El que és bo per al fetge és dolent per a la melsa

76 recurrències en 37 variants. Primera citació: 1803.

El que és bo pel fetge és dolent per la melsa

11 fonts, 1951.
Lloc: Bellvís.
Carrilet (1996): Carrilet, 122 (1/7/1996) «Refranys i frases fetes populars catalanes. La salut, la malaltia i els remeis», p. 15. Revista Carrilet.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 295. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la salut i com conservar-la», p. 56. Web.

El que és bo per al fetge és dolent per a la melsa

7 fonts, 2000.
El que és bo per a una cosa, és dolenta per a una altra.
Bazo.
Equivalent en gallec: O que é bo para o bazo é malo para o fígado.
Fetge.
Equivalent en gallec: O que é bo para o bazo é malo para o fígado.
Comentari que es fa quan una solució afavoreix una cosa però en perjudica una altra.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo.
Sinònim: L'alegria hi dura poc, a la casa dels pobres.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo.
Es diu referint-se a una solució que afavoreix una cosa però en perjudica una altra.
Tot té pros i contres.
Sinònim: El que a uns cura, als altres mata.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo; Lo que a unos mata, a otros sana.

El que és bo per al fetge, és mal per a la melsa

5 fonts, 1999.
Font: Ballot.
Revista Eix@mple web (1999): Diccionari de proverbis catalans «propi». Web.

El que és bo pel cos és dolent per la freixura

4 fonts, 1951.
Sinònim: El que és bo pel cos és dolent per la melsa.
Freixura: referit a les entranyes, especialment als pulmons.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Freixura: referit a les entranyes, especialment als pulmons.

El que és bo pel fetge, és dolent per la melsa

3 fonts, 1992.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre el fetge». Web.
Lloc: Alt Pirineu.

Lo qu'es bo per lo fetge, es mal per la melsa

3 fonts, 1831.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, es malo para el bazo.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el higado, es malo para el bazo.

Allò que és bo per al fetge, és mal per a la melsa

2 fonts, 1989.
Els consells higiènics i remeis casolans.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «Estudi preliminar», p. 21. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Ço que és bo per al fetge és mal per a la melsa

2 fonts, 1996.

Lo que's bo per lo fetje es mal per la melsa

2 fonts, 1839.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el higado es malo para el bazo.
Equivalent en castellà: Con lo que Sancha sana, Marta cae mala.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 7. Manuscrit.
Equivalent en castellà: Lo que sana la bolsa enferma la boca.
Lloc: Selva.
Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «B», p. 7. Manuscrit.

Bò per a el fege, mal per a la mèlsa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 38. Editorial Arte y Letras.

Bo per al fetge, mal a la melsa

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «B», p. 82. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Çò que és bò al fetge és contrari a la melsa

1 font, 1900.
(Jud.).

Ço que.s bo per al fetge és mal per a la melsa

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el baço.
Font: Capítol II. (II.5).

El que és bo al fetge, és contra la melsa

1 font, 1937.

El que és bo pel cos és dolent per la freixura (o per la melsa)

1 font, 1999.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 295. Edicions 62.

El que és bo pel cos és dolent per la melsa

1 font, 1951.
Sinònim: El que és bo pel cos és dolent per la freixura.

El que és bo per al fetge, / és dolent per a la melsa

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Ce qui est bon pour le foie, / est mauvais pour la rate.
Lloc: Catalunya del Nord.

La cosa bona pel fetge, / no es bona per la melsa

1 font, 1880.
Lloc: Rosselló.

Lo bo pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.», p. 19. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Lo qu' es bo pel' fetge es mal per la melsa

1 font, 1857.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Prosodia. De las figuras gramaticales ortográficas. Ejemplos en que se ven usadas dichas figuras», p. 283. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

Ló qu'és bó pe'l fetge es mal per la melsa

1 font, 1917.
Sinònim: El que és bo per al fetge és mal per a la melsa.

Lo qu'es bo pe'l fètge es mal per la melsa

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo.
Equivalent en llatí: Quae grata est jecori, res est inimica lieni.

Lo qu'es bò pel fetje, no es bò (es mal, ò es dolent, ò es contrari) per la mèlsa

1 font, 1900.
Equivalent en francès: Ce qui es bon pour le foiè, ne vaut rien pour la rate (Pepratx).
Equivalent en francès: Ce qui nous épanouit la rate, nous ronge le coeur.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, no es bueno (es malo) para el bazo.
Equivalent en castellà: Lo que sana el hígado, enferma el bolsillo.
Equivalent en castellà: Lo que sana la boca, enferma la bolsa.
Equivalent en llatí: Non omnibus omnia.
Equivalent en llatí: Quae grata est jecori, res est inimica lieni.

Lo qu'es bò per al fege, es mal per a la mèlsa

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 156. Editorial Arte y Letras.

Lo que és bo pa'l fetge és mal per a (pa) la melsa

1 font, 2017.

Lo que es bo pe'l fètge es mal ó no es bo per la melsa

1 font, 1805.
Sinònim: V. Fètge.

Lo que es bo pe'l fètge, es mal ó no es bo per la melsa

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado es mala para el bazo.
Equivalent en llatí: Utile quod iecori, damnosum crede lieni.

Lo que es bó pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1915.
Otras veces el pesimismo se manifiesta indicando la abundancia y preponderancia del mal en el mundo. De: Eluras Sonet, Salvador (Barcelona, Mayo de 1918).
Lloc: Barcelona.

Lo que es bo pel fetge es dolent per la melsa

1 font, 1917.
De: Martínez Pasaper, E.
Lloc: Lloret.

Lo que és bó pel fetge és dolent per la melsa

1 font, 1914.
Equivalent en castellà: Lo que es bueno para el hígado, es malo para el bazo.

Lo que és bo pel fetge és mal per la melsa

1 font, 1815.
Segons aquell ditxo tan sabut: lo que és bo pel fetge és mal per la melsa.
Lloc: Barcelona.

Lo que es bo pel fetge, es mal per la melsa

1 font, 1814.

Lo que és bo per al fetge çés mal per a la melsa

1 font, 2007.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Lo que es bó per al fetge es mal pera la melsa

1 font, 1919.

Lo que és bó per al fetge, no és bó per a la mèlsa

1 font, 1934.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Lo que es bo per lo fetge, es dolènt per la melsa

1 font, 1847.
Adv. que nos pot fèr una matéixa aplicació de totas las cosas.
Equivalent en castellà: Con lo que sana el hígado, enferma el bazo || Con lo que Sancha sana, Marte cae mala.

So que es bo al fetge es contrari a la melse

1 font, 1889.