Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Dels que fugen, algun se n'escapa

51 recurrències en 32 variants. Primera citació: 1736.

Dels que fugen, algun se n'escapa

12 fonts, 1935.
Faula 19a del primer llibre, «Del cèrvol i del bou». Desdiu l'anterior. De: Isop.
Amades i Gelats, Joan (1935): Refranyer isòpic, p. 243. Editorial Selecta-Catalonia.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Sinònim: Del que fuig, algun n'escapa.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Girona (Gironès).
Sovint, davant d'un perill la fugida és la solució.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 394. Edicions 62.
Sovint davant un perill la fugida és la solució.
Andar.
Equivalent en castellà: De tanto andar, alguna vez ha de cuajar.
(1999): L'Estel «Refranys (II)», p. 11. Revista L'Estel.

Dels que fugen alguns n'escapan

3 fonts, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 230. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.
Sinònim: Campi qui puga.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 36. Llibreria d'Alvar Verdaguer.
Lloc: Rosselló.

Dels que fugen, algú se n'escapa

3 fonts, 1989.
També aquí es recorda que sovint davant un perill la fugida és la solució, si no per a tothom, sí per a algú.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 86. Web.
De: Ros - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «D», p. 102. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Dels qui fugen, alguns n'escapen

3 fonts, 1898.
Font: D'origen castellà, segons A. Bulbena.

Dels que fugen, algun s'escapa

2 fonts, 1990.
Equivalent en francès: De ceux qui fuient, certains s'échappent.
Lloc: Alt Vallespir (Catalunya del Nord).

Dels que fugen, alguns n'escapen

2 fonts, 1992.
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIV. Els sentiments i les actituds. La prudència», p. 106. Pagès Editors.

De los que fugen algun n'acampa

1 font, 2020.
Lloc: Rosselló.

De los que fugen calcun n'acampa

1 font, 1882.
Lloc: Rosselló.

De los que fugen, algun n'acampa

1 font, 2011.
Lloc: Rosselló.

De lós que fugen, calcun n'accampa

1 font, 1917.
Sinònim: Dels que fugen, algun n'acampa.

De ls que fugen, alguns «estan malament»

1 font, 1865.
Refranys adobats (o estrafets).
(1865): Un tros de paper, 16 (3 de setembre, 1865): p4 «Refrans adobats», p. 4. Revista Un tros de paper.

Dels que corren, / alguns se n'escapen

1 font, 1947.
La faula que segueix explica que un cérvol, fugint d'un caçador, va posar-se dins d'un estable de bous pensant salvar-se. Els bous el van amagar tant com van poder. Quan el majoral va anar al boïl per tal de veure si els bous tenien prou pinso, va veure el cérvol i el va agafar. De: Isop.
Font: Llibre tercer.

Dels que fugen /Alguns se'n escapen

1 font, 1915.
De: Montanyà, Josep (1917-18).
Lloc: Cornet (Sallent).

Dels que fugen algun s'acampa

1 font, 1987.
Equivalent en francès: De ceux qui fuient certains en réchappent.
Lloc: Perpinyà.

Dels que fugen algun se n'escapa

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Dels que fugen alguns escapan

1 font, 2021.
Dels que fugen. 6-10-1870.
Font: Calendari dels pagesos.

Dels que fugen alguns se n'escapen

1 font, 1959.

Dels que fugen alguns sen escapan

1 font, 1919.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «F», p. 26. Manuscrit.

Dels que fugen, algú s'escapa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «D», p. 58. Editorial Arte y Letras.

Dels que fugen, algú se'n salva

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

Dels que fugen, algun se'n salva

1 font, 2007.
Sinònim: Si camines per mal lloc, passa-hi a poc a poc.

Dels que fugen, algun se'n «salve»

1 font, 2016.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).

Dels que fugen, alguns escapan

1 font, 2021.
Dels que fugen. 4-8-1869.
Font: Calendari dels pagesos.

Dels que fugen, alguns n'escapan

1 font, 1903.

Dels que fugen, alguns s'escapen

1 font, 1815.
Segons aquell ditxo comú dels que fugen, alguns s'escapen, repetit el 10 de setembre del 1810.
Lloc: Barcelona.

Dels que fugen, alguns se'n salven

1 font, 1992.
Lloc: Val d'Aran.

Dels que fuguen, algú n'acampa

1 font, 1987.
Sinònim: Dels que fuguen, algú s'escapa.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 22. Editorial l'Esquer.

Dels que fuguen, algú s'escapa

1 font, 1987.
Sinònim: Dels que fuguen, algú n'acampa.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Indicis, evidències i constatacions», p. 22. Editorial l'Esquer.

Dels qui fugen, algun n'acampa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Parmi ceux qui fuient, quelqu'un se sauve.
Lloc: Catalunya del Nord.

Dels qui fugen, algun se n'escapa

1 font, 2000.
Vol dir que la fuita sempre ofereix qualque probabilitat d'alliberar-se del perill.
Lloc: Illes Balears.

Dels qui fugen, alguns n'escapan

1 font, 1900.

Dels qui fuigen, algú sen escapa

1 font, 1736.