A la babalà

51 recurrències en 8 variants.

1. A la babal·lana (2003, 2 fonts)

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca - Volum II «Modismes. A», p. 208. Consell de Mallorca.

Fer les coses sense posar-hi prou atenció. Estar a la lluna. Segurament variant dialectal de 'a la babalà'.

Tu vius a la babal·lana (Joan benejam, 1889).

Lloc: Menorca.

Riudavets, Francesc (2018): Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll) «Modismes, frases fetes i altres florafulles. Babal·lana», p. 181. Institut Menorquí d'Estudis.

2. A la babalà (1767, 39 fonts)

Tendència a les disbauxes dineràries, a comprar impulsivament, despeses "a la babalà" per rampells descontrolats.

"Professor Lester": Avui «"Horòscop". "Cranc"», p. B11. L'Avui / El Punt Avui.

Si no ets capaç de donar sentit a la vida, si vius a la babalà, amunt i avall com una sínia de riu, llavors vius inútilment com un pardalet mut i sense ales.

"Professor Lester": Avui Estiu «"Horòscop". "Sagitari"», p. VII. L'Avui / El Punt Avui.

Parlar a la babalà.

Lloc: Tortosa.

Aragonés Salvat, Albert (2003): Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís «Locucions adverbials». Web.

Equivalent en castellà: A bulto, a la buena de Dios, a tontas y a locas.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 17. Editorial Pòrtic.

Sense atenció, amb no gaire seny.

Equivalent en castellà: A la ligera.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «El cap i el cervell. Altres expressions al voltant de la p+èrdua de facultats mentals», p. 335. Editorial Gregal.

Parlar sense posar atenció, sense saber-ho de cert.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «La boca. La llengua i el parlar», p. 171. Editorial Gregal.

I, posats a fer, potser ni el mateix jutge, que l'havia deixat anar a la babalà.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 128. Columna Edicions.

Vegi, senyor jutge, que falten moltes pàgines, arrencades a la babalà.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 227. Columna Edicions.

I aquest qualificatiu no us el deixo anar a la babalà, car així opinava tota la gent de la comarca.

Bofarull i Terrades, Manuel (1995): Figures vora el rec, p. 65. Columna Edicions.
Caralt, Ramon (1966): Parleu bé el català - I - Vocabulari d'incorreccions «Locucions adverbials i frases corrents», p. 74. Editorial Claret.

Precipitadament.

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Locucions i frases fetes. Clau - 5. (06/98 A)», p. 2. Web.

Toa.

Aquest parla sempre a la babalà, sense pensar el que diu | Ho ha fet a la babalà: ja se'n penedirà algun dia, de no haver fet les coses amb més de compte.

Equivalent en gallec: Á toas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 87. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Toa.

Aquest parla sempre a la babalà, sense pensar el que diu | Ho ha fet a la babalà: ja se'n penedirà algun dia, de no haver fet les coses amb més de compte.

Equivalent en gallec: Ás toas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 87. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Babalà.

Aquest parla sempre a la babalà, sense pensar el que diu | Ho ha fet a la babalà: ja se'n penedirà algun dia, de no haver fet les coses amb més de compte.

Equivalent en gallec: Á toa.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 93. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Babalà.

Aquest parla sempre a la babalà, sense pensar el que diu | Ho ha fet a la babalà: ja se'n penedirà algun dia, de no haver fet les coses amb més de compte.

Equivalent en gallec: Ás toas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 93. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Lloc: Bot.

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'auca del pagès», p. 20. Autoedició.

Sense posar-hi atenció.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Equivalent en castellà: A tontas y a locas.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 26. Editorial Diàfora.

Sense posar atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament.

Fer les coses a la babalà | Paraules dites a la babalà.

Equivalent en castellà: A tontas y a locas | A la ligera | A lo tonto.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Babalà», p. 26. Enciclopèdia Catalana.

Sense posar l'atenció, el seny, necessaris en allò que hom fa, irreflexivament.

No parlis a la babalà; cal que estiguis ben segur del que dius perquè pot tenir conseqüències / Tracta les coses a la babalà. No té cura de res.

Sinònim: A la lleugera, a la bona de Déu, a la xamberga, de lleuger, a la torera, així com així, no mirar cara ni ulls.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Irreflexivament». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Sinònim: A la lleugera | Barrim-barram | De qualsevol manera | Del sembrar i del casar, consells no en vulguis donar | El meló i el casament són cosa d'encertament | Si l'encerto l'endevino | Tant pot ser un bou com una vaca.

Equivalent en castellà: A lo loco | A bulto | A lo que salga | A tontas y a locas | Al (o al buen) tuntún.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «7», p. 16. Garsineu Edicions.

