Picar ferro fred

64 recurrències en 26 variants.

4. Batre damunt ferro fred (1984, 1 font)

Esforçar-se inútilment.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. B», p. 26. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

6. Bátrer en ferro fret (1803, 2 fonts)

F. met.

Equivalent en llatí: Frigidum ferrum tundere.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bátrer», p. 89.

F. met.

Equivalent en castellà: Machacar, majar en hierro frio.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Bátrer», p. 89.

Sinònim: V. Bátrer.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Ferro», p. 376.

7. Mallar (o picar) ferro fred (2007, 2 fonts)

Esforçar-se inútilment en una cosa. L'origen cal cercar-lo en un proverbi de Sèneca, concretament a l'obra «Apocolocintosi».

Sinònim: Lladrar a la lluna.

Equivalent en llatí: Oportet ferrum tundere dum rubet (Trad.: Cal picar el ferro en calent).

Lloc: Terres de Ponent.

Espunyes i Esteve, Josep (2021): 1.000 dites ponentines «M», p. 74. Edicions de 1984.

Sinònim: Cap sense cervell, no vol guia ni consell | Gastar saliva en va | Predicar a la paret | Predicar al desert, sermó perdut | Sembrar a l'areny | Clamar al desert.

Equivalent en castellà: Clamar en el desierto.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «348», p. 106. Garsineu Edicions.

9. Mallar ferro fred (1977, 1 font)

Equivalent en castellà: Dar coces contra el aguijón, machacar en hierro frío.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 144. Editorial Pòrtic.

10. Matxacar el ferro fred (2003, 1 font)

Esforar-se inútilment en fer raonar algú.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «F», p. 75. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

11. Pegar en ferro (1987, 2 fonts)

Sinònim: Pegar en pedra.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Dites ocasionals, exageracions, simplificacions...», p. 147. Editorial l'Esquer.
Martí Mestre, Joaquim (2017): Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), p. 1813. Publicacions de la Universitat de València.

13. Picar amb ferro fred (1987, 1 font)

Lloc: Bot (Terra Alta).

Cortès i Manyà, Antoni (1987): Dites i refranys a Bot «L'auca del pagès», p. 20. Autoedició.

14. Picar en ferro fred (1805, 8 fonts)

Equivalent en castellà: Majar en hierro frío.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 177. Editorial Pòrtic.

Sinònim: V. Bátrer en ferro fred.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Picar», p. 192.

Trobar obstacles insuperables en qualsevol afer.

Lloc: Eivissa.

Fajarnés Cardona, Enrique (2020): Recull de dites i refrans d'Eivissa «F», p. 107. Institut d'Estudis Eivissencs.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada IV «F 660», p. 396. Columna Edicions.

Intentar en va convéncer algú.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «P», p. 126. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Però em temo que pretendre avui la seva ressurrecció seria picar en ferro fred, i com que al ferrer no li vagis a vendre baldes ho deixo com està, no fos cas que em costés més el mall que l'enclusa.

Griñó i Garriga, David (1981): Oficis que es perden «SERRALLERS I MANYANS», p. 78. Editorial Millà.

Em sembla que pretendre canviar l'actitud dels senyors del PP és picar en ferro fred.

Oliver, Joan: Avui «"Pel broc gros". "Estabilitat"», p. 2. L'Avui / El Punt Avui.
Oliver, Joan: Avui «"Pel broc gros". "Picar en ferro fred"», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

15. Picar en ferro fret (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 241. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

17. Picar ferro fred (1979, 22 fonts)

Sinònim: v. Llaurar en arena.

Equivalent en castellà: Machacar en hierro frío.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 66. Edicions 62.
Bataller Som, Araceli (2018): SeniorsxRep «Volem recuperar expressions catalanes que ja no s'utilitzen gaire. Ens ajudeu??? ». Twitter.

Que fa cas omís d'una petició.

No hi ha manera que es prengui les medecines, és com picar ferro fred.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «Sobre l'estat de salut, el pas del temps, les cures i els remeis, les velles i noves paraules», p. 375. Editorial Gregal.

Esforçar-se inútilment; parlar o obrar sense resultat.

CPNL (2022): Consorci per a la Normalització Lingüística «Gramàtica. Lèxic. 4. Locucions, refranys i frases fetes - www.cpnl.cat/gramatica/11/4-locucions-refranys-i-frases-fetes». Web.

Ser inútil intentar alguna cosa.

Cursdecatalà.com (2012): Curs de català «Frases fetes». Web.

Expressió usada per a indicar que hom s'esforça inútilment.

Dir-li-ho és picar ferro fred.

Equivalent en castellà: Machacar (o martillar) en hierro frío.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Ferro», p. 115. Enciclopèdia Catalana.

Fer feina en va / parlar o obrar sense resultat / expressió usada per a indicar que hom s'esforça inútilment.

Tota la nostra insistència per fer-lo decidir va ésser picar ferro fred; no ho vàrem aconseguir / Dir-li-ho és picar ferro fred / Ha estat com picar ferro fred, no hi ha hagut manera de fer-lo canviar d'opinió.

Sinònim: Perdre el temps, predicar en el desert, assotar l'aire, batre l'empedrat, passar mala nit i poc peix.

