La caritat ben entesa comença per un mateix

52 recurrències en 27 variants.

1. Caritat ben entesa comença per hom mateix (1966, 1 font)

Tasis, Rafael (1966): La saviesa del poble, p. 19. Autoedició.

3. La caritat ben entesa comença per si mateix (2003, 1 font)

Sinònim: La caritat ben ordenada comença per si mateix.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La beneficiència», p. 98. Pagès Editors.

5. La caritat ben entesa comença per un mateix (1960, 18 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

S'utilitza com excusa per no ajudar els que estan fora del cercle familiar. De l'Eclesiastés, 14: «Qui és dolent per a ell, per a qui serà bo?». «No hi ha res pitjor que el qui es vol mal a ell mateix, amb això sol ja paga la seva maldat».

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Els diners», p. 136. Editorial de Vecchi.

Equivalent en esperanto: Zorgu pri vi kaj nenion pli.

Martín Burutxaga, Pedro M. (2014): Petit refranyer català-esperanto «Déu, dimoni, Església, religió i moral | Dio, diablo, Eklezio, religio kaj moralo», p. 9. Associació Catalana d'Esperanto.

Existeix també en francès. Veure Gaffiot, 'Dictionnaire illustré latin-français, s. u. 'tunica': «tunica propior pallio est». Pl Trin. 1154, la tunique touche de plus près que la manteau = charité bien ordonné commence par soi-même.

Equivalent en francès: Charité bien ordonné commence par soi-même.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, I «Els refranys. IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 242. Llibres de l'Index, S.A..
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del diner, els negocis i el treball», p. 52. Editorial Millà.

Això és fals. I ho és perquè revela un exagerat egoisme, una possible justificació a la nostra posició de no voler ajudar aquell que ens ve a trucar a la porta. Només cal llegir els Evangelis i les Epístoles de Sant Pau, per a adonar-nos del nostre error i entendre i assimilar exactament el real concepte de «caritat», sinònim d'amor, i que no és altra cosa que ésser capaç de renunciar-se a sí mateix i donar-se als altres.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Munné i Coll, R. (1960): Granollers Comunidad Cristiana, 24-12-1960 «Frases que cal bandejar d'una comunitat cristiana», p. 16. GCC.

Lloc: Girona (Gironès).

Nogareda i Puigdemont, Josep A. (1961): Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans «L», p. 26. Autoedició.

Si un està tranquil i bé amb si mateix pot ajudar millor els altres.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «IX. Els sentiments i les creences. Els sentiments i la moral», p. 400. Edicions 62.

Equivalent en llatí: Caritas bene ordinata incipit a se ipso.

Font: HW 35415.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «422». Enciclopèdia Catalana.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «Bons consells». Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «de tot una mica». Web.
Sant Fruitós Digital (2012): Sant Fruitós Digital «Frases/Dites». Web.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de diners i negocis», p. 25. Seuba Edicions.
Seuba, A.; Giménez, M (1993): Refranys i aforismes. Tradicions catalanes «Refranys de diners i negocis», p. 33. Seuba Edicions.

Equivalent en llatí: Caritas bene ordinata incipit a se ipso.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo. Autoedició.

Caridad. Amb errades de transcripció: "La caridat [sic] ben entesa comença per un mateix".

Equivalent en castellà: La caridad bien entendida empieza por uno mismo.

Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio (1987): Refranero castellano catalán latín eslovaco checo «Trup-Alvarado 87 - 21». Autoedició.
(1999): L'Estel «Refranys (III)», p. 11. Revista L'Estel.

7. La caritat ben entesa, comença per un mateix (1996, 4 fonts)

Si un no té caritat, res val.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «9. Vida humana. 9.6. Qualitats i accions intel·lectuals, morals i físiques. 9.6.1. Actitud. Comportament humà. Refranys», p. 389. Editorial Moll.

Sinònim: Fart (o tip, o content) jo, fart (o tip, o content) tothom.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «225», p. 72. Garsineu Edicions.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 35. Garsineu Edicions.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «Bons consells», p. 71. Web.

9. La caritat ben ordenada (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

10. La caritat ben ordenada a tu mateix comença (1996, 2 fonts)

Equivalent en castellà: La caridad bien orenada en si mismo comiença.

Font: Capítol V. (V.14a).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 243. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Bé». Web.

11. La caritat ben ordenada comensa per si mateix (1883, 1 font)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «9. Aforismes de sentit irónich ó ánfibologich», p. 36. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

14. La caritat ben ordenada comensa per un mateix (1919, 1 font)

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «C», p. 12. Manuscrit.

15. La caritat ben ordenada comença per si mateix (1969, 4 fonts)

Sinònim: La caritat ben entesa comença per si mateix.

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «XIII. Les relacions interpersonals. La beneficiència», p. 98. Pagès Editors.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1142», p. 710. Columna Edicions.

Equivalent en francès: Charité bien ordonné commence par soi-même.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'amistat / L'amitié», p. 78. Robert Morel Editeur.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Exemplars i diverses», p. 176. Museu de Vilafranca.

16. La caritat ben ordenada comença per sí mateix (1898, 1 font)

Equivalent en castellà: Primero son mis dientes que mis parientes.

Font, Ramon (1898): Bons consells ab la traducció castellana «I. Bons consells sobre religió y moral». Estampa de'n Tomás Carreras.

17. La caritat ben ordenada comença per un mateix (1997, 2 fonts)

Antes las necesidades propias.

Lloc: País Valencià.

Adell Cerdà, Vicenta (1997): Recull de refranys valencians «C», p. 43. Comercial Denes, SL.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Els valors. Entrega, solidaritat i caritat», p. 182. Institut Francesc Ribalta.

18. La caritat ben ordenada per tu mateix comença (1996, 1 font)

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Índex de proverbis», p. 294. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

19. La caritat ben ordenada, comensa per si mateix (1831, 1 font)

Equivalent en castellà: La caridad bien ordenada, comienza por si mismo.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «178», p. 44. Imprenta de Saurí y Compañía.

21. La caritat bèn ordenada comensa per si matèx (1803, 1 font)

Equivalent en llatí: Charitas bene ordinata a semet ipso incipit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Caritat», p. 132.

Equivalent en castellà: La caridad bien ordenada comienza por si mismo.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Caritat», p. 132.

23. La veritat ben ordenada, comença per un mateix (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. La prudència», p. 35. Garsineu Edicions.

24. Sa caritat ben entesa comença per un mateix (1993, 1 font)

Vol dir que no hem d'oblidar les nostres necessitats per atendre els altres. Vegi's n. 151.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «594 Caritat», p. 90. Institut Menorquí d'Estudis.

25. Sa caritat ben entesa, comença per si mateix (1984, 1 font)

Si te saps dominar es vicis, fas caritat an es teu cos.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Moral», p. 240. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

27. Sa caritat ben ordenada comensa per si mateix (1926, 1 font)

Equivalent en llatí: Charitas incipit a se ipsa.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Equivalent en francès: Charité bien ordonnée commence par soi-même.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Equivalent en anglès: Charity begins at home (Trad.: La càrida comensa en casa).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Equivalent en italià: La prima carità cominscia da se.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Equivalent en castellà: Mas cerca están midientes que mis parientes.

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Equivalent en alemany: Nachstenliebe fäng bei sich selber an (Trad.: La caridat comensa per si mateixos).

Rul·lan i Declara, Ildefons (1926): Col·lecció políglota de refranys «Refrany», p. 23. Consell de Mallorca.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte