davallant.
Sinònim: Tenir bon davallant | Tenir tragaderes (cast.).
Sinònim: Tenir un bon davallant.
Equivalent en castellà: Tener buenas tragaderas.

Tenir la màniga ampla

3 fonts, 2004.
Ésser tolerant / ésser molt indulgent.
L'Eulàlia té la màniga ampla, tot li està bé.
Sinònim: Ésser de la màniga ampla, tenir la mà blana.
Al principi es deia del confessor que posava poca penitència o es mostrava comprensiu a l'excés amb el penitent, perquè amb aquesta expressió s'al·ludeix a les àmplies mànigues dels hàbits monacals i a la comprensió que els seus portadors solen mostrar enfront de la feblesa humana.
Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Tenir màniga ampla

3 fonts, 1994.
L'Ajuntament de Tarragona tindrà màniga ampla amb l'horari de locals 'after hours'
Però, ¿per què, si els poders occidentals tenen, quan els convé, una màniga democràticament tan ampla?
Per molta màniga ampla que es tingui, tot el que envolta l'assumpte dels GAL fa més aviat fàstic.

Ésser de la mànega ampla

2 fonts, 1992.
Ésser tolerant.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Ser de la mànega ampla

2 fonts, 1969.
No tenir escrúpols.
Ser persona liberal, tolerant, comprensiva i transigent (amb més detalls a l'original).

Ser de la màniga ample

2 fonts, 1915.
D'un que ho deixa passar tot. De: Junyent, Eduard (1922).
Lloc: Vic (Osona).
Noi, ets molt de la màniga ample.

Tenir la mánega ampla

2 fonts, 1803.
Sinònim: V. Manega.
F. met.
Equivalent en llatí: Nimiam sibi icentiam in morum legibus assumere.
F. met.
Equivalent en castellà: Ser de manga ancha.
F. met.
Equivalent en castellà: Tener la manga ancha.

Tènir la mánega ampla

2 fonts, 1839.
Fr. met. No ser escrupulòs ni delicad en materias de moral.
Equivalent en italià: Aver la coscienza larga.
Fr. met. No ser escrupulòs ni delicad en materias de moral.
Equivalent en francès: Avoir la manche large.
Fr. met. No ser escrupulòs ni delicad en materias de moral.
Equivalent en llatí: Nimiam sibi licentiam in morum legibus assumere.
Fr. met. No ser escrupulòs ni delicad en materias de moral.
Equivalent en castellà: Ser de manga ancha.
Fr. met. No ser escrupulòs ni delicad en materias de moral.
Equivalent en castellà: Tener la manga ancha.
Fr. Se diu del confès que absol ab mòlta facilitat.
Equivalent en italià: Aver coscienza larga.
Fr. Se diu del confès que absol ab mòlta facilitat.
Equivalent en francès: Avoir la manche large.
Fr. Se diu del confès que absol ab mòlta facilitat.
Equivalent en llatí: Nimis facilem, blandum esse.
Fr. Se diu del confès que absol ab mòlta facilitat.
Equivalent en castellà: Ser de manga ancha.
Fr. Se diu del confès que absol ab mòlta facilitat.
Equivalent en castellà: Tener la manga ancha.

Tindre la mánega ampla

2 fonts, 1920.
Lloc: País Valencià.
Ser molt tolerant.
Lloc: País Valencià.

Tindre la mànega ampla

2 fonts, 1983.
Ser tolerant.
Lloc: Vila-real (Plana Baixa).
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Aquet es de la màniga ample

1 font, 1915.
De: Xutglà Figueras, Pere (1922).
Lloc: Les Preses.

De la mániga ampla

1 font, 1907.

Es de la mánega ampla

1 font, 1915.
De: Camí, Modest (1916-17).
Lloc: Lleida.

És de la màniga ampla

1 font, 2022.
Sinònim: Ha cardat més que el gall de la Passió.

És un home de la mànega ampla

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

Esser de mànega ampla

1 font, 1984.
De pocs escrúpols.
Lloc: Menorca.

Esser de mànegues amples

1 font, 2008.
No mirar molt prim. Tenir pocs escrúpols.

Ésser de màniga ampla

1 font, 1990.
D'esperit liberal, tolerant i transigent. Aludeix als frares confessors, molt menys exigents que els capellans en Is penitències; absolien ambcerta facilitat pecats que els sacerdots no volien perdonar. El poble deia que per les amples mànigues dels hàbits dels frafes passaven moltes coses que no podien fer passar els capellans per l'estreta màniga de la sotana. De: Amades, Joan.
Font: Refranyer català comentat, 1951.

Ets de manegues amples

1 font, 2020.
Lloc: Menorca.

Mániga ampla

1 font, 1907.
Sinònim: Bònes tragaderes (cast.) | Llana al clatell | Empassarsho tot.

Màniga ampla

1 font, 2011.
Els marits o lo que sigui, que ara ja no es casen, com la Godiva. I no se'n donen conte que per aquí peten els matrimonis, per culpa de tanta màniga ampla.

Ser (algú) de la màniga ampla

1 font, 1997.
Ser molt indulgent i condescendent.
Tenir pocs escrúpols.

Ser de la «mànguia» ampla

1 font, 2003.
Ser excessivament indulgent.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Ser de la mánega ampla

1 font, 1857.

Ser de la mànega ampla [o tindre la mànega ampla]

1 font, 2008.
Ser excessivament indulgent amb les faltes alienes, ser tolerant.

Ser de mànega ampla

1 font, 1992.
Vol dir no mirar gaire prim, deixar fer sense dir res. S'origen sembla ser es següent: a un lloc, no sabem on, hi havia una església on es confessors eren frares i capellans mesclats. Amb el temps sa gent s'acatà que hi havia uns confessors que no donaven gran importància a res i altres que de qualsevol cosa en feien un drama i posaven per tant unes penitències molt grosses. Es que posaven poc càstig eren frares, i es més durs eren es capellans (segueix a l'original).
Lloc: Eivissa.

Ser de mànegues amples

1 font, 1993.
De pocs escrúpols (D.).

Tenir la mànega massa ampla

1 font, 1995.
Aquí s'ha tingut la mànega massa ampla, pel que sembla.

Tenir la màniga molt ampla

1 font, 2011.
Tenia la màniga molt ampla i si en una pel·lícula hi sortien adulteris no hi donava cap importància.

Tenir ses mànigues amples

1 font, 1999.
Esser molt tolerant.
Sinònim: No mirar prim.
Lloc: Mallorca.

Tindre la mànega ampla [o ser de la mànega ampla]

1 font, 2008.
Ser tolerant.

Tindre la màniga ampla

1 font, 2020.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Tindre mànega ampla

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Voler màniga ampla

1 font, 1998.
¿És aquesta una societat de dretes o d'esquerres, generosa o egoista, vol mà dura o màniga molt ampla?