Font: R-M / EC / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Infructuós». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Se sol dir quan es vol fer canviar de parer a algú o convèncer-lo, fer-lo raonar, fer-li entendre alguna cosa...

Lloc: Cerdanya.

Figuera, Manel; Vigo, Salvador (2017): 1.672 dites populars del parlar de Cerdanya «Frases fetes», p. 136. Salvat, S.A. de Ediciones.

Insistir debades.

Ja pots anar predican ja, és picar ferro fred.

Equivalent en castellà: Dar sobre piedra.

Iglésies Gelabert, M. Teresa (2011): Recull de frases fetes «Recull de frases fetes», p. 74. Autoedició.

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «15. No ve d'un pam», p. 173. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Sinònim de «treballar, actuar en va», «no treure'n res, d'una cosa, per més que s'hi faci». El pare té una dita que fa: «Pica ferro fred, ferrer boig!». «Això és picar ferro fred» equival a «no hi ha res a fer».

Demanar diàleg a persones acostumades al monòleg és picar ferro fred.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 262. Llibres de l'Index, S.A..

Fer feina en va.

Font: PR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «frases fetes i locucions», p. 164. Instituto de Estudios Turolenses.

Fer una cosa inútil, insistir en una cosa que no et faran cas.

Oral / Torrentó, Xavier. Font oral.

Inutilitat de donar consells a qui no en fa el més mínim cas.

Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Palahí, Lluís (1994): 'Expressions ganxones', dins Setmanari Àncora «Expressions ganxones». Àncora. Setmanari de la Costa Brava.
Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «135 - Picar ferro fred», p. 135. Blogger.

Fer feina en va.

Intentar-lo convèncer és com picar ferro fred. No te'n sortiràs!

Equivalent en castellà: Machacar hierro frío.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «ferro». Editorial Barcanova.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Fer o dir quelcom en va.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «picar», p. 119. Editorial Millà.

Fer feina en va.

Sinònim: Veg. Perdre el temps 2.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «P», p. 276. Edicions 62.

Treballar malament.

Lloc: Gombrèn i la Pobla de Lillet.

Refranyer de Puigbò (2018): Refranyer de Puigbò «Treball». Blogger.

Equivalent en francès: Battre l'eau avec un bâton.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en italià: Fare un buco nell'acqua.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en castellà: Martillar en hierro frío.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Equivalent en castellà: To catch the wind with a net.

Font: Dizionario Comparato di Proverbi, Augusto Arthaber. Nota meva: afegeixo l'equivalent català).

Intentar convèncer algú quan no es pot.

Lloc: Empordà.

Sabater i Costa, Robert (2021): D'abantes a Xurrencai. El parlar de l'Empordà «Frases fetes. P», p. 81. Gorbs Comunicació i Edicions.

20. Picar sobre ferro fred [o calent] (2008, 1 font)

Expressió usada per a indicar que algú s'esforça inútilment.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

21. Ser batre ferro fred (1 font)

Teatre / Sainet mallorquí.

22. Ser com picar ferro fred (2020, 1 font)

És com picar ferro fred: la seva sensibilitat es focalitza —suposo que és com ho diria ell— en els cotxes de Fórmula 1, en les curses, en els boxs, en les escuderies i tota la pesca, tot això, espès i menut.

Llavina, Jordi (2020): Núvol «Parlem-ne: ¿"Flors i violes" o "tururut violes"? - www.nuvol.com/llengua/parlem-ne-flors-i-violes-o-tururut-violes-91609». Núvol. El digital de Cultura.

23. Ser picar ferro fred (1981, 3 fonts)

Impossibilitat de poder fer entendre, a algú, alguna cosa o que accepti un consell.

Lloc: Olot (Garrotxa).

Canals i Ferrarons, Josep Maria (2016): La gent i les coses d'Olot «Locucions, expressions, dites i frases fetes. S», p. 271. Autoedició.

No aconseguir res.

Curs nivell C de català: Apunts curs nivell C català «"Frases fetes"», p. 8. Apunts curs nivell C català.

Ser inútil intentar una cosa.

(1981): Apunts de català pràctic. 2 «"Enriquim i polim la nostra parla"», p. 13. L'Avui / El Punt Avui.

26. Ésser picar ferro fred (1968, 5 fonts)

De: Bohigas, Iu.

Lloc: Comarques Gironines.

Font: Revista la Farga, 273 i 274.

Bohigas Costabella, Miquel: Iu Bohigas i Blanc. Mestre de català «Alguns trets característics del parlar de Girona - iubohigas.blogspot.com/2011/07/alguns-trets-caracteristics-del-parlar.html». Blogger.

Ésser inútil d'intentar una cosa.

Per què no proves de fer-li-ho veure? -És inútil: fora picar ferro fred.

Ferret, Antoni (1968): Parleu més bé el català «III. Modismes i frases fetes», p. 120. Editorial Claret.

Ésser inútil d'intentar una cosa.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «A través del correu electrònic, en un document de text». Correu electrònic.

Inútil.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Fets abstractes. Qualitats: (1) respecte a l'adequació», p. 45. Edicions 62.
Picar ferro fred

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «135 - Picar ferro fred»

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte