Dels que fugen, algun se n'escapa

44 recurrències en 27 variants. Primera citació: 1736.
ves als fitxers

Dels que fugen, algun se n'escapa

11 fonts, 1935.

Faula 19a del primer llibre, «Del cèrvol i del bou». Desdiu l'anterior. De: Isop.

Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 243. Editorial Selecta-Catalonia.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Sinònim: Del que fuig, algun n'escapa.

Lloc: Vic (Osona).

Lloc: Girona (Gironès).

Sovint, davant d'un perill la fugida és la solució.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.

Sovint davant un perill la fugida és la solució.

Andar.

Equivalent en castellà: De tanto andar, alguna vez ha de cuajar.

Dels que fugen alguns n'escapan

3 fonts, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 230. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Sinònim: Campi qui puga.

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 36. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lloc: Rosselló.

Dels que fugen, algú se n'escapa

3 fonts, 1989.

També aquí es recorda que sovint davant un perill la fugida és la solució, si no per a tothom, sí per a algú.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 86. Web.

De: Ros - Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «D», p. 102. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Dels qui fugen, alguns n'escapen

3 fonts, 1898.

Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Dels que fugen, alguns n'escapen

2 fonts, 1992.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 106. Pagès Editors.

De los que fugen algun n'acampa

1 font.

De los que fugen calcun n'acampa

1 font, 1882.

Lloc: Rosselló.

De los que fugen, algun n'acampa

1 font, 2011.

Lloc: Rosselló.

De lós que fugen, calcun n'accampa

1 font, 1917.

Sinònim: Dels que fugen, algun n'acampa.

De ls que fugen, alguns 'estan malament'

1 font, 1865.

Refranys adobats (o estrafets).

(1865): Un tros de paper, 16 (3 de setembre, 1865): p4 «Refrans adobats», p. 4. Revista Un tros de paper.

Dels que fugen algun se n'escapa

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Dels que fugen alguns escapan

1 font, 2021.

Dels que fugen. 6-10-1870.

Font: Calendari dels pagesos.

Dels que fugen alguns se n'escapen

1 font, 1959.

Dels que fugen alguns sen escapan

1 font, 1919.

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «F», p. 26. Manuscrit.

Dels que fugen, algú s'escapa

1 font, 1928.

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «D», p. 58. Editorial Arte y Letras.

Dels que fugen, algú se'n salva

1 font, 1998.

Lloc: Alt Pirineu.

Dels que fugen, algun s'escapa

1 font, 2008.

Dels que fugen, algun se'n 'salve'

1 font, 2016.

Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Dels que fugen, algun se'n salva

1 font, 2007.

Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Dels que fugen, alguns escapan

1 font, 2021.

Dels que fugen. 4-8-1869.

Font: Calendari dels pagesos.

Dels que fugen, alguns n'escapan

1 font, 1903.

Dels que fugen, alguns se'n salven

1 font, 1992.

Lloc: Val d'Aran.

Dels que fuguen, algú n'acampa

1 font, 1987.

Sinònim: Dels que fuguen, algú s'escapa.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 22. Editorial l'Esquer.

Dels que fuguen, algú s'escapa

1 font, 1987.

Sinònim: Dels que fuguen, algú n'acampa.

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 22. Editorial l'Esquer.

Dels qui fugen, algun n'acampa

1 font, 1969.

Equivalent en francès: Parmi ceux qui fuient, quelqu'un se sauve.

Lloc: Catalunya del Nord.

Dels qui fugen, alguns n'escapan

1 font, 1900.

Dels qui fuigen, algú sen escapa

1 font, 1736.