Paremiologia catalana comparada digital

El que és bo per al fetge és dolent per a la melsa

81 recurrències en 41 variants. Primera citació: 1803.

El que és bo pel fetge és dolent per la melsa

11 fonts, 1951.
Lloc: Bellvís.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo.

El que és bo per al fetge és dolent per a la melsa

7 fonts, 2000.
El que és bo per a una cosa, és dolenta per a una altra.
Bazo.
Equivalent en gallec: O que é bo para o bazo é malo para o fígado.
Fetge.
Equivalent en gallec: O que é bo para o bazo é malo para o fígado.
Comentari que es fa quan una solució afavoreix una cosa però en perjudica una altra.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo.
Sinònim: L'alegria hi dura poc, a la casa dels pobres.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo.
Es diu referint-se a una solució que afavoreix una cosa però en perjudica una altra.
Tot té pros i contres.
Sinònim: El que a uns cura, als altres mata.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo; Lo que a unos mata, a otros sana.

El que és bo per al fetge, és mal per a la melsa

5 fonts, 1999.
Font: Ballot.

El que és bo pel cos és dolent per la freixura

4 fonts, 1951.
Sinònim: El que és bo pel cos és dolent per la melsa.
Freixura: referit a les entranyes, especialment als pulmons.
Freixura: referit a les entranyes, especialment als pulmons.

El que és bo pel fetge, és dolent per la melsa

3 fonts, 1992.
Lloc: Alt Pirineu.

Lo qu'es bo per lo fetge, es mal per la melsa

3 fonts, 1831.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, es malo para el bazo.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el higado, es malo para el bazo.

Allò que és bo per al fetge, és mal per a la melsa

2 fonts, 1989.
Els consells higiènics i remeis casolans.
Lloc: País Valencià.

Ço que és bo per al fetge és mal per a la melsa

2 fonts, 1996.

El que és bo pel cos és dolent per la freixura (o per la melsa)

2 fonts, 1999.
Lloc: Marina Baixa.

Lo que's bo per lo fetje es mal per la melsa

2 fonts, 1839.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el higado es malo para el bazo.
Equivalent en castellà: Con lo que Sancha sana, Marta cae mala.
Lloc: Selva.
Equivalent en castellà: Lo que sana la bolsa enferma la boca.
Lloc: Selva.

«Lo» (allò) que és bo per al fetge, és mal per a la melsa

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Bò per a el fege, mal per a la mèlsa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Bo per al fetge, mal a la melsa

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Çò que és bò al fetge és contrari a la melsa

1 font, 1900.
(Jud.).

Ço que.s bo per al fetge és mal per a la melsa

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el baço.
Font: Capítol II. (II.5).

El que és bo al fetge, és contra la melsa

1 font, 1937.

El que és bo pel cos és dolent per la melsa

1 font, 1951.
Sinònim: El que és bo pel cos és dolent per la freixura.

El que és bo per al fetge, / és dolent per a la melsa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Ce qui est bon pour le foie, / est mauvais pour la rate.
Lloc: Catalunya del Nord.

La cosa bona pel fetge, / no es bona per la melsa

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Lo bo pel fetge és dolent per la melsa

1 font, 1968.

Lo bo pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1883.

Lo qu' es bo pel' fetge es mal per la melsa

1 font, 1857.

Ló qu'és bó pe'l fetge es mal per la melsa

1 font, 1917.
Sinònim: El que és bo per al fetge és mal per a la melsa.

Lo qu'es bo pe'l fètge es mal per la melsa

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo.
Equivalent en llatí: Quae grata est jecori, res est inimica lieni.

Lo qu'es bò pel fetje, no es bò (es mal, ò es dolent, ò es contrari) per la mèlsa

1 font, 1900.
Equivalent en francès: Ce qui es bon pour le foiè, ne vaut rien pour la rate (Pepratx).
Equivalent en francès: Ce qui nous épanouit la rate, nous ronge le coeur.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, no es bueno (es malo) para el bazo.
Equivalent en castellà: Lo que sana el hígado, enferma el bolsillo.
Equivalent en castellà: Lo que sana la boca, enferma la bolsa.
Equivalent en llatí: Non omnibus omnia.
Equivalent en llatí: Quae grata est jecori, res est inimica lieni.

Lo qu'es bò per al fege, es mal per a la mèlsa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Lo que és bo pa'l fetge és mal per a (pa) la melsa

1 font, 2017.

Lo que es bo pe'l fètge es mal ó no es bo per la melsa

1 font, 1805.
Sinònim: V. Fètge.

Lo que es bo pe'l fètge, es mal ó no es bo per la melsa

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es mala para el bazo.
Equivalent en llatí: Utile quod iecori, damnosum crede lieni.

Lo que és bo pel fetge / és mal per la melsa

1 font, 1969.

Lo que es bó pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1915.
Otras veces el pesimismo se manifiesta indicando la abundancia y preponderancia del mal en el mundo. De: Eluras Sonet, Salvador (Barcelona, Mayo de 1918).
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lo que es bo pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

Lo que és bó pel fetge és dolent per la melsa

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, es malo para el bazo.

Lo que és bo pel fetge és mal per la melsa

1 font, 1815.
Segons aquell ditxo tan sabut: lo que és bo pel fetge és mal per la melsa.
Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Lo que es bo pel fetge, es mal per la melça

1 font, 1900.

Lo que es bo pel fetge, es mal per la melsa

1 font, 1814.

Lo que és bo per al fetge çés mal per a la melsa

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Lo que es bó per al fetge es mal pera la melsa

1 font, 1919.

Lo que és bó per al fetge, no és bó per a la mèlsa

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Lo que es bo per lo fetge, es dolènt per la melsa

1 font, 1847.
Adv. que nos pot fèr una matéixa aplicació de totas las cosas.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo || Con lo que Sancha sana, Marte cae mala.

So que es bo al fetge es contrari a la melse

1 font, 1889.