Sense posar-hi la deguda atenció.

Tot ho fa a la babalà: sense mirar-s'hi gens.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «II. Alguns mots típics catalans no gaire…», p. 42. Editorial Claret.

Sense posar atenció al que hom fa.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «B», p. 21. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Y ara que parlim de escopetes, no es rahó que vostés vixquen á la bobalá, y ques queden dejuns com á bitsòcs.

Galiana, Fra Luis (1767): Rondalla de rondalles, p. 53. Librerías París-Valencia.

Que ha actuat sense reflexionar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Equivalent en castellà: Á tontas y á locas, á troche y moche, á media talla.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Frases adverbials. A», p. 202. Imp. de J. Horta.

No es poden fer les coses a la babalà: s'hi ha de parar atenció.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 16. Llibres de l'Index, S.A..

Equivalent en castellà: A la tun tun.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 10. Editorial Claret.

… Sense mirar, etzibar-les sense engaltar.

Sinònim: Sense solta ni volta, barrim-barram, de sobtada, per damunt, sense trallat….

Equivalent en castellà: A tontas y a locas.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 13. Editorial Claret.

Fer quelcom per sobre, de manera fins i tot barroera i amb poca cura, sense mirar-s'hi gaire.

Lloc: Garrotxa.

Monturiol i Sanés, Joaquim; Domínguez i Portabella, Eloi (2001): El parlar de la Garrotxa «Frases fetes, expressions i locucions», p. 167. Ràdio Olot.

Sense parar gaire atenció en el que es fa.

Li va respondre a la babalà, sense pensar-s'hi gaire.

Sinònim: A la lleugera; Així com així; Barrim-barram; De qualsevol manera; De sobtada; Sense mirar; Sense solta ni volta.

Equivalent en castellà: A la buena de Dios; A la ligera; A tontas y a locas; Al (buen) tuntún; Así como así; Sin ton ni son.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Babalà». Editorial Barcanova.

Sense posar atenció al que hom fa.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «locucions adverbials», p. 81. Editorial Millà.

Sense posar atenció o el seny necessari en allò que es fa.

Sinònim: Inconsideradament, descuradament, irreflexivament, a la bona de Dëu, sense mirar prim, negligentment, a la fresca, sense mirar cara ni ulls, perquè sí | Veg. tb. A la lleugera.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 21. Edicions 62.

Manera d'actuar: irreflexivament.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Psicologia. Conducta: comportament irreflexiu», p. 70. Edicions 62.

Rondalla.

Lloc: Ontinyent.

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Locucions i frases fetes. A», p. 19. Edicions Víctor.

Parlar sense posar atenció; sense saber-ho de cert.

Siquès i Reig, Pere (2006): La boca. Refranys, acudits i parèmies «Veu - parla. Tot el que surt per la boca», p. 43. Curbet CG Edicions.

No ho faré pas a la babalà i sense engaltar, sinó amb peus de plom i amb tots els ets i uts.

Solsona, Ramon: Avui «"Sala i alcova". "Per dar i per vendre"», p. 56. L'Avui / El Punt Avui.

Avui la gent es casa, es desacasa, s'ajunta, es desajunta quan li dóna la gana, els uns es fiquen al llit dels altres a la babalà i entre tots fan una carn d'olla on tot s'hi val.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 33. Edicions Proa.

Ni tu, Bellesa, que t'ho vas pendre sempre tot a la babalà, t'hauries estolviat un xoc.

Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 277. Edicions Proa.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Frases fetes», p. 135. Museu Arxiu de Sentmenat.

Equivalent en castellà: A la buena de Dios.

(1997): Curs d'escriptura catalana «18.1 La preposició», p. 18.6.

4. Anar a la babalà (1968, 4 fonts)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «B 3», p. 3. Columna Edicions.

Lloc: Torroella de Montgrí.

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «15. No ve d'un pam», p. 156. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Ja no anirem tant a la babalà i si l'encerto l'endevino.

Llorens i Jordana, Rodolf (1968): Com han estat i com som els catalans «I. Com ens hem vist. 8. El llibre de Jaume Vicens i Vives», p. 108. Editorial Pòrtic.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Frases fetes i modismes populars de la llengua catalana», p. 202. Editorial Millà.

5. Anar á la bebalá (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 209. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

6. Parlar a la babalà (1973, 2 fonts)

Normalment, s'usa «tan» davant de locucions adverbials. Aquestes són susceptibles de pronominalitzar-se amb «hi».

Jané, Albert (1973): Aclariments lingüístics, III «"Sintaxi". "Més sobre l'ús de tan i tant!"», p. 6. Editorial Barcino.

Mai no parla a la babalà.

Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 3», p. 73. L'Avui / El Punt Avui.